ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း

Sunday, June 8, 2014

 ~


ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္ေနရာတခ်ဳိ႕မွာ လူငယ္မ်ားရဲ႕ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲကုိ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ပုိင္းက ေတြ႔ရပါတယ္။


  • ဓာတ္ပုံမ်ား - ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ

ဒီျမင္ကြင္းေတြကုိ ဧရာ၀တီ ေဖ့စ္ဘုတ္  https://www.facebook.com/IrrawaddyBurmese မွာ ေဖာ္ျပတ့ဲအခါ စာဖတ္သူအမ်ားအျပားက ေလးစားေၾကာင္း သာဓုေခၚေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးၾကပါတယ္။

အမႈိက္ပုံး လုံေလာက္မႈ မရိွတ့ဲ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးေတြထဲမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
အမိႈက္ႀကီးငယ္ကုိ ပစ္ခ်င္သလုိ ပစ္လုိက္ဖုိ႔ ဝန္မေလးသူမ်ားကုိ ရန္ကုန္မွာ အမ်ားအျပား ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္မ်ဳိးဆက္က အမိႈက္ကုိ စည္းကမ္းတက် ပစ္နုိင္ေရးအတြက္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေရး ဆုိတာ စာသင္ခန္း၊ နုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးမူဝါဒ၊ မိသားစုအတြင္း သြန္သင္မႈ စတ့ဲ စတ့ဲ အခ်က္ေတြအေပၚ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။

  • ဆက္စပ္ -
လူမႈေရးအသင္းမ်ား ေတာင္သမန္အင္းမွာ အမႈိက္ေကာက္  
   .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved