အသုံးခ်ခံဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဆုုိရင္

Thursday, April 24, 2014

ျမန္မာျပည္ဖြား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအေနနဲ႔ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အသုံအႏႈန္းေတြ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို စဥ္းစဥ္းစားစား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု လက္မခံႏိုင္ေသးတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ အမည္ကိုလည္း စြန္႔လႊတ္သင့္ပါတယ္။ 


တခ်ိန္တည္းမွာ ျမန္မာျပည္မွာ လက္ရွိ ေနထုုိင္ေနၾကတဲ့ မည္သည့္လူမ်ိဳးမဆုုိ ႏုုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ ထားလာပါက ဥပေဒနဲ႔အညီ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ ရွဳေထာင့္မွ ဆင္ျခင္သုုံးသပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိစြာ လက္ခံစဥ္းစားမႈ ျပဳရမွာက အစုုိးရတုုိင္းရဲ႕ တာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရခုုိင္ျပည္နယ္ရွိ မေျပလည္ႏုုိင္ေသးတဲ့ ပဋိပကၡမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ ပေယာဂေတြ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေတြ ရွိေပလိမ့္မယ္။ 

သူတုုိ႔က ထုုိင္းႏုုိင္ငံေတာင္ပုုိင္းလိုု အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုုိ႔ဖုု႔ိ ရည္ရြယ္လုုပ္ေဆာင္ေနတာ လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုုိုုင္ပါတယ္။ 


တဆက္တည္းမွာ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ တုုိင္းရင္းသား ျမန္မာျပည္သူလူထုုအေနနဲ႔လည္း ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း 
ေနလုုိၾကတဲ့ မူဆလင္လူမ်ားစုုနဲ႔ လူနည္းစုု မူစလင္အစြန္းေရာက္ေတြအၾကား ခြဲခြဲျခားျခား ျမင္တတ္ေစ ခ်င္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုုဆုုိေပမယ့္ အျခားဘာသာေတြကိုု ယုုံၾကည္ ကုုိးကြယ္ၾကသူေတြဟာ ယခင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဗုုဒၶဘာသာဝင္ လူမ်ားစုုနဲ႔ အတူတကြ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနလာခဲ့ၾက တဲ့ အစဥ္အလာက ရွိႏွင့္ ေနၿပီးသားပါ။

ယခင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနလာခဲ့ၾကတဲ့ အစဥ္အလာကုုိ ဆက္လက္ ထိမ္းသိန္းသြားဖုု႔ိသာ ရွိပါ တယ္။ ေျပာဖုုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလုုိ႔ ယူဆတာမုုိ႔ ကုုိယ့္ေပါင္ ကုုိယ္လွန္ေထာင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ တခ်ိဳ႕ ကုုိ ေျပာရ ပါေတာ့မယ္။ 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ မစုုိးရိမ္တုုိက္သစ္မွာ ေနခဲ့ဖူးသူ ရင္းႏွီးတဲ့ သီတင္းသုုံးေဖၚ မိတ္ေဆြ ရဟန္းတစ္ပါး ရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္က ယခုု နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ၉၆၉ ဘုုန္းႀကီး တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေနထုုိင္ရာေက်ာင္းအေရာက္ လိပ္စာအတိအက်နဲ႔ ဘယ္က ပုုိ႔လာမွန္းမသိတဲ့ ပါဆယ္ ထုုတ္ေတြ ေရာက္လာခဲ့ပါသတဲ့။ 

ပါဆယ္ထုုတ္ကုုိ ဖြင့္ေဖါက္ၾကည့္လိုုက္ေတာ့ မူစလင္ဆန္႔က်င္ေရး စာအုုပ္စာတမ္းေတြ ထြက္လာပါတယ္။ ပါဆယ္ထုုတ္ေပၚမွာ ေရးထားတဲ့ လိပ္စာရွင္ အဆုုိပါ ၉၆၉ ဘုုန္းႀကီးေတြ ကုုိယ္တုုိင္က ဘယ္က ပုုိ႔လာတဲ့ ပါဆယ္ထုုတ္ေတြ ဆုုိတာကုုိ မသိၾကပါဘူးတဲ့။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေနအထားအရ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ပညာသင္ၾကားေရး အခြင့္အလမ္း နည္းပါးခဲ့မႈ အက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင့္ သာမာန္ျပည္သူူလူထုုဟာ ဝမ္းေရးအတြက္ ရုုန္းကန္ေနၾကရတာနဲ႔ အခ်ိန္ကုုန္ၿပီး အေထြေထြ ဗဟုုသုုတမွာလည္း အားနည္းလာပါတယ္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ ရတနာသုုံးပါးကုုိ ယုုံၾကည္ဆည္းကပ္ ကုုိးကြယ္ၾကတဲ့ သာမာန္ျပည္သူလူထုုဟာ ရဟန္း သံဃာမ်ားကုုိ ၾကည္ညိဳရင္းစြဲနဲ႔ ဘုုန္းႀကီးေျပာသမွ် အဟုုတ္ မွတ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ 

ယုုံၾကည္မႈ သဒၶါအားႀကီးၿပီး ေဝဖန္ပုုိင္းျခားႏုုိင္စြမ္း ပညာအားနည္းတဲ့ ရုုိးသားၾကသူ ျပည္သူလူထုု အေတာ္ မ်ားမ်ားဟာလည္း ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ ဘုုန္းႀကီးတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေဟာေျပာမႈေနာက္မွာ ေရာေယာင္ ပါကုုန္ၾကပါ တယ္။ 

ေျပာလုုိတာက လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြဟာ ဘယ္လူမ်ိဳး ဘယ္ ဘာသာမွာ မဆုုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုုိင္းမွာ ရွိေနမွာပါ။ အစြန္းေရာက္ေတြကုုိ အသုုံးခ်မယ့္ လူယုုတ္မာေတြလည္း အၿမဲ ရွိေနမွာပါ။ 

ဒီအကြက္ကုုိ ျပည္သူလူထုုအေနနဲ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ထားၾကဖုုိ႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ 

ကုုိယ္ၾကည္ညိဳေလးစားတဲ့ ကုုိယ့္ဆရာသမားရဲ႕ မိန္႔ျမြက္စကားပဲ ဆုုိၿပီးေတာ့လည္း အဟုုတ္အမွန္လုုိ႔ မယုုံၾကည္လုုိက္ပါနဲ႔ ဆုုိတဲ့ ကာလမသုုတ္ေတာ္လာ ဘုုရားရွင္ရဲ႕ ၾသဝါဒေတာ္ကုုိ အေလးအနက္ ထား ျပန္လည္ အမွတ္ရေစခ်င္ပါတယ္။ 

 ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနလုုိၾကတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံသား ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနနဲ႔ လူယုုတ္မာေတြရဲ႕ အသုုံးခ်ခံ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ဖုုိ႔ ဆုုိရင္ အျမင္က်ယ္ၾကဖုုိ႔ လုုိအပ္ပါတယ္။ 

ကာလမသုုတ္ေတာ္လာ ဘုုရားရွင္ရဲ႕ ၾသဝါဒေတာ္နဲ႔ အညီ အေကာင္းနဲ႔ အဆုုိး အမွန္နဲ႔ အမွား ျဖစ္ လာႏုုိင္မယ့္ ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ဆုုိးျပစ္ေတြကုုိ ေသခ်ာဃနစြာ ကုုိယ္တုုိင္ ေဝဖန္ပုုိင္းျခား စိစစ္သိျမင္ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးမွ အရာရာတုုိင္းကုုိ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ် ယုုံၾကည္လက္ခံၾကဖုုိ႔ လုုိလိမ့္မယ္လိုု႔ ထင္ျမင္ ယူဆပါ တယ္။ အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ)~0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved