ပညာရွင္ မ်ား သတိထား

Thursday, June 12, 2014

  ေဒါက္တာဗေမာ္ဟာ အေနာက္တိုင္း က ပညာတတ္တေယာက္ပဲ ။ ပညာရွင္ပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ အဦးဆံုုး
ေဒါက္တာ ဘြဲ ့ရ သူေတြထဲမွာ ပါတယ္။ 


 ဓာတ္ပံု- redbuddle.com

ဒါေပမယ့္ သမိုုင္းမွာ မွားေနတဲ့ ဖက္ ( Wrong Side of History ) မွာ ရပ္တည္မိေတာ့ ၊ မေပါင္းသင့္တဲ့ သူနဲ႔ ေပါင္းမိေတာ့ သမိုုင္း နိဂံုုးခ်ဳပ္ မေကာင္းဘူးျဖစ္ရတယ္။ တကယ္ေတာ့သူမွာ ခ်ီးၾကဴး ဂုုဏ္ျပဳရမယ့္ အရာေတြအမ်ားၾကီးရိွတယ္။ 

ခု ေခတ္ ပညာရွင္လိုု ေျပာေနတဲ့သူေတြနဲ့ဘာမွ မဆိုုင္ဘူး။ 

၁။ သူက သူေခတ္သူအခါက တကယ္ပညာ တတ္ တဲ့သူ။ အေနာက္နိင္ငံက ေဒါက္တာဘြဲ ့ရ။ ဗိုုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တိုု ့ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းတိုု ့က သူကုုိ ဆရာၾကီးလုုိ ့ေခၚခဲ့ရတယ္။ ( သူအသက္ ၄၀ ခန္ ့ သာ ရိွေသး) 

၂။ ခ်မ္းသာတယ္။ နိင္ငံေရးကိုု ကိုုယ္အိပ္ထဲက ကိုု္ယ္စိုက္ လုုပ္ခဲ့တယ္။ လာဘ္စားခဲ့တယ္ဆိုုတဲ့ အေထာက္အထား မရိွဘူး။ 

၃။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တကယ္လုုပ္ခဲ့တယ္။ ဆရာစံ အတြက္ေရွ ့ေနလိုုက္ခဲ့တယ္။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္တိုု ့ ဂ်ပန္ သြားဖိုု ့အတြက္ ရံပံုုေငြ (လမ္းစာရိတ္)ေပးခဲ့တယ္။ 

၄ ။ ဂ်ပန္ေပးတဲ့ ေရႊရည္စိမ္လြတ္လပ္ေရး ေအာက္မွာသူမေနေၾကာင္းကိုု ထေျပာရဲတဲ့ေခါင္းေဆာင္း တဦး 
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီအစည္းေ၀းက ဂ်ပန္ ဦးစီးလုုပ္တဲ့အာရွသာတူညီမ်ွ အစည္းေ၀း (အင္ဒိုနီးရွား ဘန္ေဒါင္း အစည္းေ၀း) ပါ။ ဒီအစည္းေ၀းမွာ တျခား အာရွ ေခါင္းေဆာင္ေတြ မကန္ ့ကြက္ ရဲၾကဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ သမိုုင္းအလွည့္အေျပာင္းမွာ သူအခန္းကဏ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဘာျဖစ္လိုု ့လဲ ဆိုုေတာ့ သူက အေမရိကန္ အဂၤလိပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ မဟာမိတ္ေတြနဲ့လက္မတြဲ နိင္ခဲ့ဘူး။ 

အမ်ိဳးသားေရး ငယ္ထိပ္ေရာက္ေနေတာ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ နဲ့လက္တြဲမိရက္သားျဖစ္သြားတယ္။ သူလက္တြဲ ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ က စစ္ၾကီးမွာ အရံႈး နဲ႔ ရင္ဆိုုင္ရသူျဖစ္သြားတယ္။ 

ဒီေတာ့ သူပါ စစ္တရားခံထဲပါသြားရျခင္းျဖစ္တယ္။ သူလိုု ပညာတတ္၊ အေနာက္တိုုင္း ပညာတတ္က အေနာက္တိုုင္းသားေတြဦးေဆာင္ေနတဲ့စစ္ပြဲ ဟာ နိင္ေခ်ရိွသလား၊ ရံႈးေခ်ရိွသလား။ 

အေနာက္တိုုင္းနိင္ငံေရးစနစ္ကိုု သူဘာေၾကာင့္မသိခဲ့သလဲ ေတြးေတာစရာေတြရိွခဲ့တယ္။ ၁၉ ရာစုုမွာ အေနာက္တိုုင္းကိုု ေရာက္သြားတဲ့ ျမန္မာ နိင္ငံေရးသမား ၄ ဦးရိွခဲ့တယ္။ 

၁။ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ၂။ ေဒါက္တာဘေမာ္ ၃ ။ ဦးေစာ ၄ ။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတိုု ့ျဖစ္တယ္။ 

ဒီထဲမွာ ကင္း၀န္မင္းၾကီး နဲ႔ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ အေနာက္တိုုင္း တန္ဖိုုး၊ သမိုုင္း၊ စီးပြားေရး၊ စက္မႈ စတဲ့ နက္ရိႈင္းတဲ့ သခန္းစာေတြရခဲ့ၾကပံုုရတယ္။ 

ဒါကိုုသူတိုု ့စာေတြမွာထင္ဟတ္ေနတယ္။ ေဒါက္တာဘေမာ္တိုု႔ ဦးေစာတိုု ့စာေတြမွာေတာ့ အေနာက္တိုုင္း ရဲ ့ အာအင္းအမွန္ကိုု မျမင္ခဲ့ၾကဘူး။ 

ဒီလုုိျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းက ေတာ့ ေဒါက္တာဘေမာ္ဟာ အမ်ိုုးသားေရး စိတ္ငယ္ထိပ္ကိုုေရာက္ေနတယ္။ 
( အခုု မဘသ ဘုုန္းၾကီးေတြလုုိျဖစ္ေနဟန္တူတယ္။) 

ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရ ပညာေတြကိုုအထူးျပဳ ေလ့လာခဲ့ရပံုုမေပၚဘူး။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ ့ Burma Challenge မွာ ဆိုုရင္ သူဟာ နိင္ငံေတာ္တခုုကိုု ေကာင္းေကာင္း အုုပ္ခ်ဳပ္နိင္တဲ့ဆိုုတဲ့ နိင္ငံေရး စီးပြားေရး အရည္အေသြး ေပၚလြင္ေနတယ္။ 

သူဟာ အေနာက္တိုုင္း ပညာတတ္ မဟုုတ္ဘူး ။ ဒါေပမယ့္ အေနာက္တိုုင္း Concept ကိုု သူက စနစ္ တက် ေလ့လာ ခဲ့တယ္ဆိုုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ 
သူဟာ စစ္တြင္းကာလ ဂ်ပန္ဖက္မွာ ေဒါက္တာ ဘေမာ္နဲ႔ အတူရပ္တည္ခဲ့တယ္။ 

ဂ်ပန္ ျမန္မာ ျပည္ထဲကိုုရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ သူဟာ ဘယ္ဖက္မွာရပ္တည္ရေတာ့မယ္ ဆိုုတဲ့ အသိအျမင္ကိုု ရခဲ့တယ္။ သမိုုင္းဆိုုင္ရာရပ္တည္ခ်က္ေရြးျခည္မႈ မွန္ကန္ သြားခဲ့တယ္။ 

အခုု တေလာ အေနာက္တိုုင္း ပညာရွင္ဆိုုသူေတြကိုုယ္ကိုု ကိုုယ္ေမးရမွာက 

၁။ ငါဟာ နိင္ငံတကာ တန္း၀င္ ပညာရွင္တကယ္ျဖစ္ျပီလား။ 

၂။ ငါရပ္တည္ေနတဲ့ဖက္က မွန္ကန္ တဲ့ရပ္တည္ခ်က္လား ဆိုုတာပဲျဖစ္တယ္။ 

ဒီေန ့ ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုုးသြားျပီးကတည္းက သမိုုင္းမွာ မွန္ကန္ တဲ့ဖက္မွာ တခါမွာ မရပ္တည္နိင္ေသးဘူး။ သူတိုု ့ကိုုမွန္ကန္ တဲ့ဖက္မွာ ရပ္တည္ဖိုု ့ ေျပာရမွာက ပညာရွင္ေတြရဲ ့ အလုုပ္ျဖစ္တယ္။ 

သမိုုင္း ရဲ႕ မွားေနတဲ ဖက္မွာ မရပ္တည္ဖိုု ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အင္အားစုု ေတြနဲ ့ လက္တြဲဖုုိ႔ ေျပာရမယ္။ ဒီလိုုမေျပာပဲ သူတိုု ့နဲ႔ အတူ လိုုက္ပါမွားေနျခင္းဟာ ပညာရွင္မဟုုတ္။ ပညာမဲ့ေတြသာျဖစ္တယ္။ ကိုုယ္က်ိဳး ရွာသူေတြသာျဖစ္တယ္။ ပညာ ဆိုုတာ အမွားအမွန္ကိုု ခြဲျခားသိေအာင္ သင္ၾကရတာ၊ ေလ့လာၾကရတာ။ အမွားအမွန္ကို မခြဲျခားနိင္သူကိုု ပညာတတ္လိုု ့မေခၚသင့္ဘူး။ 

မုိးသီးဇြန္ ~ 2 comments :

  1. Anonymous said... :

    ဘယ္​သူတုန္​း မွတ္​တယ္​.. မိုးသီးဇြန္​ကိုး... ႀကီးႀကီးက်ယ္​က်ယ္​.. မတန္​မရာစကား​ေတြ မ​ေျပာစမ္​းနဲ႔..

  1. ဦးမိုးသီးေရ တစ္ခုရွိတယ္ဗ်။ ၀န္ထမ္းဆိုတာမ်ိဳးက ဘယ္သူဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူ႕ဆန္စားရင္ရဲရသတဲ့ဗ်။ ငထင္ငယ္က ဒီလိုေျပာခဲ့တာဘဲေလ။ အခုလည္း ပညာရွင္ဆိုသူေတြက ဒါေျပာဖို႕သက္သက္ငွားထားလို႕ ဒီစကားေျပာတယ္ထင္တာဘဲ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved