လြတ္လပ္ေရးေန႔အႀကိဳ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ သမၼတ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္

Friday, January 3, 2014

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ႀကိဳဆုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းသား အားလံုးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳျခင္း အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ 

 အင္းစိန္းအက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္နဲ႔ လြတ္လာသူမ်ားကို ႀကိဳဆုိေနစဥ္က ျမင္ကြင္း 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္း ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔ကပဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ လုိ႔ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အခု ထပ္မံ ထုတ္ျပန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ကေတာ့ အက်ဥ္းသား အားလံုးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ အခုလို ထပ္မံ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမိန္႔အျပည့္အစံုကို ျမန္မာ့အလင္း စာမ်က္ႏွာက အခုလုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။ 

၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ၊တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးတို႕အတြက္ လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ကို အေလးေပးေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ ျပစ္ဒဏ္က်ခံလ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္ပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ (က) အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္ ၊ ျပာသိုလဆန္း ၃ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္) မတိုင္မီ က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရၿပီးပါက ယင္းကဲ့သို႕ က်ခံေန ရေသာ ျပစ္ဒဏ္ အသီးသီးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္သည္- 

(က) ေသဒဏ္ခ်မွတ္ ေစျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ (ႏွစ္အကန္႕အသတ္မရွိ) သို႕ေျပာင္းလဲက်ခံေစရန္။ 

(ခ) ႏွစ္အကန္႕အသတ္မရွိႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္က်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား( ေသဒဏ္မွ ေထာင္ ဒဏ္ တစ္သက္ႏွင့္ ႏွစ္အကန္႕အသတ္မရွိသို႕ ေလ်ာ့ေပါ့က်ခံေနသူမ်ားမပါ) ႏွင့္ ေထာင္ ဒဏ္ (၄၀) ႏွစ္ အထက္ က်ခံေနရသူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္(၄၀)ႏွစ္သို႕ ေလ်ာ့ေပါ့က်ခံေစရန္။ 

(ဂ) ေထာင္ဒဏ္ (၄၀)ႏွစ္ ႏွင့္ေအာက္ က်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ယင္းသို႕က်ခံေန
ေသာ ေထာင္ ဒဏ္၏ ေလးပံုတစ္ပံုအား ေလ်ာ့ေပါ့က်ခံေစရန္။ 

(ပံု) သိန္းစိန္

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
 ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အိမ့္သံစဥ္ ~ .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved