ဒီမုိကေရစီ မရေသးတ့ဲ ျမန္မာပန္းခ်ီ

Tuesday, July 9, 2013 အႏုပညာျပပြဲမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျပသခြင့္ ရၿပီလား??

အႏုပညာ ဖန္တီးတင္ျပမႈမ်ား၊ ျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္မႈမ်ား အတိုင္းအတာ တခုအထိ လြတ္လပ္လာၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ပန္းခ်ီျပပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္ႏွင့္ ျပသခြင့္ ရယူျပသေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပခန္း မန္ေနဂ်ာ တဦးျဖစ္သူ ကိုေအာင္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဂယ္လာရီ ၆၅ ပန္းခ်ီျပခန္းမွ ျမင္ကြင္းတခု (ဓာတ္ပုံမ်ား - SEAN HAVEY / THE IRRAWADDY)

စာေပႏွင့္အျခား အႏုပညာနယ္ပယ္တို႔တြင္ လြတ္လြတ္ဖန္တီးတင္ျပခြင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပန္းခ်ီႏွင့္ ဓာတ္ပုံ ျပပြဲမ်ားအတြက္ ျပသခြင့္ တင္ေနရေၾကာင္း၊ ျပသခြင့္ မတင္ဘဲ ျပသသည့္ ပြဲအခ်ိဳ႕ ရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ၿပီး ျပသခြင့္ တင္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ားအတြက္ ျပပြဲျပသခြင့္ တင္ျပရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ အလုပ္႐ႈပ္ျဖစ္ရသည္ဟု ဆုိသည္။

“ဒီလိုဗ်ာ၊ ျပပြဲအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္တဲ့အခါ ပန္းခ်ီဆရာေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ ျပသမယ့္ ကား စာရင္းေတြ တင္ေပးရ တယ္။ တကိုယ္ေတာ္ ျပပြဲလုပ္ရင္ လြယ္ကူေပမယ့္ ပန္းခ်ီဆရာ အမ်ားႀကီးပါတဲ့ အုပ္စုျပပြဲလုပ္တဲ့အခါ ေဒတာ ေတြ ေကာက္ယူရ၊ စာရင္းေတြ ျပဳစုရနဲ႔ မလြယ္ဘူး”
ဟု ကိုေအာင္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ျပပြဲ ျပသခြင့္အတြက္ ျပပြဲမတိုင္မီ ရက္သတၱ ၁ ပတ္ႀကိဳတင္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာၾကည့္တိုက္၊ ျပတိုက္ႏွင့္ ျပပြဲမ်ား ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီသို႔
တင္ျပကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရေၾကာင္း၊ ယင္း ေကာ္မတီသည္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။


စေနေန႔က
ဂယ္လာရီ ၆၅ ျပခန္းသုိ႔ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္တခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရသည့္ စာေရးဆရာ ကုိတာ

ယင္းသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံစြာျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျပသသည့္ အခါ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီက
 “ေက်ာဘက္တြင္ ပါရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ ဟူေသာ ကတိ၀န္ခံခ်က္မ်ား အတုိင္း ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ စာၾကည့္တိုက္၊ ျပတိုက္ႏွင့္ ျပပြဲမ်ား ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခြဲ ၂ အရ ခြင့္ျပဳသည္” ဟု ေဖာ္ျပခ်က္ပါ၀င္သည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည္။

ယင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ

၁။ ဤျပပြဲ ျပသခြင့္ျပဳသည့္ လက္မွတ္သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအပိုင္းအျခား အတြင္းသာ အတည္ျဖစ္သည္၊

၂။ ဤျပပြဲ ျပသခြင့္ျပဳသည့္ လက္မွတ္ကို လႊဲေျပာင္း အသုံးျပဳျခင္း မျပဳရ၊

၃။ ျပပြဲတြင္ အသံခ်ဲ႕စက္ အသုံးျပဳမည္ ဆိုပါက သက္ဆုိင္ရာ ရဲအာဏာပိုင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အခ်ိန္မီ ႀကိဳတင္ ရယူရမည္၊

၄။ ဤျပပြဲ ျပသခြင့္လက္မွတ္ကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ စာၾကည့္တိုက္ ျပတိုက္ႏွင့္ ျပပြဲမ်ား ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ အရ ေကာ္မတီက  ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။ … စသည္ျဖင့္ ေတြ႕ရသည္။


ဂယ္လာရီ ၆၅ မွ ပန္းခ်ီကားတခုကုိ စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပုံရုိက္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ယခင္ ကာလမ်ားက ျပပြဲတြင္ ျပသမည့္ အႏုပညာလက္ရာ မ်ားကိုု စိစစ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္မႈ ရွိ/မရွိ၊ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိ/မရွိ စသည္ျဖင့္ စိစစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ကာလတြင္ ယခင္ကေလာက္ တင္းၾကပ္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ ျပပြဲ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရဆဲ ျဖစ္၍ လြတ္လပ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ အႏုပညာ ဖန္တီးမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျပသမႈတြင္ အဟန္႔အတားသဖြယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သုံးသပ္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။ 

ဂယ္လာရီ ၆၅ ေရာက္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တဦး
.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved