သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေဖေဖာ္ဝါရီ မိန္႔ခြန္းမွာ ဘာေတြ ထူးသလဲ

Saturday, February 1, 2014


လစဥ္ ေရဒီယိုကတဆင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေလ့ ရွိတဲ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြကို ေျပာဆုိ ထားပါ တယ္။ ဒီအထဲမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ႒ာနခ်ဳပ္ ေလာခီးလာမွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ညီလာခံက်င္းပခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရခဲ့တာ၊ ဒီကတဆင့္ ဖားအံ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္း ပမယ့္အေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အဓိက က်တဲ့ တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥလက္မွတ္ထုိးႏုိင္မယ့္ ကိစၥလည္း ပါဝင္သလုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ခြင့္ရၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂ ေထာင္ ကိုလည္း စတင္ ေထာက္ ပံ့ ေခ်းယူခြင့္ ရတာကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားပါတယ္။ 

ဒီအျပင္ ဦးသိန္းစိန္က အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ကိစၥ၊ ပညာေရး ကိစၥေတြလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြား ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွာ ပညာသင္ယူႏုိင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ပညာေရးသင္ဆု ကိုေပးဖုိ႔ အဖြဲ႔ကိုလည္း ထူေထာင္ ထားၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ထည့္သြင္းေျပာဆုိပါတယ္။ 

ဒီအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဆိုးဆံုးအေျခအေနတခုျဖစ္တဲ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကိစၥေတြလည္း ထည့္သြင္း
ေျပာဆုိထားပါတယ္။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုကေတာ့... 

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကားသည့္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း(၁.၂.၂၀၁၄) 


မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယို ကေန တစ္ဆင့္ အသိေပး ေျပာၾကား ေနက်ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေန မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ ယခုကဲ့သို႔ ပုံမွန္တင္ျပရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ 

လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားးမွာ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အၾကပ္အတည္းမ်ား ရွိေန
ျခင္းဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ေတြ႔ႀကံဳရတဲ့ အရွိတရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလိုအခက္အခဲေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚျခင္း မရွိေသးတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ခိုင္မာတဲ့သႏိၷဌာန္နဲ႔ လုပ္
ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 

သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားရွိခဲ့တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို မွန္ကန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ျဖည့္ဆည္းရမယ့္ကြပ္လပ္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရုတ္ျခင္းအေျဖထုတ္ အေျပာလြယ္ သေလာက္ လက္ေတြ႔မွာ လုပ္ရတာ အလြန္ခက္ခဲပါတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဟာ ေရဆန္ကူးရ သကဲ့သို႔ ခက္ခဲတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ စိန္ေခၚမႈ ႀကီး မားေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အစိုးရ တာဝန္ယူခ်ိန္မွာ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခိုင္မာတဲ့သႏိၷဌာန္္နဲ႔ ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့ တဲ့အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အမ်ိဳးစုံေသာ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ကိုယ္စီက်ရာ အခန္းက႑က ပါဝင္ပူးေပါင္း
ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီလိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီကေန႔မွာ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ေရးထိုးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးမႈ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အရုဏ္ဦးကို ေရာက္ရွိဖို႔ အဆင့္ဆင့္ တစ္လွမ္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္တေလာရရွိထားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေလာခီလာေဒသမွာ KNU က ဦးစီးက်င္း ပတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိလာတဲ့ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး လိုအပ္မယ့္ အဆင့္ဆင့္ညွိႏွိဳင္း မႈေတြ 
ျပဳလုပ္ၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘာအံၿမိဳ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပၿပီး တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စျေရးဆိုင္ရာ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးအတြက္ ရက္သတ္ မွတ္ျခင္းနဲ႔ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ထိုမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို အေျချပဳတဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္
ေရး အတြက္ လိုအပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္သတ္မွတ္ျခင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ျခင္းဆိုတဲ့ အဆင့္မ်ားကို တက္လွမ္းႏိုင္ငံေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဤကိစၥရပ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ မိမိတို႔အားလုံး မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလုံလျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ရလဒ္ မ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေျချပဳတဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ အၿပိဳင္ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အဓိကက်တဲ့ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အဓိကက်တဲ့ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အေျခခံမွစ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလိုစတင္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ရရွိလာတဲ့ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ မႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလအတြင္း ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ ကိစၥ ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပတ္ေတာက္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ ျပန္လည္ၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မႈနဲ႔ အကူအညီမ်ားရရွိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈေတြကို အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္ေစဖို႔ အားျဖည့္တဲ့ အေနနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္ကိုလည္း ယခုလ အတြင္းမွာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေျခခံကစၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး ႏိုင္ငံသားတိုင္း လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တစ္ရပ္ကို ပညာရွင္္ မ်ားနဲ႔ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးၿပီး စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ 

ဒီစီမံခ်က္ကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စုရဲ႕အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (IDA)တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရတို ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ သြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Universal Health Coverage လို႔ေခၚဆိုတဲ့ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး ႏို္င္ငံသားတိုင္း လက္လွမ္းမီႏိုင္မယ့္ က်န္းမာေရးစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိကအက်ဆုံး ျဖစ္တဲ့ကိစၥရပ္ ကေတာ့ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကဲ့သို႔ပင္ မိမိတို႔ ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္စနစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ရန္ မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ယခုလို အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက အခက္အခဲ မ်ား၊ အၾက္ပအတည္းမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေပါင္းစုံနဲ႔ ေက်ာ္လႊာခဲ့ၾကရတာကိုလည္း သင္ခန္းစာ မ်ားအျဖစ္ ရယူၾကရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ထိုသင္ခန္းစာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခခံမ်ားနဲ႔ 
ေပါင္းစပ္ၿပီး မိမိတို႔နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္မယ့္ စနစ္တရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ အားလုံးဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အတြက္ အလြန္ေရးႀကီးပါတယ္။ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမိ်ဳးစုံနဲ႔ ပညာေရးအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို လည္း ေတြ႔ျမင္ရပါ တယ္။ 

ယခုလို ျပင္ဆင္မႈေတြနဲ႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈေတြကေနတစ္ဆင့္ မ်ားမၾကာမီကာလမွာ ရလဒ္
ေကာင္းေတြ ရရွိလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ လက္ေတြ႔ က်ၿပီး အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္္မ်ားအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာၿပီး တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားမွာ ထူးခၽြန္တဲ့ ျမန္မာသားလူငယ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ကို ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္သြားဖို႔ စီမံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

အျခားတိုးတက္မႈ ျဖစ္ထြန္းမႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ဖို႔ စံႏႈန္း လိုအပ္ ခ်က္ေတြ မျပည့္ဝမႈေတြကို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး ရွိေနတာကို ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ 

ယခုလို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေတြကတစ္ဆင့္ ေခတ္စနစ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြ ေပၚထြက္လာေရး ေတာင္းဆို မႈေတြ ဟာ တစ္ဖက္က မိမိတို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြက ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္ကို အားျဖည့္ေပးရာ ေရာက္တယ္လို႔ ရႈျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ 

တဖက္မွာလည္း ေျမယာကိစၥနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ အေျခခ်မႈ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ မႈေတြနဲ႔ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ 


ေျမယာကိစၥဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္း ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္
ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အတြက္ အခက္အခဲဆုံးနဲ႔ အၾကပ္ တည္းဆုံး စီမံေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး မွန္ကန္ဖို႔နဲ႔ လက္ေတြ႔က်က် ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အထူးအေလး ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါ တယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေျမယာမဲံအိမ္ေထာင္စုမ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းႏွင့္အညီ ေနရာခ်ထားဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း စီမံေဆာင္ရြက္ ေနပါ တယ္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒမဲ့ တရားမဝင္က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ အေျခခ်မႈမ်ားကိုေတာ့ အေသအခ်ာ စိစစ္ ကိုင္တြယ္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီလထဲမွာ အာဆီယံအားကစားၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မသန္စြမ္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ ဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ အားကစားသမားမ်ား အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ 

ကိုယ္ခႏၵာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခု ဆုံးရႈံးခ်ိဳ႕တဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ သူတို႔ဟာ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းအတြက္ တန္ဖိုးရွိရွိ အလုပ္အေကၽြးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပတဲ့ ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ လုပ္အားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာေတြမွာ တာဝန္ယူူႏိုင္စြမ္း ရွိေသးတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ သူတို႔ကို လက္တြဲေခၚေဆာင္ဖို႔ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတဲ့အသိနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ လက္ခံက်င့္သုံး လာႏိုင္ေစဖို႔ ျမွင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ယခုလအတြင္းမွာပဲ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးကို ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ပုဂံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ အာဆီယံဥကၠဌတာဝန္ယူၿပီး ေဒသတြင္းမွာ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳရမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ေဒသတြင္းလုံၿခံဳေရးနဲ႔ နည္းပညာ၊ စတဲ့က႑ေတြမွာ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစမယ့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

မ်ားမၾကာမီကာလမ်ားမွာ စတင္က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေျချပဳတဲ့ အမ်ိဳး သား ျပန္လည္စည္းလုံးညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို စဥ္းစားတဲ့အခါ ၄င္းတို႔ရဲ႕ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးရရွိခ်က္္မ်ားကို ခ်န္လွန္မထားခဲ့မိဖို႔ သတိေပးတိုက္တြန္း လိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အဓိက ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖစ္သည့္ တန္းတူရည္တူရွိေရး၊ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားတို႔ကို ထိိန္း သိမ္းႏိုင္ေရးမွအစျပဳၿပီး ဖယ္ဒရယ္ စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးအထိ က်ယ္
ျပန္႔စြာေဆြးေႏြးရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္ စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း အစရွိတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မလြဲမေသြ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ထိုျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားသည္လည္း အေျခခံဥပေဒ အသက္ဝင္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အဓိကက်တဲ့ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား ျပည့္မီေရးအစရွိတာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ လည္း ျဖစ္ ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔မ်ားအားလုံးဟာ ယခုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္္မ်ားမွာ အထက္ပါကိစၥေတြကို ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္တစ္ရပ္ ပီျပင္စြာ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ား၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို အျမင္က်ယ္က်ယ္၊ သေဘာထားႀကီးႀကီးထားၿပီး မိမိယုံၾကည္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းရင္ ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာ အထူးေျပာၾကားလိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ ေလာခီလာေဒသတြင္ မၾကာမီကာလက က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ညီလာခံမွာ မတူညီကြဲျပားသည့္ သေဘာထားရပ္တည္ ခ်က္ မ်ားနဲ႔ အစျပဳခဲ့ၿပီး အဆုံးမွာ ဘုံရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္သည္အထိ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ခဲ့ၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား အားလုံးကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 


ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ အထူးသတိျပဳမိခဲ့တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ထိုညီလာခံမွာ KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစဖိုး 
ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းရန္ “ရဲရဲဝံ့ဝံံ့လ က္မွတ္
ေရးထိုး သမိုင္းတင္ၾကပါ” ဆိုတဲ့ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အေၾကာင္းကေတာ့ မိမိတို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းအတြက္ အလြန္ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို တိုင္းရင္း သားမ်ားအားလုံး ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ လက္ တြဲႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ခိုင္မာတဲ့ရပ္တည္ခ်က္တစ္ရပ္ တက္ လွမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 

ဒီလိုခက္ခဲတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ အခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာဆိုေန တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆိုရမွာ ျဖစ္ၿပီး ဤတည္ေဆာက္မႈမ်ားကေန ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမယ္လို႔ အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္ ေၾကာင္း ေျပာၾကား ရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ 


မိဘျပည္သူမ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ 


သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေဖေဖာ္ဝါရီမိန္႔ခြန္း အသံကို ေအာက္မွာ နားေထာင္ႏုိင္ပါတယ္။

အိမ့္သံစဥ္ ~ 
 
 
 
 
 
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved