ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟုိဘဏ္ ဒု ဥကၠ႒ကုိ သမၼတက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

Thursday, October 24, 2013

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဗဟုိဘဏ္ ဒု ဥကၠ႒ ဦးသန္းညိန္းကို ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္စြဲနဲ႔ လက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီး ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ဝက္ဆုိက္မွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ဧရာဝတီက ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 


ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၄၇ / ၂၀၁၃)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္  ၄  ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္)
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းညိန္းအား ၎၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည္။

                                                                                                             (ပံု)သိန္းစိန္        
                                                                                                           ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ        
                                                                                                 ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved