ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တင္ဒါ လႊတ္ေတာ္ မကန္႔ကြက္ေတာ့

Thursday, June 27, 2013

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တင္ဒါ လႊတ္ေတာ္ မကန္႔ကြက္ေတာ့ ဧရာဝတီ ယေန႕ ဇြန္ ၂၇ ရက္ မနက္ တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တင္ဒါေပးမည့္ကိစၥ ဆက္သြယ္
ေရး ဥပေဒ ေပၚေပါက္သည္အထိ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းေသာ္လည္း အစုိးရက ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္အေပၚ မကန္႔ကြက္ဘဲ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 




ယမန္ေန႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အစုိးရ၏ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပရတာ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ေပၚေပါက္သည္အထိ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ အေရးႀကီးအဆုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဦးျမတ္ဟိန္း လာေရာက္ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးျမတ္ဟိန္း က အစုိးရအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္
ေသာ္ လည္း တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း လုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္
ေဖာ္ႏုိင္ဦးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေအာ္ပေရတာ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အညီ ေရြး ခ်ယ္ ခြင့္ျပဳ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အပါအ၀င္ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္၏ အေရးႀကီးအဆုိေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရး
ေအာ္ပေရ တာေရြးခ်ယ္မႈကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းမည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ႏုိင္သျဖင့္ တင္ဒါပြဲကို ဆက္လုပ္သင့္သည္ဟု ေျပာဆုိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ၏ ဒဂုံ ၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးက ဆက္သြယ္ေရး
ေအာ္ပရတာ ေရြးခ်ယ္မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ေျပာသည္။ 

"ကုမၸဏီတခု တင္ဒါ မေအာင္ျမင္လို႔ မေန႔ကလိုမ်ဳိး အေျခအေနမ်ဳိးလုပ္တာလုိ႔ ယူဆလို႔ရတယ္။ ေအာ္ပေရ တာ ေရြးခ်ယ္ပြဲ ေရႊ႕မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕ Image ထိခိုက္ႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ တင္ဒါပြဲကို ဆက္လုပ္ သင့္ တယ္လို႔ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးက လႊတ္ေတာ္မွာ ရဲရဲ၀င့္၀င့္ကုိ ထေျပာတယ္" ဟု လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္
ေနေသာ သတင္းေထာက္တဦးက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က ေအာ္ပေရတာ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ယမန္ေန႔က ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ေရြးခ်ယ္မႈ ဥပေဒ ထြက္ရွိသည္အထိ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ အေရးႀကီး အဆုိ တင္သြင္းခဲ့သူ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးေဆြက ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၏ တင္ျပခ်က္ကို သိရွိနားလည္သည္ဟု ေျပာဆုိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ယမန္ေန႔ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ေရြးခ်ယ္မႈ ဆုိင္းငံ့ ထားေရး အဆုိမွာ ပ်က္ျပယ္ သြားသည့္ သေဘာရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္က အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကို ေစာင့္ၾကည့္ သြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ကုမၸဏီ ၂ခု စာရင္းကုိ ယေန႔ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆက္သြယ္ေရး
ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္း တင္ဒါေခၚယူေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးဆက္ေအာင္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။ 

“တင္ဒါအဖဲြ႔က ႏိုင္ငံတကာက ကုမၸဏီအႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေနရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကတိ အတုိင္းပဲသြားမွာပါ၊ သမၼတ ကိုယ္တုိင္ကလည္း အေကာင္းဆုံးလုပ္ဖို႔ အားေပးတယ္။ ေၾကညာခ်က္ ကို ဒီေန႔ပဲ ထုတ္ျပန္မယ္”ဟု ဦးဆက္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်ေနသည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္မွီ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကုိ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေကာင္းေစလိုေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တင္ဒါ
ေရြးရာတြင္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဦးဆက္ေအာင္က ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကုိ ဦးစားေပးသင့္သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းကို လုံးဝေထာက္ခံေသာ္ လည္း ဦးစားေပးသည့္ ပုံစံမမွားရန္ လိုအပ္လိမ့္မယ္ဟု ေျပာသည္။ 

“ ျပည္ပ ကုမၸဏီေတြက ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြကို လုံးဝ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မယ့္ပုံစံမ်ိဳး စဥ္းစားသင့္ တယ္
ေလ၊ အဲလိုမဟုတ္ရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြလည္း အရည္အခ်င္း တက္မွာမလုပ္သလို ႏုိင္ငံလည္း သိကၡာက်ႏိုင္တယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved