စေကၠာမရဲ႕ မ်က္လွည့္ပညာ ေစ်းကြက္ထဲေရာက္လာ

Tuesday, November 5, 2013

~
 ပါးစပ္ထဲမွ ေရာင္စုံစကၠဴစမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာႏုိင္ေစရန္ မ်က္လွည့္ဆရာတုိ႔က ဖန္တီးျပႏုိင္သည္။


သုိ႔ေသာ္လည္း...မ်က္လွည့္ပညာသည္ မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာရန္အတြက္မူ ဖန္တီးျခင္း မစြမ္းႏုိင္ေသးေပ။

မ်က္လွည့္ပညာသည္မ်ား ေမြးထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပညာရွင္ စေကၠာမက နည္းလမ္းခုကုိ ႀကိဳးစားပမ္းစား ျပဳလုပ္လုိက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
ထုိနည္းလမ္းမွာ မ်က္လွည့္ပစၥည္းႏွင့္ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ျပီးခ့ဲသည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေစ်းကြက္သုိ႔ ပုိ႔လုိက္ေသာ မ်က္လွည့္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပရလွ်င္...

သူ၏      MAGIC SET 1 တြင္ သခ်ၤာစြမ္းရည္ျမွင့္မ်က္လွည့္နည္းမ်ား၊
Set 2 တြင္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ  ေရာင္စုံကဒ္ျပားမ်ား၏ လွည့္စားမႈျပကြက္မ်ား၊
Set3 တြင္ လြယ္ကူေပါ့ပါးၿပီး ထိေရာက္မႈအားေကာင္းေသာ မ်က္လွည့္ျပကြက္မ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိင္သည့္ မ်က္လွည့္ပစၥည္းမ်ား အသင့္သုံးကစားစရာပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

သင္ယူရလြယ္ကူေရးအတြက္  DVD အေခြမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားကုိ Set တုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။
      အဆုိပါမ်က္လွည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္  စာအုပ္မ်ားအား မ်က္ပြင့္စာေပက တာ၀န္ယူျဖန္႔ခ်ိေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဆရာစေကၠာမသည္ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ မ်က္လွည့္ပညာရပ္မ်ား  ထြန္းကားလာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍  စာအုပ္မ်ား မ်က္လွည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

      မ်က္လွည့္၀ါသနာပါသူမ်ားအတြက္  သင္တန္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ပုိင္း၊ ရက္တုိ၊ တစ္ဦးခ်င္း ဆရာစေကၠာမကုိယ္တုိင္ အမွတ္ (၄၃) ၊ ၁၃၃ လမ္း၊  တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

သင္ယူလုိပါက  တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၂၀၂၅၉၂ ၊ ၀၉၅၀၆၂၇၂၆ သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရန္ေနာင္ (ဗိုလ္တေထာင္) 

ဆက္စပ္ သတင္းႏွင့္ ရုပ္သံမ်ား

မစၥတာ ေတာ့ပ္ရဲ႕ နယ္လွည့္မ်က္လည့္ျပပြဲ စတင္ေတာ့မည္ http://burma.irrawaddy.org/entertainment/2013/06/17/42289.html

အပုိင္း ၁


အပုိင္း ၂.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved