ဘာကေလ တကၠသိုလ္မွာ ျမန္မာ့မီဒီယာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမယ္

Saturday, April 6, 2013

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဘာကေလ တကၠသိုလ္မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ေဇာ္ ပါ၀င္တဲ့ မီဒီယာေဆြးေႏြးပြဲတခုကို ဘာကေလ တကၠသုိလ္မွာ က်င္းပသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ 


 ဘာကေလ တကၠသိုလ္ ျမင္ကြင္း၊ ဓာတ္ပံု- studentsreview.com ~

ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ မီဒီယာအခင္းအက်င္းဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကိုေအာင္ေဇာ္ က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲဟာ မီဒီယာေလာကကို ဘယ္လုိ ရုိက္ခတ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း  ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ မွာ  ေဟာေျပာ ပို႔ခ်သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ကိုေအာင္ေဇာ္ဟာ ဘာကေလ တကၠသိုလ္မွာ ယခုႏွစ္အတြက္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ဘာသာရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Visiting Scholar တဦးအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
    
Newsletter

CSEAS Events
Monday, April 8
Lecture
The Slow Road from Authoritarianism to Democracy: Where are Malaysia and Singapore?
Sudhir Vadaketh, Contributing Editor, The Economist Intelligence Unit (Singapore)
IEAS Conference Room, 6th floor
2223 Fulton St., Berkeley
12:30 p.m.

This talk will discuss the recent movements for political change in Singapore and Malaysia, describe how the ruling parties are responding, and assess what the future holds for the fabled one-party state in these two countries.
Friday, April 12
Lecture
The Changing Media Landscape in Burma
Aung ZawEditor/Director, The Irrawaddy
IEAS Conference Room, 6th floor
2223 Fulton St., Berkeley
12:30 p.m.

Aung Zaw is a visiting scholar with Berkeley's Graduate School of Journalism this spring. This talk will review how changes in the political environment in Burma are influencing and affecting the local media.  
Wednesday, April 17
Film Screening
At The Horizon (Laos, 2011)
Followed by Q&A with director Anysay Keola and producer Xaisongkham Induangchanthy
145 Dwinelle Hall
7:00 p.m.

This new thriller set in Vientiane tells the story of Sin, a spoiled, rich kid, whose life intersects with Lud, a mute, working-class mechanic. Co-sponsored with the Center for Lao Studies.

Campus Events
Saturday, April 6
Concert
Gamelan Sari Raras
Hertz Hall
8:00 p.m.

Music from Java by Berkeley's gamelan ensemble. See the Music Department events calendar for ticket information.

Wednesday, April 10
Lecture
Exceptional and Chinese: Beyond China and the West
Wang Gungwu, Professor and Chairman of the East Asian Institute, National University of Singapore
Faculty Club, Heyns Room
4:00 p.m.

Wang Gungwu is a distinguished scholar on China and the overseas Chinese. This talk, organized by the Institute of East Asian Studies, will examine the question, were the Chinese who left China to settle in Southeast Asia and elsewhere exceptional, or exceptional only after they left? 

Friday, April 19
Conference
Forms of Exchange: China and the Muslim World
IEAS Conference Room, 6th floor
2223 Fulton St., Berkeley
9:00 a.m.-6:00 p.m.

This conference, organized by the Institute of East Asian Studies, brings together specialists in historical and contemporary relations between China and Muslim regions for an exploration and assessment of interaction and exchange. 

Other Events
Sunday, April 14
Conference
2013 UCLA Indonesian Studies Conference
Critical Histories of Activism: Indonesia's New Order and its Legacies
314 Royce Hall, UCLA

Conference presentations will address cultural and political movements and organizations as they developed in the New Order period of Indonesian history (1965-1998), and explore its legacies in contemporary Indonesia. Conference organizers:  Profs. Jeffrey Hadler and Nancy Peluso, UC Berkeley

April 19-21
Conference
International Conference on Lao Studies
Pyle Center
University of Wisconsin-Madison

The conference program has been posted here.

Bay Area Events
Sunday, April 7
Book Event
Andrew Lam and Birds of Paradise Lost
Eastwind Books, 2066 University Ave., Berkeley
3:00 p.m.

Andrew Lam will discuss his new short story collection. See the bookstore's events page for more information.

April 5, 2013
In This Issue

New Book
Dance

The Dance that Makes You Vanish: Cultural Reconstruction in Post Genocide Indonesia
(University of Minnesota Press, 2013) by Rachmi Diyah Larasati

This new book examines the relationship between female court dancers and the Indonesian state after 1965, exploring how the Suharto regime persecuted performers perceived as communist or left leaning while simultaneously producing and deploying new bodies trained to present an idealized representation of cultural elegance and composure. The author is Assistant Professor of Theatre Arts and Dance at the University of Minnesota.

Center for Southeast Asia Studies, UC Berkeley | 510-642-3609 | http://cseas.berkeley.edu/

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved