ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဥေရာပခရီး အစီအစဥ္

Monday, October 14, 2013


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လာမယ့္ရက္ပုိင္းအတြင္း ဥေရာပနုိင္ငံတခ်ဳိ႕ကုိ ႏွစ္ပတ္ၾကာ သြားေရာက္ပါေတာ့မယ္။ဘယ္နုိင္ငံေတြကုိေရာက္မယ္၊ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္မယ္ စတ့ဲ ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး NLD ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ဥေရာပခရီးစဥ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ၏ ဥေရာပခရီးစဥ္ လိုုက္ပါမည့္လူဦးေရစာရင္း
(၁). ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ - (ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂). ေဒါက္တာတင္မာေအာင္ - (Chief of Staff & Personal Assistant to Chairperson)
(၃). ကိုုႏိုုင္ငံလင္း - (ဗဟိုုေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္)
(၄). ဦးစိုုးဝင္း - (Personal Aide to Chairperson)

ခရီးစဥ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ (၂၀၁၃)ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တိုုဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔မွ၊ ႏိုုဝင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔အထိ ဥေရာပႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ရန္၊ ဂုုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ား လက္ခံရယူရန္ ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ ခရီးထြက္ခြာရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။

အဆိုုပါခရီးစဥ္တြင္ Belgium, Luxemburg, France, United Kingdom, Italy ႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး
ဥေရာပပါလီမန္မွ တာဝန္ရွိပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးျခင္း၊
United Kingdom ႏိုုင္ငံ Sandhurst Military Academy တြင္ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊
Northern Ireland တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိစၥရပ္မ်ား (Peace Process) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေဆြးေႏြးျခင္း၊
ျပင္သစ္ႏိုုင္ငံ Strasbourg ၿမိဳ႕တြင္ “Sakharov” လူ႔အခြင့္အေရးဆုု လက္ခံရယူျခင္း၊
အီတလီႏိုုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီအေရးအတြက္ အစဥ္တစိုုက္ အားေပးေထာက္ခံခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ (၄)ၿမိဳ႕သိုု႔ သြားေရာက္ျခင္း
အစရွိေသာအစီအစဥ္မ်ား ပါရွိပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved