ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အသြင္ေျပာင္းလဲမွသာ...

Monday, October 28, 2013

~


 ျမန္မာျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚဖုိ႔၊ ေရရွည္တည္တ့ံတ့ဲၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေပၚဖုိ႔ ဆုိရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အေနအထားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွျဖစ္မယ္လုိ႔ ဒီကေန႔ ထြက္ေပၚလာတ့ဲ အစီရင္ခံစာတေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 


 “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားဆုိင္ရာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအေျခအေန” လုိ႔ အမည္ေပးထားတ့ဲ အစီရင္ခံစာမွာ အဲဒီလုိ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

"တပ္မေတာ္ကုိ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေခတ္မီကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (Professional Army)တစ္ရပ္ အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းလဲမွသာ" ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္ရမယ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တကယ္ ျဖစ္ထြန္းပါမယ္ တ့ဲ။

စစ္တပ္က စစ္တပ္အလုပ္ကုိပဲ ဦးစားေပးလုပ္ပါလုိ႔ ဆုိလုိဟန္ တူပါတယ္။

ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေ၀တ့ဲ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ စာမ်က္ႏွာ ၇၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ရွင္းလင္းပဲြကုိ ဒီကေန႔ ေန႔ခင္းပုိင္းက ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခ့ဲတ့ဲအတြက္ မနက္ျဖန္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားမွာ ဒီအေၾကာင္း ဖတ္ရႈရဖြယ္ ရိွပါတယ္။ ဧရာ၀တီ ပင္မ စာမ်က္ႏွာမွာေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သတင္းတပုဒ္ ေရးထားပါတယ္။ စီးပြားေရး မဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္  ဆုိတ့ဲ  သတင္းကုိ
http://burma.irrawaddy.org/news/2013/10/28/50182.html မွာ ဖတ္နုိင္ပါတယ္။ သတင္းေထာက္ နန္းဆိုင္ႏြမ္ ေရးသားတ့ဲသတင္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာျမန္မာ့သတင္း-BNI အဖဲြ႔ နဲ႔ Myanmar Peace Monitor တုိ႔ ပူးတဲြ ထုတ္ျပန္တ့ဲ အစီရင္ခံစာပါ။

 ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ အာဏာ ကင္းမ့ဲေနျခင္း
ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
 ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအေပၚ ထိခုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေနာက္က်ေနမႈ
တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကား ေစ်းကြက္အရ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား

စတ့ဲ စတ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ တင္ျပအစီရင္ခံထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၅ မွာ ဆုိရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ "ခရုိနီမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္  ကုမၸဏီမ်ား" ဆုိတ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ဖတ္ရမွာပါ။

အစီရင္ခံစာကုိ http://www.mmpeacemonitor.org/ မွာ ရိွတ့ဲ PDF ဖုိင္ကုိ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ျပီး ဖတ္နုိင္ပါတယ္။ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ဖုိ႔ဆုိရင္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းျမင့္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အစီရင္ခံစာ ျပဳစုတ့ဲ BNI အဖဲြ႔မွာ သတင္းဌာန ၁၂ ခု ပါ၀င္ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ တုိင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားပါပဲ။

လြတ္လပ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်င္စီ-IMNA
ကခ်င္သတင္းဌာန-KNG
ကုလားတန္ သတင္းဌာန-KALADAN PRESS

ကႏၱာရ၀တီတုိင္း(မ္) (ကရင္နီ)
ေ႐ႊဟသၤာသတင္းဌာန
ေကအိုင္စီ(ကရင္)

ခုိႏူမ္းထုန္ သတင္းဌာန(ခ်င္း)
မဇၩိမသတင္းဌာန
နိရဥၥရာ သတင္းဌာန(ရခုိင္)

သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္
သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန
သံလြင္တုိင္း(မ္) 

အစီရင္ခံစာကုိ ပူးတဲြ ျပဳစုတယ္ ဆုိတ့ဲ Myanmar Peace Monitor ဆုိတာကေတာ့ BNI အဖဲြ႔ရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအလုပ္အဖဲြ႔တခု ျဖစ္ပါတယ္။.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved