အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား အၾကံဉာဏ္ေပးမည္

Wednesday, October 23, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ ခြဲမႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္ေခါင္းစဥ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အား အခေၾကးေငြမယူပဲ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအႏွံ႔ သြားေရာက္ ကာ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္ရာ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမဆို ဆက္သြယ္ႏုိင္
ေၾကာင္း Myanmar Capacity Development Initiative(MCDI) အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။ 

 ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၀င္လာမည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယွဥ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ေနၿပီး၊ မိမိတို႔အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးသြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း MCDI အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာသည္။ 

“ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြလာရင္ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြ ေပးရေတာ့မယ္။ Free Game ျဖစ္လာ မယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဘယ္လိုယွဥ္ၾကမလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလိုအပ္ဆံုးအခ်ိန္လို႔ ယူဆလို႔ က်ေနာ္တို႔ ၀ိုင္းလုပ္မွာပါ”ဟု ေဒါက္တာသန္းေဇာ္က ယမန္ေန႕က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာသည္။ 

ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ လူဦးေရ ၇၀ ေအာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္သန္းငါးရာေအာက္ရွိသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူဦးေရ ၅၀ ေအာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္သန္းႏွစ္ရာေအာက္ရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူဦးေရ ၇၀ မွ ၁၅၀ ၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္သန္းငါးရာမွ တစ္ေထာင္ထိရွိသည့္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ လူဦးေရ ၅၀ မွ ၁၀၀ ၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္သန္းႏွစ္ရာမွ ငါးရာထိရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ကမာၻ႔ဘဏ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အြန္လိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ Khwima Nthara က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရွိေန သည့္ အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာသည္ ဆယ္စု 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမာၻႏွင့္ ကင္းျပတ္၍ အထီးက်န္ ျဖစ္ေနခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ရပ္တည္ ရွင္သန္ေရး အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

MCDI အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သီးျခားကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားျဖစ္ရာ ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ အသိပညာျဖန္႔ေ၀ေရး စီမံကိန္းတြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျမန္မာ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အာဆီယံ စသည့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ျမန္မာလူငယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုပိုင္ရွင္မ်ား၊ လုပ္သားမ်ား အတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ၊ ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္ျဖန္႔ျဖဴးမႈပညာ၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာ၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြးအေခၚသမိုင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လူမႈေရး အေတြးအေခၚမ်ား စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ ဘာသာရပ္ေပါင္း ၄၇ ခုကို ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔က ဆိုသည္။ 

“အရင္ေခတ္က ပါမစ္ရရင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္လို႔ရတယ္။ ပိုက္ဆံရွိရင္ သူေ႒းလုပ္လို႔ရတယ္။ အခုေခတ္က အရင္လို ေသနတ္ေတြနဲ႔ စစ္တိုက္ရတာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့အတြက္ စစ္သူရဲေကာင္းေတြ မလိုေတာ့ဘူး။ စီးပြားေရးသူရဲေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ အဲလိုလူေတြ ေမြးထုတ္ေပး တဲ့ေနရာေတြ ရွားပါးေနတယ္။ တကၠသိုလ္ေတြ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြက သင္ေပးလိုက္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြ က လက္ေတြ႔ လုပ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္အသံုး၀င္သလဲဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာေကာင္းတယ္”ဟု MCDI အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေအာင္ဆန္းက ေျပာသည္။ 

MCDI အဖြဲ႔တြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ျပည္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ား၊ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ား၊ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားရွိ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမဆို အခက္အခဲမ်ားကို ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရ သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပႆနာမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ားကို ၎တို႔တတ္ႏိုင္သည့္ က႑က ကူညီအႀကံေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။ 

“ကုမၸဏီေတြ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေတြအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကို အခ်ိန္မေရြးဖိတ္ႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ေတြက စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာျပႆနာေတြကို က်ေနာ္တို႔ေဆြးေႏြးေပးမယ္။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း လုပ္ငန္းခြင္ 
ျပႆနာ၊ အလုပ္ရွ၊င္အလုပ္သမားျပႆနာေတြႀကံဳလာရင္ ေဆြးေႏြးခ်င္ ရင္ က်ေနာ္တို႔ရံုးခန္းကို အခမဲ့ လာေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာသန္းေဇာ္က ေျပာသည္။ 

MCDI ရံုးခန္းကို ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္း၊ သေျပညိဳ ကြန္ဒို၊ ၄ လႊာတြင္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး၊ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ ဖုန္းနံပတ္မွာ ၀၁-၅၀၀၀၂၇၊ ၀၁- ၅၀၄၇၁၁၊ ၀၁-၂၃၀ ၄၂၅၅ တို႔ျဖစ္သည္။ ျမတ္စုမြန္ ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved