၂၀၁၅ သမၼတရာထူး ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

Thursday, June 6, 2013

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႕စတင္က်င္းပေသာ ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ စကားဝိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတရာထူး အတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ဟု အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။ 


တိုင္းျပည္ပြင့္လင္းလာမႈကို မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေၾကာက္ရြံ႕ေနစရာ မလိုဟုလည္း ေျပာသည္။ 

တပ္မေတာ္ကို စည္းကမ္းစနစ္တက်ျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ သဟဇာတ
ျဖစ္မည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္အျဖစ္ ျမင္လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။ 

သမၼတရာထူး ရယူ႐ုံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေျပာင္းလဲလိုသည္မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ 

အတိတ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ဆိုေသာ္လည္း "လက္စားေခ်ရန္" "တရားစြဲ ခံု႐ုံးတင္ရန္" လုံးဝ အစီအစဥ္ မရွိဟု ေျပာဆိုသြားသည္။ 

ရခိုင္ျပည္ရွိ ပဋိပကၡမ်ားအေရးေျပာဆိုရာတြင္လည္း ႏွစ္ဘက္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြး အေျဖရွာ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား
ႏွင့္ ကိုက္ညီေစေရးတို႕ကို မီးေမာင္းထိုး ေျပာဆိုသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved