ဘြဲ႔ရ အမ်ိဳးသမီး ဗုိလ္ေလာင္းေတြ ေခၚေနၿပီ

Thursday, October 17, 2013

ဘြဲ႔ရအမ်ိဳးသမီး ဗုိလ္ေလာင္းေတြကို ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အလိုရွိတယ္လုိ႔ ဆင့္ေခၚမႈေတြေၾကာင့္ စစ္ဗုိလ္မမေတြ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ အရင္ကထက္ ပိုၿပီး ျမင္ၾကရပါေတာ့မယ္။ အခု ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက ဘြဲ႔ရ အမ်ိဳးသမီး ဗုိလ္ေလာင္း ေခၚယူမႈလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ေဆးဘက္ ဆုိင္ရာ၊ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ စစ္ဗုိလ္မမ တခ်ိဳ႕ပဲ ျမင္ၾကရတာပါ။ 


အခုေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ဗုိလ္ေလာင္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဘြဲ႔ရသူ၊ မဟာဘဲြ႔ရသူ၊ ပါရဂူဘြဲ႔ရ သူေတြ အပ်ိဳေတြကို ေခၚယူေနတာျဖစ္ၿပီး အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက စာမ်က္ႏွာက ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပထားေပးပါတယ္။ ဘဲြ ့ရအမ်ဳိးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အလုိရွိသည္

၁။       ေလွ်ာက္ထားသူသည္ -
(က) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိဖူးသူ (အပ်ဳိ) ျဖစ္ရမည္။
(ခ) အနည္းဆံုး အရပ္(၅)ေပ(၃)လက္မႏွင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေပါင္ (၁၀၀)ထက္မနည္းရ၊ ေပါင္(၁၃၀)ထက္ မေက်ာ္ရ။
(ဂ) မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူမ်ား မျဖစ္ေစရ။
(ဃ) တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွ ဘဲြ ့ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။ ဘဲြ ့လက္မွတ္(မူရင္း)အား ျပသႏုိင္ရမည္။
(င) မဟာဘဲြ ့သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အဆင့္မီသူ ဦးစားေပးမည္။ မဟာဘဲြ ့ရသူမ်ား၊ပါရဂူဘဲြ  ့ရရွိသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
(စ) အသက္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၃၁)ရက္ေန ့တြင္ အသက္(၂၅)ႏွစ္ ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရ၊ မဟာဘဲြ ့ရထားသူမ်ားအေနျဖင့္      အသက္(၂၇)ႏွစ္အထိ လည္းေကာင္း၊ ပါရဂူဘဲြ ့ရထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အသက္(၃၀)ႏွစ္ အထိ လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္သည္။
(ဆ) ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ျပီးပါက ဒုတိယဗုိလ္အဆင့္ျဖင့္ စတင္ ခန္ ့အပ္ျခင္း ခံရမည္။ 
မဟာဘဲြ ့ရသူ၊ ပါရဂူဘဲြ ့ရသူမ်ားသည္ ဗုိလ္အဆင့္ျဖင့္ စတင္ခန္ ့အပ္ျခင္းခံရမည္။
(ဇ) သက္ဆုိင္ရာတကၠသုိလ္မွ ဘဲြ ့ရအမွတ္စာရင္းပါရွိရမည္။
(စ်) တပ္မေတာ္မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈစနစ္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
၂။       ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတုိ ့ႏွင့္နီးစပ္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ရယူႏုိင္သည္။
၃။       ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အတူ အက်င္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသၾကီး၊ ျမဳိ ့နယ္ရဲတပ္ဖဲြ ့စခန္း တစ္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)၊ ပတ္စ္ပုိ ့အရြယ္ ဓါတ္ပံု(၃)ပံုႏွင့္ တပ္မေတာ္ေဆးရုံ/ျပည္သူ ့ေဆးရုံတုိ ့မွ ပဏာမေဆးစစ္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ပူးတဲြတင္ျပရမည္။
၄။      ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၆)ရက္ေန ့တြင္ စတင္ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ ျပီး ႏုိဝင္ဘာလ(၁၇)ရက္ေန ့ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္လႊာေတာင္း ခံရရွိေသာ တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ စစ္ရာထူးခန္ ့ခ်ဳပ္ရုံး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး(ၾကည္း) သုိ ့ေပးပုိ ့ရမည္။
၅။       သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စုံျပီး အရည္အခ်င္းမီေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသာ တပ္မေတာ္ ဗုိလ္ေရြး အဖြဲ ့တြင္ ဝင္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရမည္။ အစစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကား စာမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွတဆင့္ အခ်ိန္မီေပးပုိ ့သြားမည္။
၆။       သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား တိက်ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မျပဳေသာ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ မမွန္မကန္ ျဖည့္စြက္ေရးသားေဖာ္ျပေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီမေရာက္ ရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ 

မိမိတုိ ့ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းသည့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသည္/မခံရသည္ကို သြားေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္သည္။

စစ္ရာထူးခန္ ့ခ်ဳပ္ရုံး
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး(ၾကည္း)1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ေနာက္ဆုိ အာရုိယုိ turnout inspecting လုပ္သလုိ တုိ႔ျမန္မာျပည္မွာ ေဒၚစု turnout inspecting လုပ္ဖုိ႔ေလ... တိဘူးလား

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved