႐ွစ္ေလးလံုး ေငြရတု အခမ္းအနား အစီအစဥ္မ်ား

Sunday, August 4, 2013

ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ႏွင့္ တက္ 
ေရာက္ ေဆြးေႏြး၊ ေျပာၾကားၾကမည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားစာရင္းကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ရန္ ယေန႔( ၾသဂုတ္လ၊ ၃ ရက္)တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ 


၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီး ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ
အခမ္းအနားအစီအစဥ္


၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၆)ရက္ (အဂါၤေန႔) ပထမေန႔ အခမ္းအနားအစီအစဥ္
 

နံနက္(၈း၀၀)နာရီ မွစတင္၍ တက္ေရာက္ခြင့္ အမည္ကဒ္ျပားမ်ား လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ယူႏုိင္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း။
 

ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေငြရတုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္း။
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၁) - ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေငြရတုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း။
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၂) - ရွစ္ေလးလံုးသမိုင္းမွတ္တမ္း ဗီဒီယိုျပသျခင္း အစီအစဥ္။
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၃) - ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေငြရတုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား ႀကိဳဆိုႏူတ္ခြန္းဆက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း။ (မင္းကိုႏုိင္)
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၄) - ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေငြရတုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။ (ေဌးၾကြယ္)
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၅) - ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု မွတ္တမ္းျပခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္။ (ႀကိဳတင္ေၾကညာေပးျခင္း)
 

ေန႔လည္ (၁၁)နာရီတြင္ ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံေက်ြးေမြးျခင္း အစီအစဥ္။

ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီတိတိမွစ၍ ပထမေန႔ ဒုတိယပိုင္း အစီအစဥ္ ျပန္လည္စတင္ျခင္း။
 

ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ (၁) - ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေငြရတုေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေအာက္ပါ 
ေခါင္းစဥ္(၆)ခုအား ေဆြးေႏြးျခင္း။

(၁) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊
(၂) လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေပၚတုိးတက္မူ
(၃) အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု၊
(၄) စစ္မွန္ေသာအမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊
(၅) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ အခန္းက႑၊
(၆) တုိင္းျပည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး။

ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္(၆)ခုကို ေပါင္းစပ္၍ ေနရာ(၄)ခုခြဲ၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ေနရာ (အခန္း)အသီးသီးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား၊ ၎တို႔ စိတ္၀င္စားရာေခါင္းစဥ္မ်ား အေပၚမူတည္၍ ေနရာခ်ထားေပးျခင္း အစီအစဥ္။

တိုင္းရင္းသားေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင္႔ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး မည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွာ - ဆရာေဖျမင့္၊ ခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ကိုေအာင္မိုးေဇာ္၊ မေခါန္ဂ်ာ၊ ဆလိုင္းလွ်ံမုန္း။
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားမွာ - ကိုသားႀကီး၊ မသင္းသင္းေအာင္၊ ကိုေက်ာ္စြာေဆြ၊ ကိုရဲေအာင္။


လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွာ - ကိုေအာင္မ်ိဳးမင္း၊ ကိုျမင့္ေအး(HRDP)၊ ေစာျမရာဇာလင္း၊ ကိုေမာ္လင္း။
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားမွာ - ကိုေအာင္မ်ိဳးမင္း၊ ကိုေအာင္ေဇာ္ေထြး၊ ကိုခင္ေမာင္၀င္း၊ မသက္သက္ေအာင္။

စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မွာ - UNA ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသာေအာင္၊ ကိုကိုႀကီး(၈၈)၊ ကိုသံခဲ(ABSDF) ၊ ဦးေဌးသိန္း ၊ ေဒၚခင္မမမ်ိဳး။
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားမွာ - ေစာသန္းလိႈင္၊ မႏိုးႏိုးထက္စံ၊ ကိုလိႈင္ျမတ္။

တိုင္းျပည္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ အခန္းက႑ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ - ဆရာဦးျမင့္၊ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိန္း၊ မခင္ဥမၼာ၊ Dr. ရင္ရင္ႏြယ္၊ ဦးေရႊစင္ထြန္း။
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားမွာ - Dr. ေက်ာ္သူ၊ ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း၊ ကိုျမတ္စံ ၊ မနန္းေစာ ၊ ကိုလွမ်ိဳးေနာင္။

ေန႔လည္(၃း၃၀)နာရီတြင္ ေန႔လည္စာ ေကာ္ဖီျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း။
 

ေန႔လည္(၄း၀၀)နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္(၂) ပထမေန႔ ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ ေဆြးေႏြးျခင္း။
ညေန(၅း၃၀)နာရီ - ပထမေန႔ အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးျခင္း။
 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္ (ဗုဒၶဟူး) ဒုတိယေန႔ အခမ္းအနားအစီအစဥ္


ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ (၁) - နံနက္(၈း၀၀)နာရီတြင္ ဒုတိယေန႔ ပထမပိုင္း ျပန္လည္စတင္ ေဆြးေႏြးျခင္း။
 

နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ နံနက္စာ ေကာ္ဖီျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း။
 

ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ (၂) - ေန႔လည္(၁၁း၀၀)နာရီတြင္ ဒုတိယေန႔ ပထမပိုင္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးျခင္း။
ေန႔လည္(၁၂း၃၀)နာရီ မွ (၁း၃၀)နာရီ - ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း။
 

ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ (၃) - ေန႔လည္(၁း၃၀)နာရီ မွ (၄း၀၀)နာရီ - ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား အဆံုး သတ္ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳ မွတ္တမ္းရယူျခင္း။
 

ေန႔လည္(၄း၀၀)နာရီ မွ (၄း၃၀)နာရီ - ေန႔လည္စာ ေကာ္ဖီျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း။
 

ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ (၄) - ညေန(၄း၃၀)နာရီ မွ (၅း၃၀)နာရီ - ဒုတိယေန႔ ဒုတိယပိုင္း ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အၿပီးသတ္ထုတ္ယူ အတည္ျပဳျခင္း။
ညေန (၅း၃၀)နာရီ တြင္ ဒုတိယေန႔ ညေနပိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုးျခင္း။
 


၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ (ၾကာသပေတး) တတိယေန႔ အခမ္းအနားအစီအစဥ္

နံနက္ (၁၁)နာရီတြင္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ က်ဆံုးသြားေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားအား ရည္စူး၍ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း။
ေန႔လည္ (၁၂)နာရီတြင္ ရွစ္ေလးလံုး(၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ လာသူမ်ားအား ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း။

ေန႔လည္ (၁)နာရီတိတိတြင္ ရွစ္ေလးလံုး(၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနား အစီအစဥ္မ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္း။
 


အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၁) – ရွစ္ေလးလံုး(၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတုအခမ္းအနား စတင္ဖြင့္ လွစ္ေၾကာင္း 
ေၾကညာျခင္း။
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၂) - ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ က်ဆံုးသြားေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားအား အေလးျပဳဦးညႊတ္ျခင္း။
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၃) - ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုဂုဏ္ျပဳပြဲ ႀကိဳဆိုႏူတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားျခင္း။ (မင္းကိုႏိုင္)
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၄) - ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုအခမ္းအနားသို႔ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေပးပို႔လာသည့္ သ၀ဏ္လႊာမ်ားအား ဖတ္ၾကားျခင္း။ (ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား)
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၅) - ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုေငြရတု အခမ္းအနား ဂုဏ္ျပဳ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားျခင္း။ (အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) (UNA မွ ဦးခြန္ထြန္းဦး) (UNFC မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး)
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၆) - ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံု (၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတု
ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚ လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္ အဆိုမ်ားကို အတည္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာျခင္း။ (မင္းေဇယ်)
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၇) - ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုေဖာ္က်ဴးတင္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္။ (မင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား)
 

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၈) - ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုအခမ္းအနား ေနာက္ဆံုးေန႔ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုး
ေၾကာင္း ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းႏွင့္ အခမ္းအနား ပိတ္သိမ္းျခင္း။(ကိုကိုႀကီး)

8888 silver jubilee


 

စာမ်က္ႏွာမွ ထုတ္ျပန္မႈကို ဧရာ၀တီက ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

4 comments :

 1. Anonymous said... :

  ေမွးမွိန္ေအာင္လုပ္တာတို.ေက်ာ္ႀကားေအာင္လုပ္တာတို.ဆိုတာေတြဟာနိင္ငံေရးသမားေတြရဲ. လက္သံုးစကားပါ ၊ ( ၁၉၈၈ ) အေရးအခင္းဟာ၊ ဘယ္သူေတြကိုအက်ိဳး အၿမတ္ေတြရေစခဲ. တယ္ဆိုတာ သာမန္ၿပည္သူေတြ သိပါတယ္ ၊

  ဒီအေရးအခင္းကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး နိင္ငံေရးစင္ၿမင္.ေပၚကိုေရာက္လာတဲ.သူေတြရွိခဲ.သလို ၊ တိုင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ၊ အဓိပတိ ဦးေန၀င္းဆီကေန စစ္တပ္ ဆီကို လႊဲေၿပာင္းရယူ နိင္ေလာက္တဲ.အေၿခအေနတခုကိုလည္း ဖန္တီးေပးနိင္ခဲ.တယ္

  တကယ္တန္း အမ်ိဳးသားေရးအၿမင္ဘဲဆိုရင္ ဒီအေရးအခင္းကိုစခဲ.တဲ. ၊ ဒီအေရးအခင္းမွာ စေတးခဲ.တဲ. ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ နဲ.ၿပည္သူလူထု ေတြ ဘာမွအက်ိဳးအၿမတ္ မရခဲ.တဲ.အၿပင္ ၊
  အခုဆုိရင္ “ သူခိုး ကလူလိုဟစ္ၿပီး “ ကၽြန္ေတာ္တို.ကိုေက်းဇူးမတင္ပဲ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို.ေႀကာင္. သူတိုးနိင္ငံေရးစင္ၿမင္.ေပၚ မွာေနရာရခဲ.တာကိုေမ.ၿပီး ၊ ဟိုဟာကိုနမူနာယူပါ ဒီဟာကိုနမူနာယူပါဆိုၿပီး
  အာဏာရူးနိင္ငံေရးသမာေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ.ေၿပာေနတာေတြကိုႀကည္.ရင္ ေတာ္ေတာ္ရင္နာဖို.ေကာင္တယ္ ဆိုတာ ( ၈၈၈၈ ) နဲ.ပတ္သက္တဲ. ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ. နမူနာၿပန္ယူႀကဖို. အႀကံၿပဳခ်င္ပါတယ္ ။

 1. Anonymous said... :

  မင္းက ဘာေတြလုပ္ေပးနိုင္ခဲ႕လို႕လည္း အေပၚကတစ္ေယာက္ ခုထိ စစ္ကြ်န္လုပ္ျပီး တိုင္းျပည္ဖ်တ္ဖို႔ပဲ မင္းဦးေနာက္ထဲမွာ အဆိုးျမင္စိတ္ေတြရိွေနတာမဟုတ္လား ဒါကမင္းတာဝန္လား အျပစ္ႀကီးတယ္ဆိုတာေတာ့သိပါတယ္ေနာ္

 1. Anonymous said... :

  အေပၚက ဒုတိယေကာင္က အင္တာနက္မွာအထိ သူမ်ား comment ေရးတာကို ဖတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ဖို. စိတ္ဓါတ္၀င္ေနတံုးပဲ ၊ ေသခ်ာပါတယ္ ဒီေကာင္ NLD ပါတီ၀င္ပဲၿဖစ္မွာပါ ၊ဘာမွတိုင္ၿပည္နဲ.လူမိ်ဳးအတြက္ ေကာင္းေအာင္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရႊက္မယ္မရွိဘူး ၊ အားေနရင္ လြန္ခဲ.တဲ.ၿဖစ္ရပ္ေတြကိုေၿပာမယ္ ၊ အၿပစ္တင္မယ္ ၊ ဒါပဲေတြးေန ...ေကာင္းတယ္ ။

 1. Anonymous said... :

  အေပၚက ဒုတိယေကာင္က အင္တာနက္မွာအထိ သူမ်ား comment ေရးတာကို ဖတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ဖို. စိတ္ဓါတ္၀င္ေနတံုးပဲ ၊ ေသခ်ာပါတယ္ ဒီေကာင္ NLD ပါတီ၀င္ပဲၿဖစ္မွာပါ ၊ဘာမွတိုင္ၿပည္နဲ.လူမိ်ဳးအတြက္ ေကာင္းေအာင္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရႊက္မယ္မရွိဘူး ၊ အားေနရင္ လြန္ခဲ.တဲ.ၿဖစ္ရပ္ေတြကိုေၿပာမယ္ ၊ အၿပစ္တင္မယ္ ၊ ဒါပဲေတြးေန ...ေကာင္းတယ္ ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved