သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ယေန႔ ပထမဆံုးေတြ႔ဆံုမႈ ၈၈ တုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္

Saturday, September 14, 2013

  
၈၈ မ်ိဳး ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း က ယေန႔ ညပိုင္းမွာ ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔တကြ သတင္း ထုတ္ျပန္လာပါတယ္။


 ဓာတ္ပံုမ်ား- ၈၈ မ်ိဳးဆက္

၈၈ မ်ဳိးဆက္တို႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ အမိန္႔အရ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာအခ်ဳိ႕မွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပလုပ္ခဲ့သည္။ 
  
ယေန႔တြင္မူ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလ၊ ၁၄ရက္၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လယ္ေတာ အိမ္ သို႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ မင္းေဇယ်၊ ကိုေဌးၾကြယ္၊ ကိုဂ်င္မီ၊ ကိုမာကီ၊ ကိုေအာင္သူ၊ ကိုသက္ေဇာ္၊ ကိုေဇာ္မင္းႏွင့္ မနီလာသိန္း တို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လယ္ေတာအိမ္တြင္ေရာက္ႏွင့္ေနၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးစိုးသိမ္း၊ဦးေအာင္မင္း၊ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၊ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ဦးခင္ရီတို႔က လႈိက္လွဲပ်ဴငွာစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾက သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ေရာက္ရွိလာေသာအခါတြင္ တစ္ဦးခ်င္းကို ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြစြာ လိုက္လံႏႈတ္ ဆက္သည္။ 

ေဆြးေႏြးပြဲစတင္ေသာအခါတြင္ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္က အရင္နားေထာင္ခ်င္ပါတယ္ဟု ဆိုသျဖင့္ မင္းကိုႏိုင္မွစ၍ ၈၈ မ်ဳိးဆက္တို႔က တစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး၊ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေျပာ ဆို
ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကလည္း အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ႏီုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားကိုပါ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ အျပန္အလွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ - အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိ တိုင္းရင္းသားအင္အားစု မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရး။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ား အားေကာင္းေရး။ 

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရး။ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမျပႆနာ အစရွိသည္မ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းသြားေရး။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ၊ သေဘာထား ႀကီး ႀကီး ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေရး။  

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ျမင့္မားလာေစဖို႔ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေရး …. စသည္တို႔ကို 
ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ေန႔လည္ ၃း၀၀ နာရီတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားက ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ၾကသည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္တို႔သည္ ညေန ၄း၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည္။ 
လုိ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ။ 

အခုလို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုမႈဟာ အဓိက မတူတာေတြ ရွိၾကေပမယ့္ တူတာေတြ တြဲလုပ္ၾကႏုိင္တယ္ဆုိတာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပသ လိုက္ တာ ျဖစ္သလုိ ၈၈ တို႔ လုိလားတဲ့ အားလံုး ပါ၀င္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို သြားဖုိ႔ အတြက္ ကနဦး ေျခလွမ္းအစပ်ိဳးလိုက္ႏုိင္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 ၃ နာရီေက်ာ္ၾကာ သမၼတ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈဟာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ တကယ့္ အင္အားစုေတြနဲ႔ လက္တြဲညီညီ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိတာ အခု လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ကြင္းထဲက လူေတြ အားလံုးရဲ႕ တာ၀န္သာပဲျဖစ္ပါတယ္။
 0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved