မစၥယင္လတ္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရွိဟု ခံု႐ံုးဆံုးျဖတ္

Wednesday, May 7, 2014

ထုိင္းႏုိင္ငံ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရ မစၥယင္လတ္ ရွင္နာ၀ပ္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူး အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ယေန႔ေမလ ၇ ရက္ေန႔မွာ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ထုိင္း အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး႒ာန အႀကီးအကဲကို အစားထုိး ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ခဲ့တာဟာ ရွင္နာ၀ပ္ မိသား စုရဲ႕ ေဖြ႔ထုိင္း ပါတီအက်ိဳး အျမတ္ေတြရခဲ့ၿပီး ဒါဟာ အာဏာကို အလြဲသံုးစား လုပ္တယ္ ဆုိကာ Paiboon Nititawan ဦးေဆာင္တဲ့ ထုိင္း အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက စြဲဆုိထားမႈနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးက မစၥယင္လတ္ကုိ ဖြဲ႔စည္း ပံု အေျခခံ ဥပေဒခံု႐ံုးက အာဏာ အလြဲသံုးစားမႈနဲ႔ ယမန္ေန႔က စတင္က ၾကားနာ စစ္ေဆးခဲ့အၿပီး အခုလို ဆံုးျဖတ္ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

အခုလုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ မစၥ ယင္လတ္ အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီး အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာလည္းသူတုိ႔ရဲ႕ တာ၀န္ေတြက အဆံုးသတ္ထြက္ေပးၾကရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ 

အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ မစၥယင္လတ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း ၅ ႏွစ္ ပိတ္ပင္ခံရမွာျဖစ္သလုိ အာဏာေလဟာ နယ္ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဒီကိစၥကို ထုိင္း ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ အေျခခံ ဥပေဒ ခံု႐ံုးက တပါတည္း တာ၀န္ေပးအပ္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 


 0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved