ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆီေျခလွမ္းမ်ား

Saturday, June 14, 2014

 ~
မနက္ျဖန္ေန႔ခင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအထူးျပဳစာဖတ္ဝုိင္းတခု ရိွေနပါတယ္။

ေဆြးေႏြးမယ့္ စာအုပ္က 
မာင္ျမင့္ေဇာ္ ရဲ႕" ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆီေျခလွမ္းမ်ား(၁)" ျဖစ္ပါတယ္။
 စာအုပ္ ရယူနုိ္င္မယ့္ ဖုန္းနံပတ္ကုိလည္း ေတြ႔ရမွာပါ။
စာအုပ္ဆုိင္အမ်ားအျပားမွာလည္း ဒီစာအုပ္ကုိ ၀ယ္ယူနုိင္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးလုိသူ ေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ ဒီအစီအစဥ္ရိွေၾကာင္း လက္တုိ႔လုိက္ပါတယ္။

စစ္ကင္းမဲ့ရံုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟုတ္
သဟဇာတျဖစ္မႈရွိမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
Peace=Peesence of Harmony

  • ေခတ္သစ္လူငယ္စာဖတ္၀ိုင္း

၁၅.၆.၂၀၁၄ စာဖတ္၀ိုင္းမွာ ဆရာ ေမာင္ျမင့္ေဇာ္ ရဲ႕" ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆီ
ေျခလွမ္းမ်ား(၁)" စာအုပ္ကို ေဆြးေႏြးဖို႔ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။
စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့လူငယ္မ်ားလာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ေခတ္သစ္လူငယ္စာဖတ္၀ိုင္းဆိုတာ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္တဲ့
လူငယ္စာကား၀ိုင္း/စာဖတ္၀ိုင္းေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီစဥ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး နယ္ၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေနပါတယ္။

စာဖတ္၀ိုင္းတက္ေရာက္မည့္သူမ်ား စာအုပ္ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀ ၅၆၂၁၆

ေန႔ရက္ -၁၅.၆.၂၀၁၄(တနဂၤေႏြ)
အခ်ိန္   - ေန႔လည္(၁)နာရီ
ေနရာ   - စာေပေလာက(၅)၊၁၃၈/၁၄၀(ပထမထပ္)
            မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေထာင့္

  • ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဟူသည္

          ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဟူသည္ သီလတရား၊စိတ္ႏွလံုးေကာင္း ရွိမႈႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈတို႔ျဖင့္ လူမႈဘ၀ စိတ္ဓာတ္ေရးရာမ်ားျမင့္မားတည္ရွိေနေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ထုိေနရာသို႔ ေရာက္ေအာင္
က်ယ္ျပန္႔ၿခံဳ ငံုသည့္အျမင္၊စုစည္းသည့္နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ေဆာင္ၾကည္းရသည္။

            စုစည္းမႈျဖင့္သာ တည္ေဆာက္မႈကိုုျပဳႏုိင္သည္ ဟူေသာ ေလာကအျမင္အေျခခံေပၚတြင္သာ  ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ရွိေသာလူ႔ယဥ္ေက်းမႈကို ဖန္းတီးႏိုင္သည္။

            တိုးတက္ၿခံဳ ငံုေသာၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိမွသာ ရွင္သန္ရန္၊စည္ပင္ရန္၊အဓိပၸယ္ျပည့္၀ရန္ ဟူေသာ အေျခခံလူ႔လိုအပ္ခ်က္တို႔ကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည္။


                                ေမာင္ျမင့္ေဇာ္

                     

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved