၈၈ ရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းခရီးစဥ္ စတင္

Saturday, May 4, 2013

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ကို ယေန႔ ေမလ ၄ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီမွာ ရန္ကုန္က စတင္ထြက္ခြာသြားၾကပါၿပီ။ 

ဓာတ္ပံုမ်ား- ၈၈ မ်ိဳးဆက္

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ခရီးစဥ္ကုိ ယေန႔ က စတင္ၿပီး ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔အထိျဖစ္ပါတယ္။ 

အခု ခရီးစဥ္မွာ ဦးမင္းကိုႏုိ္္င္၊ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးမင္းေဇယ်၊ ဦးၿပံဳးခ်ိဳ၊ ဦးအ့ံဘြယ္ေက်ာ္တုိ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး သြားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအျပင္ ကိုဥာဏ္လင္း၊ ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း၊ စမ္းေခ်ာင္း ကိုကိုႀကီးနဲ႔ သတင္းမီဒီယာ အခ်ိဳ႕နဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ ၃၀ ေလာက္ အခု ခရီးစဥ္မွာ လုိက္ပါသြားၾကပါတယ္။ 
  
"ေမလ ၅ ရက္တြင္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း၊ ေမလ ၆ ရက္တြင္ နန္႔က်န္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ေမလ ၇ ရက္တြင္ သိႏၷီၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟိုပန္ၿမိဳ႕ တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ေမလ ၈ ရက္တြင္ ကြန္လံု ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ေမလ ၉ ရက္တြင္ သီေပါၿမိဳ႕ႏွင့္နမၼတူၿမိဳ႕ ၌လည္းေကာင္း၊  
ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ နန္႔ဆန္ၿမိဳ႔၌ လည္းေကာင္း၊ ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ေဆြးေႏြး သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္" လုိ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔က ဆုိပါတယ္။ 
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved