ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစၥ ကမာၻ႔ဘဏ္ ရွင္းၿပီ (English Version)

Thursday, September 12, 2013

 ~ျမန္မာစာနယ္ဇင္းတခ်ဳိ႕မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲတ့ဲ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ျပန္တ့ဲ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕  ရွင္းခ်က္ကုိ  ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
 
 

.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved