သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္း

Wednesday, August 14, 2013

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ မိန္႔ခြန္းနာခံျခင္းနဲ႔ ကတိသစၥာ ျပဳျခင္း အခမ္း အနား မွာ မိန္႔ခြန္း တရပ္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး တုိက္႐ုိက္လႊင့္ထုတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ 


အစုိးရ ၀န္ႀကီးသစ္ေတြ ကတိသစၥာ ျပဳတဲ့ အခမ္းအနားမွာ အခုလို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ 


အျပည္အစံုကို ဧရာ၀တီက ျပန္လည္မွ်ေ၀ လိုက္ပါတယ္။

၁၄-၈-၂၀၁၃)
အားလံုးမဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ၿပည္စံုၾကပါေစ
ဒီကေန႔ အခမ္းအနားဟာ အသစ္ခန္႔အပ္တဲ့ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား ကတိသစၥာ ခံယူတဲ့ အခမ္းအနားၿဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ားဟာလည္း ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယဝန္ၾကီး အဆင့္မ်ား ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကေန႔အခမ္းအနားမွာ ပါဝင္ၾကပါတယ္။

ကတိသစၥာၿပဳရာမွာ အဓိကအားၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔နဲ႕ ဒို႕တာဝန္အေရးသံုးပါးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အတြက္ ကတိကဝတ္ၿပဳၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ မင္းမွာသစၥာ၊ လူမွာကတိ ဆိုတဲ့အတိုင္း အမ်ားေရွ႕ေမွာက္မွာ မိမိတို႕ၿပဳခဲ့ၾကတဲ့ ကတိသစၥာကို မက်ိဳး မေပါက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း သြားၾကဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

ယခုလို ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယဝန္ၾကီးေတြ ခန္႔အပ္ၿခင္းခံရတဲ့အတြက္ မိမိအေနနဲ႕ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူ ပါေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ 

မိမိတို႔ရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွာ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဘက္ေတြ ယခုလို တိုးပြားလာတဲ့အတြက္ မိမိတို႔အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြကို ပိုၿပီး ထိေရာက္ေအာင္ၿမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ ရိုးသားမႈ၊ ၾကိဳးစားမႈတို႕ေၾကာင့္ ယခုကဲ႔သို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ားအၿဖစ္ ခန္႕အပ္ခံရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးတိုးၿမွင့္ ခန္႕အပ္ၿခင္း ခံရၿခင္းနွင့္အတူ တာဝန္ေတြ ကိုလည္း တိုးၿမွင့္ယူၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ဆိုရာမွာ နိုင္ငံ႔တာဝန္၊ မိမိတို႔ ဝန္ၾကီးဌာနရဲ႕ တာဝန္ေတြအၿပင္ တစ္ဦးခ်င္း လိုက္နာေစာင့္ထိန္း ရမယ့္ တာဝန္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံ႔တာဝန္ဆိုရာမွာ ၿပည္ေထာင္စုၾကီး ၿပိဳကြဲပ်က္စီးမသြားေအာင္၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲၿပီး ၿပည္ေထာင္စုၾကီး ဖရိုဖရဲၿဖစ္မသြားရေအာင္နဲ႕ အခ်ဳပ္အၿခာ အာဏာဆံုးရံႈးၿပီး သူတစ္ပါးကြ်န္ ၿဖစ္မသြားရေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာဝန္ၿဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီတာဝန္ေတြ ဟာ နိုင္ငံသားအားလံုး လိုက္နာေစာင့္ထိန္း ၾကရမယ့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္လည္း ၿဖစ္ပါတယ္။

 မိမိတို႕ ဝန္ၾကီးဌာနရဲ႕ တာဝန္ဆိုတာဟာ တကယ္ေတာ့ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ၾကီးဌာန အသီးသီးဟာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ေတြကို က႑အလိုက္ ခြဲေဝၿပီး တာဝန္ေပးထားမႈ အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ့ တာဝန္ေတြကို ခြဲေဝတာဝန္ယူၿပီး ေအာင္ေအာင္ၿမင္ၿမင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ မူဝါဒေတြကို ဦးစြာသိရွိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ လူဦးေရဟာ အၾကမ္းဖ်င္းအားၿဖင့္ သန္း (၆၀) ခန္႔ ရွိပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဆႏၵေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကမွာ ၿဖစ္ေသာ္လည္း တူညီတဲ့ဆႏၵကို စုစည္းလိုက္ရင္ အဓိကက်တဲ့ တူညီတဲ့ ဆႏၵႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရွိရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီဆႏၵႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿပည္သူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းၿပည္ကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးတဲ့တိုင္းၿပည္ ၿဖစ္လိုၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့ တစ္ခုကေတာ့ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လိုၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ၿပည္သူေရြးခ်ယ္တဲ့ အစိုးရ ၿဖစ္တာနဲ႔အညီ ၿပည္သူရဲ႕ ဆႏၵဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖစ္ၿပီး ဒီဆႏၵေတြေအာင္ၿမင္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာေတြလုပ္ၾကရလဲဆိုရင္ တိုင္းၿပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးတဲ့ နုိင္ငံၿဖစ္ဖို႔အတြက္ နုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ နွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ရွည္ၾကာခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိ္ဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၿပည္သူေတြ စားဝတ္ေနေရး ေတြ အဆင္ေၿပၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်နုိင္ဖု႔ိ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အဆင့္အတန္းေတြ ၿမင့္မားလာေစဖို႔နဲ႔ တုိင္းၿပည္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေအာင္ စီးပြားေရး ၿမႇင့္တင္နုိင္ဖို႔ လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အစိုးရ တက္လာလာခ်င္း နုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေစဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၿပည္သူအားလံုး ပါဝင္လာေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ ပါတီေတြ ထူေထာင္နုိင္ခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းနုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေၿပာေဆြးေႏြး ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ စတာေတြကို ဥပေဒမ်ား ထုတ္ၿပန္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးခဲ့တဲ့အၿပင္ အက်ဥ္းသားေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ဒီအခြင့္အေရးေတြ ရရွိေအာင္ လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ နွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ နာတာရွည္ေရာဂါလို အၿမစ္တြယ္ေနတဲ့ ၿပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဆင့္ (၃) ဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ၿပည္နယ္ အဆင့္၊ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဆင့္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ၿပၿပီိး လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းေပးမည့္အဖြဲ႔ နဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ အဆင့္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားနဲ႔ ပထမ ထိေတြ႔နုိင္ေအာင္၊ ထိေတြ႔တဲ့အဆင့္ကေနၿပီး စကား ေၿပာနုိင္ေအာင္၊ စကားေၿပာၾကည့္တဲ့ အဆင့္ကေနၿပီး စားပြဲမွာထိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးနုိင္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။

ဒီကေန႔ စားပြဲမွာ ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးရာမွ တူညီတဲ့အခ်က္ေတြကို လက္တြဲပူးေပါင္းလုပ္မယ္၊ မတူညီ တာေတြကိုု စားပြဲမွာပဲ တၿဖည္းၿဖည္း ညႇိနႈိင္းေဆြးေႏြးယူမယ္ ဆုိတဲ့ နုိင္ငံေရး ပံုစံသစ္ တစ္ရပ္ ကို ေဖာ္ေဆာင္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ယခုအခါမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (၁၃) ဖြဲ႔နဲ႔ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဆင့္မွာ ထိေတြ႔ေဆြးေႏြး နုိင္ခဲ့ၿပီး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈေတြ ရပ္ဆုိင္း သြားခဲ့ၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီမွာ တစ္နုိင္ငံလံုး ပတ္ခတ္ တုိက္ ခုိက္မႈ ရပ္ဆုိင္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးနုိင္ေတာ့မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိုက္မႈေတြ ရပ္ဆုိင္းရံုနဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး၊ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ၿပၿပီး လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ နုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လုပ္ ရဦးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ နွစ္နွစ္တာကာလအတြင္း ဒီအေၿခအေန အထိ ေရာက္လာေအာင္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယ ရည္မွန္းခ်က္ၿဖစ္တဲ့ ၿပည္သူေတြ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္အစား ယွဥ္ၿပိဳင္နုိင္ခြင့္ ရွိတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကုိ ေၿပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ ပါတယ္။ ပံုေသသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ စနစ္ကိုလည္း ေစ်းကြက္အရ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈ စနစ္သို႔ ညင္သာစြာ ေၿပာင္းလဲေပးခဲ့ပါတယ္။ အတုိးနႈန္း ေလ်ာ့ေပးမႈေတြ၊ လုိင္စင္ လြတ္လပ္ ခြင့္ေတြ၊ ေငြေၾကး မူဝါဒေတြ၊ ဘဏ္စနစ္ေတြ စတဲ့ စီးပြားေရးရဲ႕ အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကနဦး 
ေၿပာင္းလဲေပး ခဲ့ပါတယ္။

နုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ (၇၀) ရာနႈန္းခန္႔ဟာ ေက်းလက္မွာေနထုိင္ၾကၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈနႈန္း အမ်ားဆံုး ဟာ ေက်းလက္ေနၿပည္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းကုိ ဦးစားေပးၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ (၈) ရပ္ ခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ 

ပိုမိုၿပီး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ေမြးၿမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန ကို ေမြးၿမဴေရး 
ေရလုပ္ငန္း နဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနလို႔ ေၿပာင္းလဲၿပီး Focal Ministry တစ္ခု သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းၿပည္ရဲ့ စီးပြားေရးကို ၿမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာ အေၿခခံေကာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ သဘာဝ သယံဇာတေတြ ေပါၾကြယ္ဝပါတယ္။ လုပ္သားေတြ ရွိပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ လူဦးေရမ်ားၿပီး ႀကီးမား တဲ့ ေစ်းကြက္လည္း ရွိပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ေနတာ အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာနဲ႔ လူသားအရင္းအၿမစ္တို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အရင္းအႏွီးနဲ႔ နည္းပညာရဖို႔အတြက္ ၿပည္ပ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဖိတ္ေခၚရပါတယ္။ 

ၿပည္ပ အရင္းအနွီးေတြ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ၿဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံၿခား ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (Foreign Investment Law) ကို ေရးဆြဲ ၿပ႒ာန္းရပါတယ္။ တစ္ဖန္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားမႈေတြ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ လေပါင္း (၃၀) ကာလ အတြင္း အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို မနားတမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ အေၿခခံ စီးပြားေရးရဲ့ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေအာင္ၿမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ၿပီ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ၿပည္ပက အေထာက္အပံ့ေတြ၊ အတိုးႏႈန္း သက္သာတဲ့ ေခ်းေငြေတြ၊ နည္းပညာ အကူအညီေတြ တစ္ဖြဲဖြဲ ဝင္ေရာက္လာေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအၿမစ္ေတြကိုလည္း က႑စံုမွ ေမြးၿမဴေလ့က်င့္ေပးေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ ၿပည္သူေတြ အလုပ္အကိုင္မ်ားမ်ား ရႏိုင္တဲ့ အေၿခခံ အေဆာက္အဦေတြ၊ စက္ရံုေတြ၊ စိုက္ခင္းႀကီးေတြ၊ စက္မႈဇုန္ေတြ ၿဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တန္ဖိုးၿမင့္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ အရည္အေသြး ေကာင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ ပုဂၢလိကနဲ႔ သမဝါယမက႑ေတြကို တိုးၿမႇင့္အားေပးၿပီး SME ေတြ မ်ားမ်ားေပၚေပါက္ လာဖို႔ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။

မိမိတို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ က်န္ရွိတဲ့ လေပါင္း (၃၀) အတြင္း ၿပည္သူေတြ တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးခံစားလို တဲ့ ေရ
ေကာင္းေရသန္႔ ရရွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး၊ သြားလာမႈ အဆင္ ေၿပေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပး  ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔နဲ႔ လူမႈ စီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို အားသြန္ခြန္စိုက္ တက္တက္ၾကြၾကြ ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ ဝိုင္းလုပ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ ၿပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵ၊ ၿပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ၿဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ အစိုးရရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ၿမင္ေအာင္ အစိုးရ တစ္ဖြဲ႕လံုး တက္ညီလက္ညီနဲ႔ ဝိုင္းလုပ္ၾကဖို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့အခါ ေစတနာ အေလ်ာက္ လုပ္မွားကိုင္မွား ၿဖစ္တာကို ၿပဳၿပင္ ၿပင္ဆင္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ အက်င့္စာရိတၱနဲ႔ အဂတိတရားေတြ ကင္းရွင္း
ေအာင္ ေစာင့္ထိန္း သြားၾကဖို႔ သတိေပးေၿပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။


  


အိမ့္သံစဥ္ ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved