“ဒီနယ္ေျမ ရခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ တုိက္ပါ”

Wednesday, June 5, 2013

 


၀တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္သည့္ေနရာကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အျဖစ္မွ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္အဆင့္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗဟုိအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ခဲြထြက္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း မရိွေၾကာင္း
 UWSA ဝ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔က ေျပာသည္။


(ဓာတ္ပုံ - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန)


"ဝေဒသကုိ ျပည္ေထာင္စုကေန ခဲြထြက္ဖုိ႔ မရည္ရြယ္ပါဘူး" ဟု  UWSA ၏ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔ျဖစ္ေသာ UWSP ပါတီ ေျပာခြင့္ရ အရာရိွ ဦးဆမ္ခြန္က ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။

"ေဒသ" ဟူသည္မွာ "ျပည္နယ္"ထက္ ေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆုိသည္ကုိ လက္ခံႏုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ဝေဒသ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  အစုိးရႏွင့္ ဝ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ သေဘာထားျခင္း မတုိက္ဆုိင္ၾကဟု ဆုိသည္။

“အဲဒီေနရာကေန ဖယ္မေပးႏုိင္ဘူး။ အဲဒီေနရာကုိ စစ္ပဲြေတြနဲ႔ ရင္းၿပီး ရထားတာပါ။
ဒီနယ္ေျမ ရခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ တုိက္ပါ။ ဒီအတုိင္းေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ထြက္မသြားႏုိင္ပါဘူး” ဟု ဝ အရာရိွက ေျပာသည္။

(ၿငိမ္းၿငိမ္း ေရးသားတ့ဲ UWSA Wants Autonomous State, Not Independence  www.irrawaddy.org/archives/36522 ကေန ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါတယ္။) .

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    first step = Autonomous state
    Second step = Freedom or Independence

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved