ကၽြႏု္ပ္၏ မဟာတီထြင္မႈႀကီး ၆ ခု

Thursday, June 20, 2013


                          ကၽြႏု္ပ္သည္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားဘဝကပင္ တီထြင္မႈမ်ားစြာကုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။
ကၽြႏု္ပ္၏ တီထြင္မႈမ်ား၊ ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားစြာျမင့္မားလာခ့ဲရာ၊ စတုတၳႏွစ္အေရာက္တြင္ ဆရာမ်ားမွ ေတာင္းပန္သည္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းမွ ႏုတ္ထြက္ေပးခ့ဲပါသည္။မိမိတစ္ဦးတည္း ဥာဏ္ပညာမ်ားစြာျမင့္မားေနျပီး က်န္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ား လိုက္မမွီျဖစ္ကာ စိတ္ဓါတ္က်မည္ကုိ စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ ဆရာမ်ား၏စိတ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းမွ မထြက္မွီ (ယခင္က) တံတားေလးလမ္းဆံုအနီးရိွ ဌာနတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္၍ ကၽြႏု္ပ္၏ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး (IQ)  အား သြားေရာက္ျပသစစ္ေဆးၾကပါေသးသည္။

ထိုဌာနမွဆရာမ်ားမွလည္း ကၽြႏ္ုပ္အား ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ မလိုေလာက္ေအာင္ တတ္သိနားလည္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေထာက္ခံၾကပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းမွ ႏုတ္ထြက္ေပးခ့ဲကာ ကၽြႏ္ုပ္ကုိယ္ပုိင္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုအား တည္ေဆာက္၍ တီထြင္မႈမ်ားစြာကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲေပသည္။
လူသားမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျပလည္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ တီထြင္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း တစ္ခ်ဳိ႕မွာ ကၽြႏု္ပ္၏ ေစတနာကို နားမလည္ႏိုင္ၾကဘဲ ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကေလ၏။
မည္သည့္အရာမဆို အက်ဳိးႏွင့္အျပစ္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ရိွတတ္သည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။
ေအာက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္၏ တီထြင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တီထြင္မႈ အမွတ္ (၁)
အမည္      -      Water-proof towel (ေရစိုခံတဘက္)
ရည္ရြယ္ခ်က္   -  ေရခ်ဳိးျပီး၍ တဘက္ျဖင့္ သုတ္ေသာအခါ၊ တဘက္ေရစိုသျဖင့္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ရျခင္း၊ အေျခာက္လွန္းရျခင္းမ်ားမွ ကင္းေဝးေစရန္။
အားနည္းခ်က္ -   ေရမစိုႏိုင္သျဖင့္ ေရလည္းမစုပ္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ခႏၶာကုိယ္ေပၚရိွ ေရမ်ားကုိယ္လည္း စုပ္ယူလိမ့္မည္မဟုတ္။
အမ်ား၏ေဝဖန္ခ်က္  -   ‘တဘက္ပါဆိုမွ ေရမစုပ္ႏိုင္မွေတာ့ ဘယ္ကလာ ေသာက္သံုးက်ေတာ့မွာလဲ’
              


တီထြင္မႈ အမွတ္ (၂)
အမည္      -      Solar powered flashgun (ေနစြမ္းအင္သံုး ကင္မရာမီး)
ရည္ရြယ္ခ်က္  -  ကင္မရာမ်ားတြင္ ဓါတ္ခဲမ်ား အသစ္လဲလွယ္ရျခင္း၊ အားျပန္သြင္းရျခင္း အစရိွသည့္ ဒုကၡတို႔မွ ကင္းေဝးေစရန္
အားနည္းခ်က္  -  ေန၏အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာရရိွရန္လိုအပ္သည္။ အလင္းေရာင္အားနည္းေသာေနရာႏွင့္ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳ၍ မရႏိုင္
အမ်ား၏ေဝဖန္ခ်က္  -   ‘ေနေရာင္ အလင္းေရာင္ ေကာင္းေကာင္းရေနမွေတာ့ နင့္လင္ႀကီးကုိ သံုးစရာ မလိုပါဘူးဟ’

တီထြင္မႈ အမွတ္ (၃)

အမည္   - Submarine mosquito proof window screen
    (ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအတြက္ ျခင္လံုဇကာ)
ရည္ရြယ္ခ်က္ -   ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေရတပ္သားမ်ား ျခင္ကိုက္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္
အားနည္းခ်က္   - ျခင္ေတာ့လံုသည္။ ေရမလံု
အမ်ား၏ေဝဖန္ခ်က္  -  ‘ဟေကာင္၊ ေရေအာက္မွာ ျခင္မရိွဘူး၊ ရိွလည္း ေရမလံုတ့ဲနင့္ဟာႀကီးကုိ ေရငုပ္သေဘၤာမွာတပ္ေတာ့ ျခင္ကုိက္လို႔မေသဘဲ ေရျမဳတ္လို႔ေသကုန္မွာ’

တီထြင္မႈ အမွတ္ (၄)

အမည္  -  Ejector seat in a helicopter (အေရးေပၚခုန္ထြက္ထိုင္ခံု)
ရည္ရြယ္ခ်က္  -  တိုက္ေလယာဥ္မႈးမ်ားနည္းတူ ဟယ္လီေကာ္ပတာေမာင္းသူမ်ားကုိလည္း အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ခုန္ထြက္ႏိုင္ေစရန္ ဂ်က္အင္ဂ်င္တပ္ အလိုအေလွ်ာက္ခုန္ထြက္ ထိုင္ခုံ
အားနည္းခ်က္   - အားနည္းခ်က္ မရိွပါ
အမ်ား၏ေဝဖန္ခ်က္ -   ‘တိုက္ေလယာဥ္မွာက အေပၚကုိခုန္ထြက္သြားလို႔ ျပႆနာမရိွဘူး၊ ဟယ္လီေကာ္ပတာမွာက အေပၚမွာပန္ကာႀကီးနဲ႔၊ ဟယ္လီေကာ္ပတာပ်က္လို႔ မေသ၊ ပန္ကာခုတ္လို႔ ေခါင္းျပတ္ျပီး ေသမွာ’

တီထြင္မႈ အမွတ္ (၅)

အမည္  -  Pedal-powered wheelchair (ေျခနင္းအားသံုး ဘီးတပ္ကုလားထိုင္)
ရည္ရြယ္ခ်က္ -   ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ကုိ အသံုးျပဳေနရေသာ ဒုကၡိတမ်ားအတြက္ တြန္းေပးဖို႔လူလိုျခင္း (သိုမဟုတ္) ဘက္ထရီအားသြင္းရျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္၍ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး သြားျခင္ရာ သြားႏိုင္ေတာ့မည္
အားနည္းခ်က္ -   အားနည္းခ်က္ မရိွပါ
အမ်ား၏ေဝဖန္ခ်က္  -  ‘ေကာင္းပ့ါဗ်ာ၊ ဒုကၡိတပါဆိုမွ ဘယ္က ေျခေထာက္နဲ႔ သြားနင္းရမွာတုန္း မေအေပးရဲ႕’

တီထြင္မႈ အမွတ္ (၆)

ယခု ေနာက္ဆံုးတင္ျပလိုေသာ တီထြင္မႈမွာ ကမာၻမွာ ျမန္မာေဟ့လို႔ ဝံ့ၾကြားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ထူးျခားဆန္းက်ယ္လွေပသည္။

အမည္      -      Cat-bread Power (ကက္-ဘရက္ စြမ္းအင္)
ရည္ရြယ္ခ်က္  -  လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မလံုေလာက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္၊ ေရအားမလို၊ ဓါတ္ေငြ႔မလို၊ ေလာင္စာဆီမလိုဘဲ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းပညာ
အားနည္းခ်က္  -  ကမာၻ႔တိရိစာၦန္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ကန္႔ကြက္မႈေတာ့ ခံရႏိုင္သည္
ေတြ႔ရိွခ်က္ ၁  -  ေၾကာင္ကုိ အျမင့္မွ ပစ္ခ်လွ်င္ ေျမေၾကီးေပၚကုိ ေျခေထာက္ႏွင့္ အရင္က်သည္။
ေတြ႔ရိွခ်က္ ၂  -  ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္ လက္ထဲမွလြတ္က်လွ်င္ ေထာပတ္ရိွေသာဘက္မွာ ေျမႀကီးႏွင့္အရင္ အပ္မိသည္။

တီထြင္ခ်က္    
    -အဆိုပါ ေတြ႔ရိွခ်က္ ၁ ႏွင့္ ၂ ကုိ ေပါင္းစည္း အသံုးခ်မည္။

-ေၾကာင္၏ေက်ာကုန္းတြင္ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္ကုိ ပူးခ်ည္ကာ အျမင့္တစ္ေနရာမွ လႊတ္ခ်လိုက္မည္။

-ထိုအခါ ေၾကာင္ကလည္း ေျခေထာက္ႏွင့္အရင္က်ေအာင္ ၾကိဳးစားလိမ့္မည္။ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္ကလည္း ေထာပတ္မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ အရင္က်ေအာင္ ၾကိဳးစားလိမ့္မည္။

-၎က့ဲသို႔ သူ႔ထက္ငါ အရင္က်ေအာင္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ၾကိဳးစားမႈ (Alternate Action) ျဖစ္ေပၚလာကာ ေျမႀကီးႏွင့္ထိရန္ လက္မအနည္းငယ္အလို ေလထဲတြင္ ခ်ာလပတ္လည္ေနလိမ့္မည္။

-ဤအေျခအေနတြင္ ေၾကာင္၏ဖင္ကုိ ဝင္ရိုးထိုးကာ၊ ဝင္ရိုး၏ထိပ္တြင္ ပင္နယံတပ္၍ ဒိုင္နမိုႏွင့္ခ်ိပ္လိုက္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရိွျပီျဖစ္သည္။

-အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္အတြက္ ေၾကာင္ခပ္ေသးေသးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ရိုးရိုးေပါင္မုန္႔ကုိ အသံုးျပဳမည္။
-မႏၱေလးျမိဳ႕အတြက္ဆိုလွ်င္
မႏၱေလးေတာင္ေလာက္ရိွေသာ ေၾကာင္အႀကီးႀကီးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ေအာင္ပင္လယ္ေလာက္က်ယ္ေသာ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္ရလွ်င္ အဆင္ေျပပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္    - ေနျပည္ေတာ္ရိွ တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွ အေကာင္ဘေလာင္မ်ားအား ေမာင္းထုတ္၍ ေၾကာင္ေမြးျမဴေရးစခန္း ျပဳလုပ္ရန္။
    -ဂြတ္ေမာနင္းေပါင္မုန္႔စက္ရံု ႏွင့္ မန္းတိုင္း သ/မ ႏို႔ခ်က္စက္ရံုမ်ားအား ျပည္သူပုိင္သိမ္းရန္။

အမ်ား၏ေဝဖန္ခ်က္  -  ‘ခု မင္းရဲ႕ IQ ကုိ စစ္ေဆးေပမယ့္ဌာနက ရြာသာႀကီးကုိ ေျပာင္းသြားျပီ င့ါေကာင္ေရ႕၊ မွီရာ ျမိဳ႔ပတ္နဲ႔ လိုက္ေပေတာ့’


နည္းနည္းေလးျဖစ္ျဖစ္ ျပံဳးႏိုင္ၾကပါေစ…

သန္၄ကုိ.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved