၀န္ထမ္းမ်ား လစာ၊ ပင္စင္၊ လုပ္အားခ တုိးၿပီ

Monday, April 1, 2013

အစုိးရ ၀န္ထမ္းေတြကို လစာတုိးေပးလုိက္တဲ့ မဂၤလာ သတင္းတခုပါ။ တုိးျမင့္ေပးလုိက္တဲ့ အစုိးရ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လစာ၊ ပင္စင္လစာနဲ႔ လုပ္အားခေတြကို ယေန႔ ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာေတြမွာ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 


အခုလုိ ဘတ္ဂ်က္ ႏွစ္သစ္ အစမွာ ကနဦး သတင္းမ်ားအတုိင္း အစုိးရ ၀န္းထမ္းေတြရဲ႕ လစာ၊ ပင္စင္ လစာနဲ႔ လုပ္အားခေတြ တုိးျမင့္လုိက္တာပါ။ 

အနိမ့္ဆံုး လစာ ၃ ေသာင္းခြဲကို ၅ ေသာင္းခြဲအထိ တုိးျမင့္လုိက္ၿပီး အျမင့္ဆံုး လစာ ၂ သိန္း ၁ ေသာင္းကို ၂ သိန္း ၃ ေသာင္းအျဖစ္တုိးျမင့္လုိက္ပါတယ္။ 

ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ လက္ရွိ ပင္စင္ လစာအျပင္ ေနာက္ထပ္ က်ပ္ ၂ ေသာင္းကုိ ပင္စင္ဥပေဒနဲ႔အညီ တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးလုိက္တဲ့အခ်က္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ 

လုပ္အားခ ေန႔စားေတြအတြက္ေတာ့ တေန႔ လုပ္အားခ ၁၁၀၀ ကေန ၁၇၀၀ က်ပ္ထိ တုိးျမွင့္ေပးလုိက္ၿပီး အပုိ ေထာက္ပံ့ေၾကး ၁ ေထာင္က်ပ္ကိုလည္း ဆက္လက္ခံစားခြင့္ ျပဳတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved