ဦးေအာင္ေသာင္းနဲ႔ သားေတြႂကြယ္ဝသမွ် ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားသာ

Wednesday, February 12, 2014


ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဆံုးသတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲ ဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္းဝင္ သြားသည္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးညီစြာ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၿပီး က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားတြင္ ခ႐ိုနီ မ်ားႏွင့္အတူ ဝန္ႀကီးေဟာင္း၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။  စစ္အစိုးရလက္ထက္ နာမည္ဆိုး အထြက္ဆံုး ဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ ဦးေအာင္ေသာင္း 
(သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု – စိုင္းစိုးၾကည္ / ဧရာဝတီ)


ျပည္သူမ်ား၏ လက္ထဲမွ ခိုးယူခံရသည့္ ျမန္မာျပည္၏ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားမွ ရရွိေသာ အက်ိဳး အျမတ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ခ႐ိုနီမ်ား၏ အိတ္ထဲတြင္ ရွိေနသည္ဆိုပါလွ်င္ ယင္းမွာ စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး က်န္ထက္ဝက္မွာ ဝန္ႀကီးေဟာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ခ႐ိုနီ မိသားစုမ်ား၏ အိတ္ထဲတြင္ ရွိေနေပသည္။ 

စစ္အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးမ်ားအနက္ အခ်မ္းသာဆံုးဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားတြင္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ဇနီးမွာအထက္တန္းျပ ဆရာမ အၿငိမ္းစား ေဒၚခင္ခင္ရီျဖစ္ၿပီး သားသမီးမ်ားမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မိုးေအာင္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေနေအာင္၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ျပည္ေအာင္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေဒၚခင္ငုရည္ၿဖိဳး တို႔ျဖစ္သည္။ 

ဦးေအာင္ေသာင္းေရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ သူ႔သားမ်ားပါ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ စာရင္းသြင္းျခင္း ခံထားရသည္။ 

ဦးေအာင္ေသာင္း တန္ခိုးထြားစဥ္ကဆိုလွ်င္ ပေရာဂ်က္တခု ရရွိေရးအတြက္ လာဘ္ေငြကို သူ႔ကို သာမက သူ၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ႏွစ္ဦးကိုပါ ေပးရသည္ဟု ကိုယ္တိုင္ႀကံဳရသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ေျပာၾကသည္။ 

ႀကီးမားေသာ စက္႐ံုႀကီးတခု ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေရးအတြက္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိႏွစ္ဦးကို သိန္း ၄ ေထာင္ လာဘ္ထိုးခဲ့ရသည္ဟု စီးပြားေရးသမား တဦးကဆိုသည္။ 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မလုပ္လိုဘဲ လမ္း႐ိုးလမ္းစဥ္အတိုင္း စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ေတာင္းခံသူမ်ားကိုမူ အေတြ႕မခံခဲ့ေခ်။ 

အစိုးရ ပေရာဂ်က္တခုစီ လုပ္ခြင့္ရေရးအတြက္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ားက ေကာ္မရွင္ခ ၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္း အထိ ေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ၾကားမွျဖတ္ခုတ္ယူသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား
ေရာ၊ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားပါ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ စက္မႈ(၁) ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ႀကံဳရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ 

စင္ကာပူတြင္ ေငြေပးေငြယူမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားတဦးမွာ စင္ကာပူတြင္ ေဒၚလာ သန္းခ်ီတန္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေန သည္။ 

ယင္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ရသင့္သည့္ ေငြမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ျပည္ပသို႔ ေလ့လာေရး၊ ပညာေတာ္သင္ သြားေရးအတြက္ ဦးေအာင္ေသာင္း ကေတာ္ကို လက္ေဆာင္ႀကီးႀကီးမ်ား ကန္ေတာ့ရေလ့ရွိသည္။ 

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ နအဖ၏ တရားဝင္ အာဏာ သက္တမ္းကုန္သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အခ်ိန္အထိ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ 

ထိုကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈက႑သည္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ားအပါအဝင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရးသမား တစု၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အသံုးခ်ခံဘဝ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။ 

ဘီလ်ံနာသူေဌးႀကီး ဦးေတဇကဲ့သို႔ စီးပြားမျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျပည္ေအာင္ႏွင့္ ဦးေနေအာင္တို႔သည္ ဦးသန္းေရႊ စစ္အစိုးရတြင္ ပါဝင္ေသာ ဖခင္၏ အရွိန္အဝါကို အသံုးခ်၍ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ား ျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည္။ 

ဦးျပည္ေအာင္ႏွင့္ ဦးေနေအာင္တို႔ ႏွစ္ဦးပိုင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သစ္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ ေငြ႕၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ထိုညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးပိုင္ စီးပြားေရး အင္ပါယာႀကီးသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လုပ္ငန္းႀကီး တခုျဖစ္သည္။ 

အဓိကအားျဖင့္ IGE ကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အုပ္စုႏွင့္ ၏ ေအာက္ တြင္ရွိသည္။ ကုမၸဏီ လက္ကမ္းစာေစာင္အရ ေရနံ၊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၲဳတြင္း IGE Pte Ltd လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေသာ UNOG Pte Ltd (UNOG Co Ltd ႏွင့္ United National Oil & Gas ဟုလည္း ေခၚသည္။) သည္ IGE ကုမၸဏီ အုပ္စုေအာက္တြင္ရွိၿပီး ကြ်န္းသစ္စီးပြားေရးလုပ္ေသာ MRT Co Ltd သည္ လည္း IGE ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 

၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ သံတမန္ ေၾကးနန္းတခုတြင္ United International ကြ်န္းသစ္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးဝင္းေအာင္ က အေမရိကန္ သံတမန္တဦးအား “IGE သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြ်န္းသစ္လုပ္ငန္းတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကုမၸဏီတခုျဖစ္ၿပီး ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္းေက်ာ္ ဝင္ေငြ ရွိသည္” ဟု ေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဦးေအာင္ေသာင္း မိသားစုသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ယူႏိုက္တက္ အမရာဘဏ္ ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္သည္။ 

နအဖ စစ္အစိုးရ အာဏာလႊဲေျပာင္းခါနီးတြင္ အစိုးရပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအား ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ထုတ္ ေရာင္းခ် ရာတြင္ IGE သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္က အစိုးရပိုင္ အဆင့္ျမင့္ ဟိုတယ္ ၃ ခုျဖစ္ေသာ စထရင္း ဟိုတယ္၊ ဒူးဆစ္ အင္းလ်ားလိတ္ႏွင့္ သမၼတ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဝယ္ယူရရွိခဲ့သည္။ 

ေအာင္ရဲၿဖိဳးကုမၸဏီဟု အမည္ရေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီသည္လည္း ဦးေအာင္ေသာင္း မိသားစုပိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ 

၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားခဲ့ ေသာ အေမရိကန္သံတမန္ ေၾကးနန္းတခုတြင္ IGE ကုမၸဏီကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၌ တည္ေထာင္ၿပီး ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

UNOG အား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

အျပင္သို႔ ေပါက္ၾကားလာသည့္ အေမရိကန္ သံတမန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေၾကးနန္းမ်ားတြင္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားႏွစ္ဦးစလံုးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ ႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သူမ်ားဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ဦးသန္းေရႊ ကလည္း ၄င္းတို႔ကို မိသားစုသဖြယ္ သေဘာထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ထိုညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးသည္ “မိသားစု အဆက္အသြယ္၊ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ အေနနီးစပ္ျခင္း တို႔ကိုအသံုးခ်ၿပီး အလြန္ခ်မ္း သာသြားၾကသည္” ဟုလည္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးသမားတဦး၏ ေျပာစကားကို ကိုးကားၿပီး ေၾကးနန္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ 

ဦးျပည္ေအာင္သည္ နအဖ စစ္ေကာင္စီတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ဒုတိယ ဩဇာအႀကီးဆံုးျဖစ္သူ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ေအး၏ သမီး ျဖစ္သူ ေဒၚနႏၵာေအး၏ ခင္ပြန္းလည္းျဖစ္သည္။ 

၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ အေမ ရိကန္ သံတမန္ ေၾကးနန္းတေစာင္တြင္ဦးေမာင္ေအး သည္ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ ရႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးရာတြင္ ဦးေတဇထက္ သူ႔သား မက္ ဦးျပည္ေအာင္ကို ပိုဦးစားေပးသည္ဟု ေရး သားထားသည္။ 

ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ကြပ္ကဲညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ေအးတို႔ ႏွစ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား၊ လိုင္စင္အသစ္မ်ား ခ်ေပးရာတြင္၄င္းတို႔ အတြက္ပါ 
ေဝစားမွ်စားလုပ္ေသာ ဦးေနေအာင္၊ Max Myanmar ကုမၸဏီ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ႏွင့္ ဦးေရႊမန္း၏သား ဦးေအာင္သက္မန္းတို႔ကို ပိုဦးစား ေပးသည္ဟု အေမရိကန္ သံတမန္မ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ ခ်ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရး သမားတဦးကို ကိုးကား၍ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေၾကးနန္း တခုတြင္လည္း ေရးသားထားသည္။ 

IGE သည္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူေသာ ကုမၸဏီ ၈ ခုအနက္ တခုျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္အတြင္း အစိုးရဌာန အေဆာက္အအံုေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ေပးရသည့္အျပင္ ဘန္ဂလို
ေပါင္း ၃၀ ပါဝင္ေသာ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ရွိ IGE ပိုင္ Hotel Amara ကိုပါ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 

တျခားေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ IGE အားဝန္ ေဆာင္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြ မေပးေသာ္လည္း တခုလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ သိန္းတန္ေသာ ကားတင္ပို႔ခြင့္ လိုင္စင္ ၁၅ ခုခ်ေပးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အေစာပိုင္းတြင္ IGE သည္ အစိုးရ၏ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒေကာင္စီ (TPC) ထံမွ ေရႊဂက္စ္ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ပိုက္လိုင္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ရ ခဲ့သည္။ 

ထို႔အျပင္ IGE ႏွင့္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သစ္အားလံုးကို ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း အမည္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး သစ္ေရာင္းခ်ရသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ အားလံုးကို စီးပြား ေရးကုမၸဏီမ်ားကပင္ ရခဲ့သည္။ 

ဤသည္မွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ နာမည္ဆိုး အထြက္ဆံုး ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ မိသားစု တို႔၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝခဲ့ပံု တစိတ္တပိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

သူ႔ေလာက္ မခ်မ္းသာသည့္တိုင္ သူတို႔ႏွင္ႏွင္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝခဲ့ၾကေသာ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ား၊ တႏြယ္ ငင္တစင္ပါ ေဆြးမ်ိဳးမ်ားလည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ညႇိဳးထိုးမလြဲ ရွိေနသည္။ 

ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဝင္းျမင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေသာင္းေအး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရ ေမာင္နီ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဆြတို႔သည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၄င္းတို႔ တိုင္းမွဴး မ်ား ျဖစ္စဥ္က ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ား၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား၊ ႏြားစားက်က္ေျမမ်ား ကို ေဒသခံ 
ေျမစာရင္းဌာနႏွင့္ေပါင္း၍ ဇနီးမ်ား၊ သား သမီးမ်ား၏ အမည္ေပါက္ျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့ၾကဖူးသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း ေပၚေပါက္ လာေသာအခါ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ ကုမၸဏီမ်ား သို႔ ေရာင္းစားခဲ့ၾကသည္။ 

အစိုးရ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ျခင္းမွ သည္ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းယူျခင္း အထိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝခဲ့ၾကေသာ စစ္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးေဟာင္းမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား သည္ ယခုအခါ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ ပါလီမန္မ်ားထဲတြင္ ထင္ထင္ေပၚေပၚ ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ 

အရပ္သားခ႐ိုနီမ်ားအေနျဖင့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူ မႈ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံလို၍ ျဖစ္ေစ၊ ေျပာင္းလဲေန 
ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ ျဖစ္ ေစ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ျပဳ လုပ္ ေနခ်ိန္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရိပ္ထဲတြင္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေအးဓားျပတိုက္ခဲ့ၾကေသာ စစ္ဗိုလ္ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမိသားစုမ်ားမွာ လက္ခေမာင္းခတ္ေနႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ယင္းတို႔၏ ျမန္မာ့သယံဇာတ၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို မတရား သိမ္းယူထားမႈမ်ား၊ ဘိုးဘြားပိုင္ အေမြကဲ့သို႔ ခံစား ေနမႈမ်ားအတြက္ မၾကာမီ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။ 


ကိုးကား : What Does the Future Hold for Aung Thaung & Sons?    By Seamus Martov 
2 comments :

  1. Anonymous said... :

    ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းတို႕ပစၥည္းလုပ္ေနတဲ႕ေကာင္
    ေတြတစ္ေန႕ဒုကၡေတြ႕မယ္

  1. Anonymous said... :

    Don't be surprised , He is a senior adviser to his party(USDP).

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved