လတ္တေလာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်

Wednesday, October 16, 2013

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕တခ်ိဳ႕တုိ႔တြင္ လတ္တေလာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၈၈မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)က ျပင္းထန္စြာ ႐ုတ္ခ်သည့္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။ 
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးမ်ား ေရာက္လာစဥ္၊ ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ

ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ  

လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၈၈မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ 


ယေန႔ကာလသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အက်ပ္အတည္း ေျဖရွင္းေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

တိုင္းရင္းသား ေဒသအသီးသီးတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ လည္း ျဖစ္သည္။ 

ယခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တိုင္းျပည္ေနရာအႏွံ႔ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) အေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာရႈံ႕ခ်သည္။ 

ထို႔အတူ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ရင္း လမ္းမမ်ား ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာတြင္းနယ္စပ္ေဒသ အသီးသီးတြင္လည္းေကာင္း က်ဆံုးခဲ့ရ သည့္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းရွင္၊ လူ၊ ျပည္သူအေပါင္း၏ လက္ရွိနိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ယခုကဲ့သိုု႔ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈ၊ ထိတ္လန္႔ေနရမႈမ်ားသည္ စနစ္တက်စီစဥ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ား ပ်က္ျပားေစရန္၊ ျပည္သူမ်ား အၾကား လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေစရန္ ဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရႈ ျမင္သည္။ 

၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္ လံုး ႏွင့္ အတူ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ ကိုင္စြဲရင္း အၾကမ္းဖက္မႈ မွန္သမွွ်ကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးနက္စြာ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကျငာလိုက္သည္။ 

၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) 

 အိမ့္သံစဥ္ ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved