ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဒိတ္လုိင္း ဧရာဝတီ

Friday, March 7, 2014

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တုိင္းျပည္တခု ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိက အေျခခံအခ်က္ ေတြထဲက တခုျဖစ္တဲ့ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ေန တာေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဒီတပတ္ ဒိတ္လိုင္း ဧရာဝတီ အစီအစဥ္မွာ နားေထာင္ႏုိင္ပါတယ္။ 


အခု ေဆြးေႏြးဝုိင္းမွာ ဧရာ၀တီ အဂၤလိပ္ပိုင္း အယ္ဒီတာ ကိုေက်ာ္စြာမိုးနဲ႔ အတူ ပညာေရး စနစ္ ျပဳျပင္
ေျပာင္း လဲေရး ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာကြန္ရက္ (NNER) မွာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တကၠသိုလ္ ဆရာ/ဆရာမ မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ အာကာမုိးသူနဲ႔ MustardSeed Myanmar အဖြဲ႔က ဒါရုိက္တာ ဆလုိင္း ဂ်င္မီေရဇာဘြမ္း တုိ႔က လက္ရွိသူ တုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပညာေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနေတြ၊ ႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ အဓိက စိန္ေခၚမႈေတြ၊ လုိအပ္ ခ်က္ ေတြကုိ ယခုတပတ္ Dateline Irrawaddy အစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြး တင္ျပ ထားပါတယ္။ 

  

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved