၈၈ မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုေန႔သဝဏ္လႊာ

Wednesday, February 12, 2014


ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကို ၈၈ မ်ိဳး ဆက္( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း) က သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ပါတယ္။ 


 သဝဏ္လႊာ အျပည့္အစံုကုိ ၈၈ ပြင့္လင္းရဲ႕ စာမ်က္ႏွာက ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 


( ၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားသို႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) မွ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ  


စာအမွတ္ ။ ။ ၂/၂၀၁၄ (၈၈) 
ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၁၂ ရက္ ၁၃၇၅ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း ၁၃ ရက္ 

ဤေန႔ ဤရက္သည္ကား ႏိုင္ငံတကာမိသားစုအလယ္တြင္ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ” ဟူ၍ လြတ္လပ္
ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္ႏိုင္ရန္ အထင္ကရ အေရးပါေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ သည့္ (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ေပသည္။ 

ျပည္ေထာင္မ်ားကို စုစည္းပူးေပါင္း၍ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ” အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းေဆြးေႏြးမႈရလဒ္လည္းျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းအေျဖရွာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အားနည္းပ်က္ျပယ္လာၿပီး အင္အားသံုး ေျဖရွင္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အႏွစ္သာရမ်ားႏွင့္ ကင္းေဝးလာခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ 

ယေန႔ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ တုိင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်ေရးသည္ အေလးအနက္ ထား ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ 

ဒီမိုကရက္တစ္ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေပၚ ေပါက္ လာမွသာ ျပည္တြင္းစစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရး တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေရး ပါေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ ဒီမိုကေရစီေရးအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အတူ တုိင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရး အေျခခံမူမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုအားလံုး၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု အားလံုးႏွင့္ အတူ 
ႏုိင္ငံသားအားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ အေလးအနက္ ႏိႈးေဆာ္ တိုက္တြန္းလုိက္ရ ေပသည္။ 


၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)  

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved