ဦးေတဇ ေျပာတဲ့ အဲပုဂံနဲ႔ ထူးကုမၸဏီတခ်ိဳ႕ကို တရားစြဲခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ၂ ဦး

Monday, March 24, 2014

သူေ႒းႀကီး ဦးေတဇက သူ႔ရဲ႕ အဲပုဂံနဲ႔ ကုမၸဏီေတြကို တရားစြဲခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၂ ဦး Mr. Allan Lokos နဲ႔ Ms. Susanna Weiss နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံ တင္ျပ ေျပာဆုိလာခ်က္ေတြပါ။ 

 ဓာတ္ပံု- ဦးေတဇ ေဖ့စ္ဘုတ္

သူေျပာထားတာေတြထဲမွာ “ယခုတရားစြဲဆုိသည့္ အဆုိပါ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား (၂) ဦးကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စဝ္စံထြန္း ေဆးရံုမွ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အျမန္ဆံုး ေဆးကုသမွဳခံယူရန္ ပုိ႕ေဆာင္ေပးျပီးခ်က္ျခင္းပင္ အေမရိကန္ သံရံုးမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား ေရာက္ရွိလာကာ Bangkok ရွိ ေဆးရုံသို႕ ပို႕ေဆာင္လိုေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ဟဲဟုိးျမိဳ႕သို႕ Helicopter ျဖင့္လည္း
ေကာင္း၊ ဟဲဟုိးမွ Bangkok သုိ႕ မိမိ၏ Private Jet ျဖင့္ Bangkok ရွိ ေဆးရံုသို႕ အထူးအျမန္ဆံုး ပို႕
ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုသုိ႕ ပို႕ေဆာင္ေပးရာတြင္လည္း Air Bagan မွ ေလယာဥ္မွဴး ဦးေအာင္စည္ဟိန္း
ႏွင့္ ဆရာဝန္ၾကီး ဦးျမတ္သင္း တုိ႕မွ ၄င္းတုိ႕ ႏွစ္ဦးအား အနီးကပ္လုိက္ပါေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ မိမိ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွေန၍ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္” လို႔ ဦးေတဇက သူ႔ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ ေရးထားပါတယ္။ 

ဆက္လက္ၿပီး ဦးေတဇက သူ႔ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

Bangkok မွတဆင့္ ၄င္းတို႕ႏွစ္ဦး Singapore ႏုိင္ငံ၊ SGH ေဆးရံုသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ကုသရန္လုိအပ္သည့္ အတြက္ ထုိေဆးရံု သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ အစြမ္းကုန္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထုိသုိ႕ Singapore တြင္ ေဆးဝါးကုသမွဳမ်ား ခံယူေန စဥ္ Sigapore ႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Terrestrial Pte Ltd.၊ Aisa Pioneer IMPEX Pte Ltd.၊ 4G Investment Pte Ltd. မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးမွ ၄င္းတို႕ Singapore သို႕ေရာက္ရွိသည့္ေန႕မွ စ၍ မိမိ၏ေတာင္းဆုိမွဳအရ ေန႕ည တာဝန္ မ်ား ခြဲေဝကာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွဳ မ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ 

မိမိမွလည္း ၃၊ ၁၊ ၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းေဆးရံု သို႕ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုအားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ ထုိမွ တဆင့္ ၈၊ ၁၊ ၂၀၁၃ ရက္ ေန႕တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ NewYork ျမိဳ႕သုိ႕ ၄င္းတုိ႕ က်န္းမာေရး အတြက္ အထူး ေလယာဥ္ Air Ambulance ျဖင့္ စင္းလံုးငွား ပုိ႕ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကို ကို္ယ္ပိုင္ေငြေၾကး စုိက္ထုတ္ ေပးကာ ကူညီ ခဲ့ပါတယ္။ 

အဆိုပါ ေလယာဥ္ မေတာ္တဆမွဳျဖစ္စဥ္အတြက္ Air Bagan မွ Insurance အတြက္ အလံုးစံု အာမခံထား ရွိေသာ Pana Harrison (Asia) Pte Ltd. ကုမၸဏီအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ Gates and Partners Pte Ltd အား အဆုိပါ ခရီးစဥ္ တြင္ နစ္နာခဲ့ရေသာသူမ်ားအားလံုးကို အာမခံေငြေၾကး အျမန္ဆံုးရရွိေစရန္ Air Bagan မွ လုိက္ပါ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေစ ရန္ အတြက္လည္း မိမိ မွ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ 

အဆုိပါ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦး ၄င္းတုိ႕ မိခင္ႏုိင္ငံသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ မိမိအား အဆုိပါ 
ေလယာဥ္ မေတာ္ တဆမွဳအတြက္ မိမိ ကုိယ္တုိင္အေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ဆက္သြယ္ေတာင္းဆုိ လာခဲ့ပါတယ္။ မိမိမွလည္း Air Bagan အေနျဖင့္ အျပည့္အဝ အပ္ႏွံထားေသာ အာမခံကုမၸဏီ Pana Harrison (Asia) Pte Ltd. ႏွင့္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ Gates and Partners Pte Ltd. သို႕ ဆက္ သြယ္ အေၾကာင္းၾကားေစရန္ Air Bagan Co. Ltd ၏ Chairman ဦးထူးသက္ ေထြးထံသို႕ အေၾကာင္းၾကား
ေပးခဲ့ပါတယ္။ မိမိ အေနျဖင့္ Air Bagan Co. Ltd မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ညႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာနတြင္ တရားဝင္ ႏွဳတ္ထြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

သို႕ျဖစ္၍ အဆုိပါ နစ္နာမွဳအတြက္ အာမခံေၾကးေပးေလ်ာ္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပး မည့္ Gates and Partners Pte Ltd. သို႕ ဆက္သြယ္ကာ ေလယာဥ္မေတာ္တဆမွဳတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာခရီးသည္မ်ား
ႏွင့္ ျပင္ပမွ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူႏွင့္ ေသဆံုးသူ တုိ႕အတြက္ အာမခံေငြေၾကး အျမန္ဆံုးရရွိႏုိင္ေစရန္ ကူညီ တုိက္တြန္း ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားခရီးသည္မ်ားထဲမွ ေသဆံုးခဲ့သူ၊ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစု မ်ားကိုလည္း ကိုယ္တုိင္ သြား ေရာက္ ေတြ႕ဆံုကာ အလွဴဒါနကုသုိလ္ျပဳေပးျခင္း၊ အားေပး
ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထုိသုိ႕သြားေရာက္ရင္းျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရေသာသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ခံစားရမွဳမ်ားႏွင့္ အဆုိ ပါ မေတာ္တဆမွဳတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ ရေသာ ဦးျပား၏ လူမမယ္အရြယ္ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေမာင္သန္းျငိမ္းေမာင္ ႏွင့္ ၁ ႏွစ္သမီးေလး မဝမ္းေခါင္ကို သနားဂရုဏာျဖစ္မိခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ လူမမယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း ဘြဲ႕ရရွိသည္ အထိ တာဝန္ယူရန္ မိမိတုိ႕ Htoo Foundation မွ ကတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 


ထုိ႕အတူ အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္တြင္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရရွိခဲ့ျပီး ယေန႕ထိတုိင္ ေနပူသို႕ ထြက္ ၍ မရပဲ အမာရြတ္မ်ားျဖင့္ ခံစားေနရေသာ ေမာင္ေဌးေအာင္ကို အားေပးေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။  မေတာ္တဆ မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္လည္း Pana Harrison (Asia) Pte Ltd. ထံမွ အာမခံနစ္ နာ ေၾကးမ်ား ထုိက္တန္စြာရရွိေစရန္ တုိက္တြန္း ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ အာမခံကုမၸဏီအေနျဖင့္ မေတာ္ တဆမွဳတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား Mr. Allan Lokos ထက္ ပုိမိုဆုိးရြားစြာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ စြာရ ရွိခဲ့ေသာ ေမာင္ေဌးေအာင္ အား အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းသာ ေပးေလ်ာ္ရန္ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ အတြက္ ယခု အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၂ ဦး ေတာင္းဆုိေသာ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာ ကြာျခားေနသည္ကုိလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိျပီး သက္ ဆုိင္ရာ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစ ရန္ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ 

ထပ္မံ၍ အဆုိပါ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၂ ဦးအတြက္ကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ ၾကီး Mr. Derek J. Mitchell မွတဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အထိ ရည္ညႊန္းေသာ စာမ်ားျဖင့္ မိမိ ကို ဖိအားေပးကာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေလ်ာ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ကုိလည္း Ms. Susanna Weiss မွ မိမိ ထံသုိ႕ ေပးပုိ႕ေသာ ထုိစာ မ်ား ကို ဖတ္ရွဳျခင္းျဖင့္ သိရွိရပါတယ္။ 

အဆုိပါ ေလယာဥ္မေတာ္တဆမွဳခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာသူမ်ားအားလံုးကို လူ သားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားေသာအားျဖင့္ မိမိ ကိုယ္တုိင္သာမက အဆုိပါျဖစ္စဥ္တြင္ ဝုိင္းဝန္းကူညီသူမ်ားစြာတုိ႕မွ မိမိ တတ္အား သေရြ႕ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထုိသို႕ ဖိအားေပး ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံလာျခင္း အတြက္ လြန္စြာ မွ ပင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ 

အဆုိပါ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ Mr. Allan Lokos ႏွင့္ Ms. Susanna Weiss တုိ႕မွ တရားစြဲ ဆုိလာေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို သံုးသပ္ရ မည္ ဆုိလွ်င္ Air Baganမွ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားႏွင့္ေလယာဥ္
ေမာင္မယ္မ်ားကို စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳ ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလယာဥ္ မွဴးႏွင့္ ေလယာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ခရီးသည္ မ်ားအား အခ်ိန္မီေဘးကင္းရာသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေပး ရန္ ပ်က္ကြက္ သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း တဖက္သတ္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ 

အမွန္တကယ္တြင္မူ Air Bagan သည္ ၄င္း ကုမၸဏီမွ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္ေမာင္မယ္မ်ား သာမက ေလယာဥ္ ပ်ံသန္းေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို အျခားႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလုိင္း မ်ားနည္းတူ ႏွစ္စဥ္ ႏုိင္ငံျခားသို႕ သင္တန္း ေစလႊတ္ တက္ေရာက္ ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိ တာကို သိရွိရပါတယ္။ 

အဆုိပါ မေတာ္တဆမွဳျဖစ္စဥ္မွာလည္း Air Bagan မွ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္ေမာင္မယ္မ်ား ဟာ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ စံညႊန္းမ်ားအတုိင္း စကၠန္႕ ၉၀ အတြင္း ခရီးသည္မ်ား အားလံုးကို ကယ္ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့တာကိုလည္း အဆုိပါ မေတာ္တဆမွဳျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ခရီးသည္မ်ား သာမက 
ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းညႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန၏ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရလည္း သိရွိရပါတယ္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အဆုိပါ တရားစြဲဆုိသည့္ ကိစၥကို မိမိ အေနျဖင့္သာမက တရားစြဲဆုိခံရေသာ တုိင္းရင္းသား ကုမၸဏီဝန္ ထမ္း မ်ားအေနျဖင့္ လြန္စြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ 

ထုိသုိ႕တရားစြဲဆုိလာျခင္းကို မိမိ အေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရံုမွ်မက ေလယာဥ္ မေတာ္တဆမွဳျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္
ေသာ ထိ ခုိက္နစ္နာခဲ့ရသူ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား ခရီးသည္မ်ား၊ Tour Guide မ်ားႏွင့္ ေသ ဆံုးသြား ရွာေသာ ရွမ္း ဓႏုတုိင္းရင္းသား မႏြယ္လင္းရွိန္၊ ရွမ္း-ပအို႕ဝ္တုိင္းရင္းသား ဦးျပား၊ မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့ေသာ ေမာင္ေဌးေအာင္ တုိ႕ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားအတြက္ လူ႕ အခြင့္အေရး အျပည့္ အဝ ရရွိျပီး ႏုိင္ငံတကာစံႏွဳန္းမ်ားနည္းတူ အာမခံေငြေၾကးမ်ား ခံစားႏုိင္ေစေရး အတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးသြား မွာ ျဖစ္ျပီး မိမိ ျဖစ္စဥ္ကို အေျခခံ၍ အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံ၏ မိမိႏုိင္ငံသားအေပၚ လုပ္ေဆာင္ေပးခ်က္မ်ားသာမက မိမိတုိ႕ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အာမခံ
ေငြေၾကးနစ္နာႏုိင္မွဳမ်ား မည္သုိ႕ရွိသည္ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေန ၾက ေသာ Tour Operator မ်ား၊ ေလေၾကာင္းဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ Hotel လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ Tourism လုပ္ငန္း လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကေသာသူမ်ား အားလံုး သိရွိဆင္ျခင္ႏုိ္င္ေစရန္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္း
ေျပာ ျပအပ္ပါတယ္။ 









အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာေတြက ဦးေတဇရဲ႕ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္ေတြပါ။ 

ဧရာဝတီက ဦးေတဇရဲ႕ အဲပုဂံအပါအဝင္ ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕ကို တရားစြဲဆုိထားတဲ့ အေမရိကန္ ၂ ဦးနဲ႔ပတ္သက္ လုိ႔ ဦးေတဇရဲ႕ အဲပုဂံနဲ႔ ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕ကို တရားစြဲတဲ့ အေမရိကန္ ၂ ဦး (http://blog.irrawaddy.org/2014/03/blog-post_9205.html) ဆိုတဲ့ ပုိ႔စ္မွာ ေဖာ္ျပ ထားခဲ့ပါတယ္။ 

ဦးေတဇကုိ တရားစြဲသူ အေမရိကန္ ေမာင္ႏွံဟာ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆုိတာကို အဲဒီပို႔စ္မွာ အခုလို ေဖာ္
ျပထားခ့ဲပါတယ္။ 

သူတုိ႔ ၂ ဦးလံုးဟာ ထူးျခားတာက ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာကို ေလးစားသက္ဝင္ယံုၾကည္သူေတြျဖစ္ၿပီး Lokos ဆုိရင္ တရား ျပ ဆရာတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ သူတုိ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တရားစခန္းေတာ္ေတာ္ မ်ား မ်ားမွာလည္း ဝိပႆနာ တရား ႐ႈမွတ္ပြားမ်ား ေလ့က်င့္မႈေတာ္ေတာ္ ရွိခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သူတုိ႔ ၂ ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေလယာဥ္ပ်က္က်လုိ႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေတြ ရတုန္းက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလုိင္းလားမားတုိ႔၊ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူးတုိ႔က ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔ အားေပး စကားေတြလည္း ေျပာခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 



အိမ့္သံစဥ္ ~

 








 

2 comments :

 1. Anonymous said... :

  we don't need to know in details. This is your businesss.
  You did this business after stealing and corrupting from your own country.
  You should explain these things on your letter to the people who sue you. Don't beat about the bushes.
  The readers of Irrawaddy and your facebook can not do anything for you.
  Don't try to call ' help help ' from the people you stole from. And later .
  you all guys are ' taking favourable value ' from Myanmar people by using the words ' donation ' and ' give away ' of millions of Kyats to community service.

  you all are the one who do ' carrot and stick ' stories. Don't shout for help. Get help from your Than Shwe.

 1. Anonymous said... :

  Good reply. You are right.He took more than what he is giving back now. The capacity that he took was not only money but also many irreplaceable things from people.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved