ပုဒ္မ ၁၀ (က)၊ ၅ ( ည) စတဲ့ ဥပေဒေတြ ပယ္ဖ်က္မွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့

Wednesday, July 10, 2013

အေရးေပၚ စီမံမႈ ဥပေဒမ်ား ( ဥပမာ ပုဒ္မ ၁၀ -က ၊ ပုဒ္မ ၅ -ည ေတြ ဆက္ရွိေနအံုးမွာျဖစ္ 
ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေတြကို လည္း ေလွ်ာ့ေပါ့ရန္ မရွိဘူးလို႔ ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာလုိက္ပါတယ္။ 

အဆုိပါ ဥပေဒေတြဟာ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္တုန္းက ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကို အပစ္ေပး အေရးယူ ေထာင္ခ်တာ၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်တာေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ပုဒ္မေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔ကက်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က အေရးေပၚစီမံမႈဥပေဒ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာေတြအနက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၀ (က)၊ (ခ) ပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မခြဲ(ည) အစရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ေလ်ာ့ေပါ့ ရန္ အစီစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အေရးေပၚစီမံမႈဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ားကို ရပ္ကြက္ထဲ အလစ္သုတ္
ျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ ခါးပိုက္ႏႈိက္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ စီးပြားေရးဝိသမ ေသာင္းက်န္းမႈ ကိစၥမ်ားတြင္ သံုးစြဲေနသည့္ ကိစၥမ်ားရပ္ကို ဖယ္ရွားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ တို႔ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္းေမးျမန္းစဥ္ ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက အဆုိပါ ပုဒ္မေတြ ဆက္ရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ေပါ့သြားဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိဘူးလုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့တယ္။


"ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး နဝမေန႔တြင္ ဦးၾကည္ျမင့္(လသာမဲဆႏၵနယ္)က အေရးေပၚစီမံမႈဥပေဒတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအနက္ ပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မခြဲ (က) (ခ)၊ ပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မခြဲ (ည) ကဲ့သို႔ေသာ ပုဒ္မမ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတိုးျမႇင့္ထားျခင္းႏွင့္ ရန္ျဖစ္၊ အလစ္သုတ္၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္၊ ဝိသမ ေလာဘစီးပြားေရးသမားမ်ားကိုႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ား၌ ၎ဥပေဒ ကို သံုးေနျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ၁၉၇၅ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္စီးသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ကို ျပန္လည္ေလ်ာ့ေပါ့
ေပး ရန္ အစီအစဥ္ မရွိပါေၾကာင္း၊ အလစ္ သုတ္၊ ဆူညံ၊ ရန္ျဖစ္၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈမ်ား ႏွင့္ ဝိသမေလာဘ သမားမ်ားကို ၎၁၉၇၀ ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒတို႔ျဖင့္ အေရးမယူပဲ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အထူးဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္သာအေရး ယူ ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝလံုျခံဳေရးကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို 
ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ေပါ့ရန္အစီအစဥ္ မရွိ ပါ ေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္ လည္ေျဖ ၾကား ခဲ့ပါသည္။" လုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အျပည့္အစံုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ ပါတယ္။


၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၃)ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလိုသူ မ်ား၏  ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၁၀ သည္ ဗဟိုအဖြဲ႕က ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိပါးမည့္အႏၲရာယ္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အတြက္ ကန္႔သတ္မိန္႔ခ်မွတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါရာ အဆိုပါဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ အေရးယူျခင္းခံရသူကို တစ္ႀကိမ္လၽွင္ ရက္ေပါင္း ၆၀ ထက္မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္း ရက္ေပါင္း ၁၈၀ အထိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားႏိုင္ၿပီ ပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မခြဲ(ခ)မွာ အေရးယူျခင္းခံရသူအား တစ္ႏွစ္အထိ တားဆီးမႈျပဳ လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္သည့္ ဥပေဒကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ဥပေဒအမွတ္ ၁၁/၉၁ ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ သာ ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ ပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မခြဲ(က)နဲ႔ (ခ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္မျပဳခဲ့ဘဲ ပုဒ္မ ၁၄ မွာ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္လက္တားဆီးမႈျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေစ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရာမွာ တစ္ႀကိမ္လၽွင္ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ထက္ မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္း ၃ ႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းခ်က္ကို တစ္ႀကိမ္လၽွင္ တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္း ၅ ႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အစားထိုးျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ 

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒအရ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ဆိုသည့္ ဆက္လက္ တားဆီးမႈျပဳလုပ္ရန္ ကာလႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ျပင္ဆင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊

 ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံ ဥပေဒအခန္း (၁၁) အေရးေပၚကာလ ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၄၁၀၊ ၄၁၂၊ ၄၁၄ တို႔နဲ႔ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိဘဲ ညီၫြတ္ေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပန္လည္ေလ်ာ့ေပါ့ရန္ အစီအစဥ္ မရွိပါေၾကာင္း။

အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၁၇ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါ ဥပေဒက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေရး အျမန္ရေစရန္ႏွင့္ ‌ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း တို႔ကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္လည္း
ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေဘာဂဗလ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရေခ်းယူေငြ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရရဲ႕ အာမခံ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ေငြစကၠဴ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူကို အယုံအၾကည္ ပ်က္ ျပားေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း
ေကာင္း၊ အစိုးရအေပၚ အၾကည္အၫိုပ်က္ေစရန္ ေျပာဆိုျခင္း၊ ျပဳမူျခင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေစရန္နဲ႔ တာဝန္တၱရားေဆာင္႐ြက္မႈကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစရန္ ႀကံ႐ြယ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္ ဟန္႔တား 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ပါေၾကာင္း၊အဆိုပါဥပေဒအရ ေဆာင္ ႐ြက္ ရေသာ မႈခင္းမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ မႈခင္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ တရားစြဲ ဆိုႏိုင္ရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီးမွသာ ေဆာင္႐ြက္ရေသာ အမႈမ်ားျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မခြဲ(ည)တြင္ “ျပည္ေထာင္စု၏ လုံၿခဳံေရး ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္သူတစ္စု၏ ကိုယ္က်င္‌့တရား ကိုျဖစ္ေစ၊ အျပဳအမူကိုျဖစ္ေစ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ျဖစ္ေစရန္ ႀကံ႐ြယ္၍ တစ္ခုခုလုပ္လၽွင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္း သို႔ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူကို ျပဳလၽွင္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း စီရင္ျခင္းခံရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားရွိရာ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ မဆို ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒတို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝ လုံၿခဳံေရးကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ရာ ယင္းဥပေဒမ်ားမွာ ထိေရာက္ သန္႔ထားႏိုင္ေလာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ရန္ မရွိ သကဲ့သို႔ ထပ္မံေလၽွာ႔ေပါ့ရန္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း မရွိပါေၾကာင္း။
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မပါ ျပစ္မႈမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည့္ အလစ္သုတ္၊ ဆူညံ၊ ရန္ျဖစ္၊ ခါးပိုက္ႏႈိက္မႈမ်ား နဲ႔ ဇူဇကာ စတဲ့ ဝိသမေလာဘသားမ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အထူး ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားမွာပါရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာပုဒ္မမ်ားျဖင့္သာ အေရးယူၿပီး ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မခြဲ(ည) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလို သူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မခြဲ(က) နဲ႔ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ျဖင့္ လည္း ေကာင္း အေရးယူခဲ့ျခင္းမ်ား မရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။
ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း
ေမးျမန္းသူ 
ဦးၾကည္ျမင့္ (လသာ)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved