"မိုးကုတ္သူ မိုးကုတ္သားေတြ လက္ဗလာျဖစ္ကုန္ပါလိမ္႔မည္"

Wednesday, July 24, 2013

မိုးကုတ္ရတနာေျမအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ အက်ိဳးတူေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသို႔ အိတ္ဖြင္႔ေပးစာ

        မိုးကုတ္ရတနာနယ္ေျမဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေအးခ်မ္းသာယာျပီး နယ္ေျမခံျပည္သူလူထုဟာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ရွင္သန္ရပ္တည္ခဲ႔တာဟာ အားလုံးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ျပင္ လုပ္ငန္းခြင္တခုအနီးမွ ျမင္ကြင္းတခု (ဓာတ္ပုံ - ေလာအယ္စုိး)

        ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ အက်ိဳးတူဟုအမည္ခံ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕  ရဲ႕ ဖိႏွိပ္ခ်ယ္လွယ္မွဳေအာက္ကို မိုးကုတ္ရတနာနယ္ေျမဟာ က်ေရာက္ရေတာ႔မယ္႔ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

         အက်ိဳးတူ အမည္ခံျပီး ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ မရွိတာေတြအမ်ားအျပားနဲ႔ လုပ္ခ်င္ရာကို လုပ္ၾကေတာ႔မယ္ သေဘာတရား အေငြ႔အသက္ေတြ မိုးကုတ္ျမိဳ႕ေန မိဘျပည္သူအေပါင္း တရွိဳက္မတ္မတ္ခံစားရရွိေနပါျပီ။

        အေၾကာင္းအရင္းကေတာ႔ ဒီလိုပါ

သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ႔ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ မိုးကုတ္ေဒသမွာ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကြက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းေတြကို မူဝါဒေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဌာနဆိုင္ရာ လူၾကီးမင္းအခ်ိဳ႕   အလိုက် ခ်ထားေပးျခင္းကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းႏွင္႔ ပိုင္ရင္ပိုင္သလို အကြက္အတြင္းထည္႔ျပီး တည္းျဖတ္ခ်ထားေပးျခင္းကလည္း အက်ိဳးတူေတြ၊ ဦးပိုင္တို႔က လုပ္ကြက္ေနရာဦးျခင္းႏွင္႔ အခြင္႔ထူးခံ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္ေတြ ျဖစ္လာခဲ႔ၾကပါတယ္။

ယခုေခတ္သစ္တြင္  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ အက်ိဳးတူဆိုတဲ႔ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဦးေထာင္လာပါေတာ႔တယ္ဆိုတာကို မိုးကုတ္ရတနာနယ္ေျမ မ်က္ႏွာစာမွာ ျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္းပါ။

         မိုးကုတ္ျမိဳ႕ နယ္လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးဦးဘေဌးတီထြင္လိုက္တဲ႔ တႏိုင္တပိုင္ဆိုတဲ႔ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မဲအနည္းအမ်ားအတြက္ ၾကိဳးစားလိုက္ရတဲ႔ Project ၾကီးကလည္း မိုးကုတ္ေဒသခံျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ထင္သေလာက္အရာမေရာက္ေတာ႔ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးခင္ဗ်ာ ေနာင္လာမယ္႔သက္တမ္းေနရာဟာ စိတ္မခ်ရဘဲ မေရမရာျဖစ္ေနပါတယ္။

        ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ အက်ိဳးတူဆိုတဲ႔ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး မိုးကုတ္ျမိဳ႕တစ္ခုလုံးကိုသိမ္းပိုကျ္ပီးေတာ႔ ေတာေတာင္သဘာဝကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာေတြကို ဒီေနရာကေနျပီးျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္ပါတယ္။

        မိုးကုတ္ေဒသတြင္ တႏိုင္တပိုင္ႏွင္႔ ပုဂၢလိကလုပ္ကြက္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း တာဝန္သိ၊ တာဝန္ရွိစြာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ေက်ာက္မ်က္ထြက္ရွိမွဳကိုသာ အသားေပးေရွ႕  တန္းတင္လုပ္ကိုင္ၾကျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကိုပါ ထည္႔သြင္းျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။

ခက္ခဲတာေတြကို သက္ဆိုင္ရာကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ပြင္႔လင္းျမင္သာထိေရာက္စြာညိွႏွိဳင္း တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။

        ေက်ာက္မ်က္ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအဆင္႔ဆင္႔မ်ားကလည္း ေအာက္ေျခအထိ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၊ ဘက္လိုက္မွဳရွိေသာလိုရာရည္ညြန္း တင္ျပခ်က္မ်ားကို စီစစ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အားနည္းေနေၾကာင္းကိုလည္း ထည္႔သြင္းေထာက္ျပလိုပါတယ္။

        တဆက္တည္း ေက်ာက္မ်က္ဌာန လူၾကီးမင္းမ်ားက်င္႔သုံးတဲ႔နည္းဥပေဒ၊ ညြန္ၾကားခ်က္ ဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြက ဘက္မလိုက္ဘဲ ျဖစ္သင္႔ျဖစ္ထိုက္တာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ျပီျဖစ္တာကို သတိေပး လိုပါတယ္။

ဌာနရဲ႕  မညီမွ်တဲ႔ မူဝါဒေတြကို သူ႔တစ္မ်ိဳး ကိုယ္႔တစ္မ်ိဳး က်င္႔သုံးတာေတြကိုေရာ အျမန္ဆင္ျခင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုေနပါျပီ။ တႏိုင္တပိုင္ ပုဂၢလိကနဲ႔ အက်ိဳးတူ တို႔ အခြင္႔အေရးမတူတာဟာ လက္ေတြ႕ မိုးကုတ္ရတနာနယ္ေျမမွာ အမ်ားျပည္သူအသိပင္ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအေနအထားအရ အရင္းအႏွီးၾကီးမားတဲ႔ ေက်ာက္တြင္းလုပ္ငန္းကုမၸဏီၾကီးမ်ားဟာ ပိုမိုၾကီးထြားလာၾကျပီး အရင္းအႏွီးနည္း ၊ အရင္းအႏွီးမဲ႔ ေဒသခံျပည္သူတို႔အတြက္မွာမူကား မည္သို႔ေသာအေထာက္အပံ႔မွ မရရွိပဲ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရး၊ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းဌာနရဲ႕   မေျပာင္းလဲေသာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည္႔ေနေသာ ဘက္လိုက္မူဝါဒမ်ားဟာ မိုးကုတ္ျမိဳ႕ကို ပိုမိုအက်ဥ္းတန္ေစမွာပါ။

        ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔အက်ိဳးတူလုပ္တဲ႔ မိုးကုတ္ျမိဳ႕ နယ္က ကုမၸဏီေတြေလ႔လာစီစစ္ၾကည္႔လွ်င္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာက္မ်က္လူၾကီးမင္းမ်ား မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္းနဲ႔  အက်ိဳးတူလုပ္ၾကတဲ႔ ကုမၸဏီေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

        ဒီအထဲမွာ ေငြရင္းေငြအားၾကီးၾကီးမားမားနဲ႔ ေငြသုံးျပီး အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္တဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရအဖြဲ႔အစည္းေနာက္ခံ ကုမၸဏီေတြရွိသလို အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြကေတာ႔ အေပၚဖားေအာက္ဖိနဲ႔ ျပည္သူပိုင္ျခံေျမေတြ အတင္းအဓမၼသိမ္းပိုက္တူးေဖာ္ေနတဲ႔ ကုမၸဏီေတြလဲ ပါတာျဖစ္ပါတယ္။

 ဒါေၾကာင္႔ အရွဳပ္အရွင္းနဲ႔ နပန္းလုံးေနၾကတဲ႔ ကုမၸဏီေတြလဲ မတရားလုပ္စားတာေတြကို မလုံ႔တလုံနဲ႔ ေရွ႕  ဖုံးေနာက္ေပၚရွင္းရေတာ႔မယ္႔ အေျခအေနရွိတဲ႔ ကုမၸဏီေတြရွိေနတာကိုလည္း ၾကားသိရေၾကာင္းပါ။

        တကယ္ကို တိုင္းျပည္ေကာင္းစားဖို႔ခင္ဗ်ားတို႔ူအလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ လုပ္ကိုင္က်င္႔သုံးေနတာေတြ၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းခ်မွတ္တာေတြဟာ သမာသမတ္ရွိဖို႔၊ လူတစ္စုအတြက္မဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကို အေထာက္အကူရဖို႔ လိုေနတာ ေသခ်ာေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

        မိုးကုတ္ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားလွ်င္လည္း ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ေျပာ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ အဆင္႔ဆင္႔တင္ျပၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း အားလုံး တိုးတက္မွာျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြပဲ အားကိုးေနရင္ ေဒသခံမိုးကုတ္သူ မိုးကုတ္သားေတြ လက္ဗလာျဖစ္ကုန္ပါလိမ္႔မည္။

        ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသခံျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ကေျပာင္းလဲလာတဲ႔ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္မွာ မည္သို႔ေသာမတရားမွဳမ်ိဳးကိုမွ လက္ပိုက္ၾကည္႔ေနမွာမဟုတ္တဲ႔အေၾကာင္း မတရားတာေတြလုပ္ဖို႔ ၾကံစီေနတဲ႔ အက်ိဳးတူ အမည္ခံကုမၸဏီမ်ားကို လက္သင္႔ခံမွာ မဟုတ္တ႔ဲအေၾကာင္း၊ ၾကံစည္ေနတာေတြ ရပ္တန္းကရပ္ရန္ သတိေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

        ျမန္မာ႔ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းကိုလည္း ဘက္လိုက္တဲ႔က်င္႔ထုံးေတြနဲ႔ အက်ိဳးတူဆိုတမ်ိဳး၊ တႏုိင္တပိုင္ႏွင္႔ ပုဂၢလိက လုပ္ကြက္ဆိုရင္တပုံႏွင္႔ ဆက္ဆံတဲ႔ မူဝါဒေတြကို အျမန္ျပင္ႏိုင္ေအာင္လည္း ေကာင္းေသာအၾကံျပဳလိုပါတယ္။

        နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ တင္ျပလိုတာက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး မပ်က္ဆီးဖို႔စတာေတြ တသြင္သြင္ေျပာေနေပမဲ႔ ျမိဳ႕  ကေတာင္ျဖိဳဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ႔ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား  ျပည္သူလူထုကို နားလွည့္ပါးရိုက္အကြက္နဲ႔ လိမ္႔ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ႔ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၊ ေငြအင္အား ေဖါေဖါသီသီသုံးျပီး လိုခ်င္တာပဲ သိတဲ႔ ရြာသိမ္းတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲေနတဲ႔ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၊ အထက္လူၾကီးႏွင္႔ေပါင္းျပီး အမ်ားျပည္သူ ျခံေျမယာေျမ မ်ားသိမ္းပိုက္ျပီး ေရာင္းစားေနေသာ အတၱၾကီး အက်ိဳးတူအမည္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအားလုံးကို အတၱစိတ္မ်ား ေလွ်ာ႔ၾကဖုိ႔ အေလးအနက္ အသိေပးေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

မိုးကုတ္ျမိဳ႕ကို ထာဝရသာယာလွပ ခ်မ္းသာေစလိုသူ မိုးကုတ္သားတစ္ဦး

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved