မေကြးတုိင္း ဥပေဒခ်ဳပ္ တာ၀န္ မေက်လုိ႔ ျဖဳတ္လိုက္ၿပီ

Thursday, August 15, 2013

မေကြးတုိင္း ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ျဖဴတင့္ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တာ၀န္မေက်ပြန္လုိ႔ ရာထူး
တာ၀န္ က ရပ္စဲ လိုက္တဲ့ အမိန္႔ကို ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ ခန္႔အပ္ၿပီး ၂ ႏွစ္ခဲြ ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္မွာ ျဖဳတ္တာပါ။
တျခား ျပည္နယ္တုိင္း ၁၃ ခုက ဥပေဒခ်ဳပ္မ်ားအေၾကာင္းေတာ့ မသိရေသးပါ။
ဦးေမာင္ေမာင္ျဖဴတင့္ ဘယ္လုိ တာ၀န္မေက်ဘူး ဆုိတာကုိေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးမထားပါ။
ဦးေမာင္ေမာင္ျဖဴတင့္ဟာ အတိိတ္ကာလမွာေတာ့ တာ၀န္ေက်တ့ဲသူ ျဖစ္ခ့ဲပုံရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲလုိ႔ ဆုိေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတို႔ရဲ႕ တေမ့တေမာအမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီးမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲလုိ႔ပါပဲ။

အတိတ္ကာလ ေကာင္းက်ဳိးေပးခ့ဲတာေတြကုိ မေထာက္ထားဘဲ ျဖဳတ္လုိက္ျပီ ဆုိေတာ့လည္း အင္း... ေနာက္တေယာက္ အစားထုိးေၾကာင္း အမိန္႔စာကုိ ေစာင့္ဖတ္ရုံေပါ့။

အခုလို တာ၀န္မေက်ပြန္လို႔ ရာထူး က ျဖဳတ္လိုက္ၿပီး လူသိရွင္ၾကား အမိန္႔ထုတ္ျပန္တာကေတာ့ ဒါဟာ ဒီအစုိးရရဲ႕ အစဥ္အလာမွာ ပထမဆံုးျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။ 


အဆုိပါ အမိန္႔ကို သမၼတ ႐ံုး ၀က္ဆိုက္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 


ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၃၅ / ၂၀၁၃)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၉ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္)
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္အား တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၄ ၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ျဖဴတင့္အား လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္မွ ရပ္စဲလုိက္သည္။

                                                                                                                  (ပံု)သိန္းစိန္                      
                                                                                                        ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ         
                                                                                                 ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏို္င္ငံေတာ္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved