တရုတ္အစုိးရ ရန္ကုန္မွာ Facebook လာသုံး

Wednesday, July 24, 2013

  ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းေနၿပီ ဆုိတာ အင္မတန္ သိသာထင္ရွားေနပါတယ္။
ေ၀းေ၀း မၾကည့္ပါနဲ႔။
ရန္ကုန္က တရုတ္သံရုံးကုိပဲ ၾကည့္လုိက္ပါ။
တရုတ္သံရုံး Facebook သုံးေနတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။Facebook  ဆုိတာ တရုတ္ျပည္မွာ တားျမစ္ထားေသာ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာပါပဲ။

တရုတ္အစုိးရက Twitter ကုိလည္း တားျမစ္ထားတာပါ။

ရန္ကုန္တရုတ္သံရုံး Facebook သုံးေနတာ Chinese Embassy in Myanmar ဆုိတ့ဲ နာမည္နဲ႔ပါ။
လိပ္စာက 
https://www.facebook.com/pages/Chinese-Embassy-in-Myanmar/191612647581463?ref=stream&hc_location=timeline ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာမ်က္ႏွာအေၾကာင္း ရန္ကုန္က ဂ်ာနယ္တခ်ဳိ႕မွာ ေရးခ့ဲၾကပါတယ္။

မေန႔ကအထိ ပရိသတ္ ၁,၄၆၀ ရိွေနပါျပီ။

တရုတ္ႀကီးက ႏုိင္ငံတုိင္းလုိလုိမွာ သံရုံးေတြ ရိွပုံပါပဲ။
သုိ႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္သံရုံးကပဲ Facebook  သုံးတယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

(ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွက တရုတ္သံရုံးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွာေတာ့ သုံးပါတယ္။ လိပ္စာက
https://www.facebook.com/chinabd
အဲဒီ Cultural Office of the Chinese Embassy in Bangladesh မွာ ပရိသတ္ ၇၁၁ ဦး ရိွပါတယ္။ မေန႔က ေတြ႔ရတ့ဲ အေရအတြက္ပါ။)

ရန္ကုန္ တရုတ္သံရုံးရဲ႕ Facebook အေၾကာင္း ျပန္ဆက္ရရင္ ...
သူတုိ႔ဆီကလူႀကီးမ်ားရဲ႕ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ကအစ၊ ကြန္ဖူးဆရာ ဘရုပ္စလီ ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ ၄၀ ျပည့္အေၾကာင္း အလယ္၊
တရုတ္သံအမတ္ႀကီးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအဆုံး သူတုိ႔ Facebook  မွာ ေရးထားပါတယ္။

Facebook ေၾကာက္တ့ဲ တရုတ္အစုိးရက သူတုိ႔နုိင္ငံမွာ ျပည္သူေတြ မသုံးႏုိင္ေအာင္ Facebook ကုိ ဘန္းထားတာပါ။
သူတုိ႔ကေတာ့ ရန္ကုန္မွာ လြတ္လပ္စြာ လာသုံးေန၊ အြန္လုိင္းကြန္ရက္ရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးေတြကုိ ခံစားေနပါၿပီ။

 တကမၻာလုံး သုံးေနတ့ဲ Facebook ကုိ တရုတ္ျပည္မွာ ပိတ္ပင္တားဆီးတာဟာ တရုတ္အစုိးရ ပင္ပန္းလြန္းပါတယ္။

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved