ဗဟုိဘဏ္ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႔၀င္ ၅ ဦး ခန္႔အပ္

Wednesday, August 14, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႔၀င္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးတာကို သမၼတ႐ံုးက ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔စြဲန႔ဲ႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။  

ခန္႔အပ္ခံရသူေတြကေတာ့ ဦးၾကည္႐ွိန္၊ ဦးေမာ္သန္း၊ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း၊ ဦးသန္းေအာင္ရင္နဲ႔ ေဒါက္တာ လွေမာင္တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

အမိန္႔အျပည့္အစံုကို သမၼတ႐ံုး ၀က္ဆုိက္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔အမွတ္ ၃၄ / ၂၀၁၃ 
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၈ ရက္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္) 


ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ အရ 
ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၿဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးလိုက္သည္- 

(၁) ဦးၾကည္ရွိန္ အဖြဲ႕ဝင္ 

(၂) ဦးေမာ္သန္း အဖြဲ႕ဝင္ 

(၃) ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း အဖြဲ႕ဝင္ 

(၄) ဦးသန္းေအာင္ရင္ အဖြဲ႕ဝင္ 

(၅) ေဒါက္တာလွေမာင္ အဖြဲ႕ဝင္ (ပံု) သိန္းစိန္
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏို္င္ငံေတာ္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved