ပါတီဝင္တဦး ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရမႈအေၾကာင္း SNLD ေၾကညာခ်က္ထုတ္

Friday, May 16, 2014

 ~SNLD လုိ႔ အမ်ားက ေခၚၾကတ့ဲ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က သူတုိ႔ရဲ႕ ပါတီေကဒါတဦး ရုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီးခံရ၊ ညွဥ္းပန္းခံရတယ္လုိ႔ သိရေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔မွာ ထုတ္ျပန္တ့ဲ သူတုိ႔ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ အေသးစိတ္ ေရးထားပါတယ္။
 . 

 
. 
ဒီအျပဳအမူဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထိခုိက္္ေစတယ္လုိ႔ သူတုိ႔က ေထာက္ျပပါတယ္။

 ျမန္မာ အဂၤလိပ္ဘာသာေတြနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားတ့ဲ ေၾကညာခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


Shan Nationalities League for Democracy (SNLD)
 Statement
May 15, 2014

1) On May 5, 2014 at around 8:00 PM, Sai Ai Keng @ Ai Kyein, chairman of village-level SNLD from Namlinmau village, Pengtao Tract, Keng Tung Township, was beaten, abducted and arrested by government soldiers of the 245th  Infantry Battalion.

2) Sai Ai Keng has been accused of having a gun given by Restoration Council of Shan State/Shan State Army (RCSS/SSA) and having contacted with them. He was threatened, tortured, and forced to admit the accusation. But, according to our sources, he said he could not admit as he believed he did not commit any crime and he was not guilty.

3) We have been sadly informed today May 15, 2014 that as Sai Ai Keng did not admit verbally, he was then forced to sign a prepared letter so that he would be prosecuted with 17 (1) article, Unlawful Association Act. Such kind of incident will not only affect ceasefire agreement and peace process which Union Peace-making Work Committee and RCSS/SSA committing to implement but also will cause ethnic armed groups not to trust the government.

4) We strongly urge the government to stop trying to prosecute our member Sai Ai Keng @ Ai Kyein without any evidences. While the Government, Parliaments and Tatmadaw are trying to implement national ceasefire agreement with ethnic armed groups, we sincerely do not want such incident, like the small misconduct between local based troops, to hinder the process and to damage trust-building between ethnic nationality and the government. Therefore, we urge all stakeholders to cautiously collaborate and resolve the issue.

Central Executive Committee
Shan Nationalities League for Democracy

No. 26, Corner of Pyay Road and Sawbwa lane, 9-Mile, Quarter (5), Myangone, Yangon.
 Tel. +95-1-651516, +95-9-360 70090, E-mail: -info@snld.info, sspseng@snld.info

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved