ဒု ၀န္ႀကီး ၂ ဦးကို ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပး

Thursday, August 8, 2013

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သေကၤတလို႔ အေမရိကန္ သတင္းဌာနတခု က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို အမည္ကင္ပြန္းတပ္ေခၚေ၀ၚ သံုးႏႈန္းခဲ့သလုိ အခုလည္း ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းတရပ္ အေနနဲ႔ ဒု ၀န္ႀကီး ၂ ဦးကို ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ျပန္ပါတယ္။ 

ဦးဇင္ေယာ္

 ဦးဇင္ေယာ္( ႏုိင္ငံျခားေရး ဒု ၀န္ႀကီး) ကို ပို႔ေဆာင္ေရး ဒု ၀န္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ ဦးျမင့္ေဇာ္ ( လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ဒု ၀န္ႀကီး ) ကို စြမ္းအင္ ဒု ၀န္ႀကီးေတြအျဖစ္ တာ၀န္ ထန္းေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

မၾကာေသးမီကလည္း   ဒု ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ 


ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၃၁/၂၀၁၃)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ ၇ ရက္)
ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ေၿပာင္းလဲတာဝန္ေပးၿခင္း
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)၊ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ ေအာက္ေဖာ္ ၿပပါ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအား ယွဥ္တြဲပါ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြ င္ ေၿပာင္းလဲ တာဝန္ေပးလိုက္သည္-

ဦးဇင္ေယာ္
ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ဦးၿမင့္ေဇာ္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

(ပံု) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

1 comments :

  1. Lu Lay said... :

    သံတမန္ မပီသတဲ့သူ နိုင္ငံျခားေရးရုံးတြင္မထားတာေကာင္းပါသည္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved