ဝီကီပီဒီယာနဲ႔ တယ္လီေနာျမန္မာ

Wednesday, June 25, 2014

 ~


 လူၾကည့္အမ်ားဆံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတခုျဖစ္တ့ဲ Wikipedia နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ တယ္လီေနာျမန္မာက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။
 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တယ္လီေနာ႐ံုး (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)


တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Wikipedia ၾကည့္႐ႈရာတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ ေပးရန္မလိုဘဲ စက္တင္ဘာလ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ လုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးထားတာ ေတြ႔ရမွာပါ။

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုံကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ဆက္စပ္ဖတ္စရာ -

 • http://burma.irrawaddy.org/news/2014/06/04/59886.html


 • ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ယူေဆာင္လာျခင္း

  တယ္လီေနာျမန္မာႏွင့္ Wikimedia တို႔ ပထမအႀကိမ္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္


  တယ္လီေနာ ၊ the Wikimedia Foundation ႏွင့္ the Myanmar Wikipedia community တို႔သည္ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး စြယ္စံုက်မ္းျဖစ္သည့္ Wikipedia အတြက္ ျမန္မာစာျဖင့္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပူးတြဲအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

  အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအား တယ္လီေနာ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔၊ စေနေန႔က က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝါရင့္ Wikipedia တြင္ ပါဝင္ေရးသားသူမ်ားတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ပြဲတြင္ လုပ္အားေပး စတင္ေရးသာမည့္သူမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ဘာသာျပန္ရန္လုိအပ္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ခြဲျခားသိရွိျခင္း၊ ေရးၿပီး ေဆာင္းပါးမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္နည္း ႏွင့္ Wikipedia community သို႔အသစ္ဝင္ေရာက္လာေသာ အသင္းဝင္မ်ားကို သင္ၾကားေပး နည္းတို႔ကို ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

  “ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ Wikipedia ကို ယူေဆာင္လာႏိုင္ၿပီး the Wikimedia Foundation နဲ႔ the Myanmar Wikipedia community တို႔နဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈကို စတင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ Wikipedia ဟာ အခ်က္အလက္ရယူႏိုင္မႈမွာ အေရးပါတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူေတြအတြက္ Wikipedia ၾကည့္႐ႈ ရာမွာ အင္တာနက္အသံုးျပဳခ ေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ အခမဲ့ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ တယ္လီေနာနဲ႔  တယ္လီေနာ ဝန္ထမ္းေတြက Wikipedia မွာ ျမန္မာစာနဲ႔ စာမ်က္ႏွာမ်ားဖန္တီးေရးသားႏိုင္ေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ ပ့ံပိုးလ်က္ရွိပါတယ္။” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ CEO Mr. Petter Furberg ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  Wikipedia သည္ လုပ္အားေပးစာေရးသူမ်ား (volunteer author) ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါး သန္း၃၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘာသာ ၂၈၇ မ်ိဳးျဖင့္ေရးသားထားပါသည္။ တစ္လတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ သန္း ၄၉၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။

  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ Wikipedia စာမ်က္ႏွာ my.wikipedia.org တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဆာင္းပါး ၃၀၀၀၀ နီးပါးသာ ရွိပါသည္။ ဖတ္႐ႈႏိုင္မည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္မွာ Wikipedia Zero စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Wikipedia ၾကည့္႐ႈရာတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ ေပးရန္မလိုဘဲ စက္တင္ဘာလ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

   ဦးေငြထြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး Wikipedia ေရးသားသူမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး တယ္လီေနာျမန္မာႏွင့္ လက္တြဲကာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ၿပီး စာေရးသားေပးတဲ့သူေတြ တိုးလာေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ စာေရးသူမ်ားလာေလေလ အင္တာနက္ ေဆာင္းပါေတြ မ်ားလာေလေလပါပဲ။ Wikipedia သံုးတာလည္း ပိုမ်ားလာတာေပါ့။ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကပဲ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အသိပညာဆိုတာ စြမ္းအားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Wikipedia က ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့၊ အသံုးဝင္တဲ့၊ ဘက္မလိုက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။” ဟု ဦးေငြထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  တယ္လီေနာအဖဲြ႔သည္ Wikimedia Foundation ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ဥေရာပမွ တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားကို ေဒတာအခမဲ့ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တယ္လီေနာျမန္မာႏွင့္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ကိုမူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

  Wikimedia Foundation မွ Head of Global Mobile Partnerships ျဖစ္ေသာ Carolynne Schloeder က “Wikimedia Foundation ဟာ ကမာၻေပၚရွိ လူသားအားလံုး အသိပညာ အခ်က္အလက္ အားလံုးကို အခမဲ့ရရွိႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ တယ္လီေနာရဲ႕ကူညီမႈနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အသိပညာ ဖလွယ္တဲ့ Wikipedia မွာ ပါဝင္ဆင္ႏဲႊႏိုင္ပါၿပီ။ Myanmar Wikipedia community အတြက္ တယ္လီေနာမွ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အတြက္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

     .

  0 comments :

  Post a Comment

   
  Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved