၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ရဲ႕စကား အစုိးရ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးပါ

Tuesday, February 4, 2014


အခုတေလာ ေရးပန္းစားေနတဲ့ ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ေျပာစကားကိစၥ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းရန္ NLD အမတ္တဦး
ျဖစ္တ့ဲ ဦးေအာင္စိုးက ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးတႀကီး အဆုိတင္ သြင္းလုိက္ပါတယ္။ NLD ပါတီ ျပန္ၾကားေရးရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဦးေအာင္စိုးရဲ႕ တင္ျပခ်က္ အျပည့္အစံုကို ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ 

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား 

ကၽြန္ေတာ္ အခုတင္ျပမဲ့ အေရးတႀကီးအဆို ကေတာ့ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္   ေဒသ ၀န္ႀကီးမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠႀကီးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား လည္းၾကားသိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တာကေတာ့- တနသၤာရီ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလံုးတံုတံုး  
ေက်းရြာ  ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ကလည္းေကာင္း၊ မေကြး တုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ကလည္း ေကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမန္ဆံုးတာ၀န္ယူ   ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္  
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ" တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္း  ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလံုးတံုတံုး ေက်းရြာျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေက်းလက္ေက်ာက္ခင္း လမ္းျပဳျပင္ေရး   
ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေက်ာက္ခင္း လမ္းခင္းေပးဖို႔ ၀န္ႀကီးကေျပာၾကားရာ ေဒသခံျပည္သူ တစ္ဦးက   
ေက်ာက္ခင္းလမ္းအစား ကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရာမွာ- ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကယခင္ အစိုးရမွာလည္း ငါပါတယ္၊ ဒီအစိုးရမွာလည္း ငါပါတယ္၊ ဘာမွေထာ္ေလာ္ ကန္႔လန္႔ မလုပ္နဲ႔ ပါးရိုက္ ခံရမယ္၊ မေက်နပ္ရင္ေတာခို- ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထုိ႔အတူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ကလည္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ရာေကာက္  
ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေအာက္ပါစကားမ်ားကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရွိရသည္။ 

၀န္ႀကီး ေျပာစကားမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပရပါလွ်င္- " ဘာႏိုင္ငံေရးသမားကိုမွ ဂရုမစိုက္ဘူး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္ဆိုၿပီး နယ္တကာလွည့္ၿပီး ပါးရိုက္ရဲတယ္ကြ ဆိုၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာလာတာ၊ ကၽႊန္ေတာ္ေျပာတာ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမွလည္း မေၾကာက္ဘူး"ဟုလည္းေကာင္း၊ "

ႏုိင္ငံေရး စကားဆိုတာ တက္ေနတဲ့ အစိုးရ   ေပၚမွာ ေစာ္ကားတဲ့ေကာင္ တြယ္မွာဘဲ၊ ပါးစပ္နဲ႔တြယ္လို႔ မရရင္ အခ်ဳပ္ထဲ ထည့္မွာဘဲ၊   ႏိုင္ငံ တကာမွာ ဒီလိုဘဲက်င့္သံုးေနတယ္၊ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ေကာင္ ဆိုရင္ မင္းအခ်ဳပ္ထဲသြားေန၊ ငါတို႔ အစိုးရထြက္ရင္မင္းထြက္ ဒါဘဲ၊ အဲ့တာ မင္းတို႔ တရား၀င္ေဘာင္ထဲ က ေျပာႏိုင္တဲ့ ေကာင္ေတြ ေျပာ၊  ေျပာခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ကၽြန္ေတာ္ေျပာတယ္" 

ကၽြန္ေတာ္တို ႔ခါးၾကားမွာ ေသနတ္ထိုးၿပီးေတာ၊့ ပုခံုးေပၚမွာ   ေသနတ္လြယ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ တာ ဘဲဟာ၊ ဘာမွ မတိုးတက္ဘူးေျပာ၊ ေသာက္ရူးေတြေျပာေနတာ၊  ေသာက္ရူးေတြေျပာေန တာ မယံုနဲ႔" - လည္းေကာင္း ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကိးက ဆက္လက္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရအေပၚ ေစတနာပ်က္ေအာင္မလုပ္ရန္ႏွင့္ ဘုဂ လန္႔မလုပ္ရန္   ေဒသခံ ရြာသားမ်ား ကို မွာၾကားသြားၿပီး၊ ယင္းသို႕လုပ္ေဆာင္ပါက ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံ လံုး၀ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသြားခဲ့သည္။

 ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား

ဒါေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေျပာသြားတာေတြထဲကတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံု မွာ Unity အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မွာ ပါပါတယ္၊ ေျပာစကားေတြကိုၿခံဳငံု၍ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလိုက္လွ်င္ 

၁။ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေစာ္ကားတဲ့အခ်က္။ 

၂။ ျပည္သူလူထုကိုၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အခ်က္- စတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကိုေတြ႔ရပါတယ္။ 

ဒီေျပာၾကားခ်က္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကား ခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အံ့ဩတုန္လႈပ္ ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေတာင္အံ့ဩတုန္ လႈပ္ရရင္္ ေတာသူေတာင္သား ရိုးသားတဲ့  
ျပည္သူလူထုဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ ေၾကာက္လိုက္မလဲ ေတြးမိပါတယ္။

 ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား

 ၃-ႏွစ္သားျပည့္ကာစ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကို အေကာင္ထည္  
ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနတာ အေတာ္အသင့္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လုပ္စရာေတြ က်န္ေသး တယ္ ဆိုတာ ဥကၠဌႀကီးဘဲ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ၀ါဒစြဲ မထားပဲျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီး မွာ တက္ေရာက္ေနၾက တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တက္ေရာက္ ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား  
ျဖစ္ၾကပါတယ္။

တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုတာ အနည္း ငယ္မွ်သာပါရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႀကိးမ်ားဟာ ေကာင္းမြန္ေသာ၊တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားကိုျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသလို မတရားတဲ့၊ အက်ိဳးမျပဳတဲ့၊ ဖိႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ပယ္ ဖ်က္တဲ့လုပ္ငန္းကို အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ေနလို႔   ႏိုင္ငံတကာ ကခ်ီးက်ဴးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ရင္ အခ်ဳပ္ထဲ ထည့္မွာဘဲ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလိုပဲ က်င့္သံုး  
ေနတယ္ ဆိုၿပီးေျပာဆိုခဲ့တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားကိုပါ ေစာ္ကားသလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ 

အာဏာ(၃)ရပ္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းရမယ့္ မူအရလည္း လႊတ္ေတာ္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ တရားေရးမ႑ိဳင္ တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့လုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေန ၾကတာပါ။

 ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ မူေဘာင္တြင္းက လုပ္ေဆာင္ၿပီး အျပဳသေဘာနဲ႔ေ၀ဖန္ေထာက္ျပရင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ ဘယ္ႏို္င္ငံေရးသမားကိုမွဂရုမစိုက္ဘူး၊ ဘယ္ႏိ္ု္င္ငံေရး ပါတီမွလည္းမေၾကာက္ဘူးဆို တဲ့ စကားရပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ ေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကို ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ။

ဒီလိုေစာ္ကားခံရတာ၊လႊတ္ေတာ္ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးခံရတာဟာ တတိယအႀကိမ္ရွိသြားပါၿပီ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုေစာ္ကားထိပါးတာဟာ ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားထိပါးသလိုပါပဲ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာၾကလို႔ပါ။ 

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရဲ႕ေျပာစကားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ကပ်က္ကရက္ လုပ္ေဆာင္ေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

 ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အဆိုပါေျပာစကားမ်ား ေၾကာင့္ မတည္မၿငိမ္္မႈေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဆႏၵေဖၚထုတ္မႈေတြျဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ကုိ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး အထင္ျမင္လြဲမွားမႈေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ 

 ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း မတရားမႈေတြကို ေခါင္းငံုခံ ၊အစိုးရလုပ္သမွ် ဘာမွမဆန္႔က်င္နဲ႕၊ ေခၚရင္ လာ၊ခိ္ုင္းတာလုပ္၊ ခံမေျပာနဲ႕ဆိုတဲ့ အာဏာရွင္ စနစ္ပံုစံကို ျပန္ေဖၚထုတ္ေနသလို ခံစား ရပါ လိမ့္မယ္၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႕လည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ ေနပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေဖၚထုတ္မႈေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသလို ဖစ္ေနပါတယ္။

သို႔ပါ၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမန္ဆံုးတာ၀န္ ယူေျဖရွင္း  
ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ အေရးတႀကီး အဆိုတင္သြင္းအပ္ပါတယ္။ 

ဦးအုန္းျမင့္ဘာေတြ ဘယ္လို ေျပာခဲ့တယ္ဆုိတာ ဧရာ၀တီ ဘေလာ့ဂ္မွာ နယ္တကာလွည့္ ပါး႐ုိက္ရဲတဲ့ ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ဆုိတဲ့ ပုိ႔စ္တခုလည္း တင္ထားခဲ့သလုိ ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ ႏုတ္ထြက္ေတာ့မလား ဆုိတဲ့ ပုိ႔စ္လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအျပင္ ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ ေျပာသြားခဲ့တာေတြကို သမၼတရဲ႕ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္က သင္ခန္းစာ ယူတယ္ဆုိတဲ့ ပုိ႔လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။ 
အိမ့္သံစဥ္ ~


.


2 comments :

  1. Anonymous said... :

    good government clean government ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္အုန္းျမင္႔ကိုအလုပ္ျဖဳတ္သင္႔ၿပီ

  1. ye win said... :

    Now the law maker had made a formal request to the parliamentary Chairman. I wonder whether the chairman guy understand his duty to guard the name of Parliament. The chairman came from the same boat as General Ohn Myint. Ohn Myint had tarnished the name of the Parliament. If the Chairman tolerate such reckless non sense uttering which damage the reputation of the parliament, then that parliament is from BANANA Republic.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved