ေမာ္လၿမိဳင္ရဲ႕ ေဆးရုံ စီးပြားေရး

Thursday, October 31, 2013

~ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ျဖစ္ထြန္းေနတ့ဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြထဲမွာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
ျပီးခ့ဲတ့ဲ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေတြ႔ရတ့ဲ ေမာ္လျမိဳင္က ပုဂၢလိက ေဆးရုံတခုအတြင္း  CT Scan ဓာတ္မွန္ဌာနရဲ႕ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ - ဧရာဝတီ)
မြန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ရတနာမြန္၊ ေအဝမ္း၊ ဇာနည္ဘြား၊ ေငြမုိး စသျဖင့္ ပု
ဂၢလိက ေဆးရုံ ၇ ခု ေလာက္ ရိွပါတယ္။ အားလုံးက ၿမိဳ႕လယ္ပုိင္းက ပန္းဘဲတန္းရပ္နဲ႔ ၀န္းက်င္မွာပါပဲ။

ဆရာဝန္နဲ႔ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား
အမ်ားျပည္သူ အခမ့ဲ နဲ႔ စရိတ္မွ်ေပး ကုနုိင္တ့ဲ ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးလည္းရိွ၊ ပု
ဂၢလိက ေဆးရုံႀကီးေတြလည္း ရိွတယ္ဆုိေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ဆရာဝန္ေတြ အမ်ားႀကီး လုိ႔ ယူဆခ်င္စရာပါ။
အင္း... မ်ားေတာ့ မ်ားပါတယ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ေတာ့ မမ်ားပါဘူး တ့ဲ။ ဝါရင့္ဆရာဝန္ႀကီးေတြ ဆုိရင္ ေဆးရုံ ေဆးခန္း သုံးေလးခုထက္မနည္း တာဝန္ယူထားတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။
ဆရာဝန္ႀကီးေတြမွာ အခ်ိန္ အခက္အခဲ ရိွလုိ႔ ထင္ပါရဲ႕ လူနာေတြဆီ ေရာက္တ့ဲအခါ စကား ေလးငါးဆယ္ခြန္းေလာက္ပဲ ေမးျမန္းေျပာဆုိနုိင္တာမ်ဳိး ရိွေနတာ ေတြ႔ခ့ဲရပါတယ္။
အင္း... လုိအပ္ရင္ေတာ့ သင့္ေတာ္ လုံေလာက္တ့ဲအခ်ိန္ ေပးမယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္၊
ဆရာဝန္ႀကီး ေရာက္မလာခင္ ဆရာဝန္ေလး နဲ႔ သူနာျပဳေတြက ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ရတာေတြေတာ့ ရိွတာေပါ့၊ ဆရာဝန္ႀကီး ေရာက္လာေတာ့လည္း လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ဆရာဝန္ငယ္နဲ႔သူနာျပဳတုိ႔ကုိ ညႊန္ၾကားသြားမွာပါ၊  စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဘာေဆးကုိ ဘယ္လုိ ဘယ္ေလာက္ ေပးလုိက္၊ ထုိးလုိက္ စသျဖင့္ …။ ကုသမႈ ဘယ္လုိေပးမယ္၊ အိမ္ျပန္ခြင့္ျပဳတယ္ မျပဳဘူး အစရိွေသာ အေရးႀကီးတ့ဲဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ဆရာဝန္ႀကီးနဲ႔မွ ၿပီးပါတယ္။

လူနာမ်ားေမာ္လၿမိဳင္မွာ ေဆးရုံေတြ ဒီေလာက္မ်ားမ်ား လုိအပ္သလားလုိ႔ ေမးလာရင္ … လုိအပ္လုိ႔ ဒီလုိ ေဆးရုံႀကီးေတြ ဖြင့္လာၾကတာပါလုိ႔ ေျဖရပါမယ္။ ၿမိဳ႕က ႀကီးေတာ့ လူမ်ားတယ္၊ ဒါ့အျပင္  အနီးဝန္းက်င္ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကလည္း ဒီေဆးရုံႀကီးေတြကုိ အားကုိးတႀကီး လာတက္ၾကပါတယ္။

ပု
ဂၢလိက ေဆးရုံႀကီးေတြဟာ သမားရုိးက် ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးေတြထက္ ပစၥည္းပုိစုံတယ္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ပုိေကာင္းတယ္ လုိ႔ အမ်ားက နားလည္ထားၾကတာပါ။
ေမာ္လျမိဳင္က ပု
ဂၢလိက ေဆးရုံႀကီးတခ်ဳိ႕မွာဆုိရင္ အနီးအနားၿမိဳ႕ေတြက သူနာျပဳတခ်ဳိ႕ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ခန္႔ထားသလုိပဲလုိ႔ တခ်ဳိ႕က ဆုိၾကပါတယ္။ အဲဒီ သူနာျပဳေတြ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အဆက္အသြယ္နဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြ (လူနာေတြ) ေရာက္လာတတ္လုိ႔ပါပဲ တ့ဲ။

ေဆးဖုိး နဲ႔ ဝါးခေဆးဖုိးဝါးခ ေပးစရာ မလုိတာကေတာ့ ေက်ာ္သူတုိ႔ရဲ႕ ေဆးခန္း၊ ေဒါက္တာစင္သီယာရဲ႕ ေဆးခန္းေတြပဲ ရိွပါလိမ့္မယ္။
ေမာ္လၿမိဳင္က ပု
ဂၢလိက ေဆးရုံႀကီးမ်ားမွာေတာ့ ေဆးဖုိးဝါးခ ေသခ်ာေပါက္ ေပးရပါတယ္။ ပရဟိတလုပ္ေနတာမဟုတ္၊ စီးပြားျဖစ္လုပ္ေနတာ မဟုတ္လား။
ၿပီးခ့ဲတ့ဲရက္ပုိင္း ေမာ္လၿမိဳင္က ပု
ဂၢလိက ေဆးရုံႀကီးတခုမွာ တေန႔တာအတြက္ ႏႈန္းထားမ်ားက ဒီလုိပါ...
  • ဆရာ၀န္ႀကီး လာေတြ႔တာ ၁,ဝဝဝ
  • ဆရာ၀န္ေလး လာေတြ႔တာ ၁,ဝဝဝ
  • သူနာျပဳ ေဆးတုိက္ ေဆးထုိး ေသြးတုိင္း အဖ်ားတုိင္း ၂,၀၀၀
  • အခန္းခ ၅,ဝဝဝ
  • ဝန္ေဆာင္မႈ ၁,၅ဝဝ
ဆရာဝန္ႀကီးေတြကေတာ့ တရက္တႀကိမ္ေလာက္ပဲ လူနာဆီကုိ လာပါတယ္။
ဆရာဝန္ေပါက္စေတြကေတာ့ တရက္ တႀကိမ္ထက္ ပုိႏုိင္ပါတယ္။ လူနာရဲ႕ ေဝဒနာခံစားရပုံေပၚ မူတည္ၿပီး တႀကိမ္မက သြားၾကည့္နုိင္ပါတယ္။
အထက္မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲတာ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္ပါ။
ေသာက္ေဆး ထုိးေဆး လိမ္းေဆး ပစၥည္းပစၥယ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ လူနာ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ မတူပါ။
ေဆးေတြက ေဆးဆုိင္မွာထက္ေတာ့ နည္းနည္း ပုိေစ်းမ်ားဖြယ္ ရိွပါတယ္။

အထက္က ပုံမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ CT Scan ရုိက္မယ္ ဆုိရင္ က်ပ္ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေက်ာ္ က်သင့္ပါမယ္ တ့ဲ။

ေဆးဖုိးဝါးခ အမ်ားႀကီးေပးေနရသလား
ေဆးရုံက ယူလြန္းတယ္၊ ရိတ္လြန္းတယ္၊ ပါးပါးလွီးလြန္းတယ္၊ ေပးရတာ မတန္ဘူးလုိ႔ ညည္းသူလည္း မနည္းပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈည့ံလုိ႔ မတန္ဘူးေျပာတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ လုိ႔ ေမာ္လၿမိဳင္သား စာနယ္ဇင္းသမားတဦးက ေထာက္ျပပါတယ္။

ေဒသခံတေယာက္ကေတာ့ ဒီေဆးရုံႀကီးေတြဟာ စီးပြားေရးဆန္လြန္းတယ္လုိ႔ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနကုိ ေျပာပါတယ္။  ဒီေဆးရုံႀကီးေတြ လုပ္ေနတာကလည္း စီးပြားေရးမဟုတ္ဘူးလားလုိ႔ ေမးၾကည့္ေတာ့... 
အင္း... လူနာေတြ လူနာရွင္ေတြ စိတ္ညစ္ေနခ်ိန္မွာ က်သင့္ေငြ ရွင္းခုိင္းတာမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိတာပါလုိ႔ ဥပမာေပး ရွင္းျပပါတယ္။
ေဆးရုံေတြဘက္ကလည္း ေဆးဖုိးဝါးခ မ်ားမ်ား ယူမွ ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္၊ ဒါမွလည္း ငွားထားတ့ဲ ဝန္ထမ္းမ်ား ပညာရွင္မ်ားကုိ လစာ/ေန႔တြက္ ေပးနုိင္မယ္၊ ၿပီးေတာ့ … ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတာေတြလည္း မနည္းဘူး မဟုတ္လား။

ေဒသတြင္း လူဦးေရလည္း မ်ားလာ၊ က်န္းမာေရးယုိယြင္းသူ မေတာ္တဆျဖစ္သူလည္း မ်ားလာတ့ဲအတြက္ ေဆးရုံေဆးခန္း မ်ားမ်ား လုိအပ္ေနပါျပီ။
ေမာ္လၿမိဳင္က ေဆးရုံႀကီးတခု ဆုိရင္ အေဆာက္အအုံေတြ တုိးခ်ဲ႕၊ အသစ္ ငွား၊ အသစ္ေဆာက္ေနတာကုိ ေတြ႔ခ့ဲရပါတယ္။
ေဆးရုံႀကီးေတြကုိ လူနာေတြက ၀င္လာမစဲ တသဲသဲပါပဲ။
ဆုိခ့ဲသလုိပဲ … ဓာတုေဗဒ အားျပဳတ့ဲေခတ္၊ မေတာ္တဆမႈ နဲ႔ ကူးစက္မႈ မ်ားျပားတ့ဲေခတ္မွာ လူနာအေရအတြက္ မ်ားလာတ့ဲအတြက္ ေဆးရုံအေရအတြက္လည္း မ်ားလာရပါျပီ။
ဒီေတာ့ (သင္၏ က်န္းမာေရး၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးအတြက္) ေဆးရုံႀကီးေတြက  ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေပးေနၾကတာဟာ ဒီကေန႔ေခတ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ထြန္း ေျပာင္းလဲမႈလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved