ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာလုပ္တ့ဲ တယ္လီေနာရဲ႕အင္တာနက္ေဆြးေႏြးပဲြ

Wednesday, July 16, 2014

 ~"...ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အနာဂတ္ တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳခ ေပးရန္မလိုဘဲ Wikipedia မွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိပညာကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္..."


 


ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာလုပ္ခ့ဲတ့ဲ ေဆြးေႏြးပဲြအေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


“ဥာဏ္အလင္းေရာင္ျဖန္႔ခ်ိ အင္တာနက္မွသည္”

တယ္လီေနာ Myanmar ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ Net Monday @ ဒဂံုတကၠသိုလ္


Teleor Myanmar သည္ ၎၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ Net Monday အစီအစဥ္ကို ဒဂံုတကၠသိုလ္တြင္ Wikipedia Myanmar မွ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ ပြဲမ်ိဳးကို ဒဂံုတကၠသိုလ္တြင္ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး “ဥာဏ္အလင္းေရာင္ျဖန္႔ခ်ိ အင္တာနက္မွသည္” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ကို ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စုစုေပါင္း ၂,၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူျပဳၿပီး ပညာေရးအဆင့္ျမွင့္တင္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ေနရာမွ ပါဝင္သည့္
အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္ ဦးတည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ယခုလအတြက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားမွာ တယ္လီေနာ Myanmar ၏ လက္တြဲေဖာ္ျဖစ္ေသာ Wikipedia Myanmar ျဖစ္ပါသည္။
Wikipedia သည္ ကမာၻ႔အႀကီးမားဆံုး အြန္လိုင္း စြယ္ဇံုက်မ္းျဖစ္ၿပီး လုပ္အားေပးစာေရးသူ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဘာသာစကား ၂၈၇ မ်ိဳး ပါဝင္ပါသည္။
Wikipedia ကို လစဥ္ၾကည္႔ရႈသူ သန္းေပါင္း ၄၉၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ ကမာၻေပၚတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

#    အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အသံုးျပဳ၍ သင္ယူမႈ၊ ဥာဏ္ပညာဗဟုသုတတို႔ကို ျမွင့္တင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ဗဟုသုတရွာေဖြရာတြင္ လြယ္ကူလာေစၿပီး ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းလာေစရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ

#    တယ္လီေနာႏွင့္ Wikimedia Foundation တို႔ပူးေပါင္းကာ Wikipedia Zero စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ၄င္းမွတဆင့္ ျပည္တြင္း content ဖန္တီးမႈ၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား အလြယ္တကူရွာေဖြႏိုင္မႈ ႏွင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈတို႔ကို အားေပးမႈ

#     ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

#    ျမန္မာျပည္မွ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားက မွန္ကန္ၿပီး အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာပါဝင္သည့္  ေဆာင္းပါးမ်ားကို ျပည္တြင္းဘာသာစကားျဖင့္ေရးသားကာ ျပန္လည္ကူညီေထာက္ပံ့မႈ
 
#  အင္တာနက္ထိုးေဖာက္မႈ ေနရာအႏွံ႕ရရွိႏိုင္ေရး
 
#  သမား႐ိုးက် စြယ္စံုက်မ္းမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္ တၿပိဳက္နက္ update ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ Wikipedia
 
Wikipedia Myanmar ၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲသူ ၅ ဦး၊ လုပ္အားေပး စာေရးသားသူ ၆၆ ဦး၊ ေဆာင္းပါး ၃၁၉၉၁၊ ၄၇၁၂၄ ႀကိမ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ၊
ဓာတ္ပံု ၃၇၃၀ ပံု ႏွင့္ အသံုးျပဳသူ ၂၃၁၄၃ ဦး လက္ရွိတြင္ တည္ရွိ

#    ဘက္မလိုက္ဘဲ အသံုးဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိတိက်က်ေရးသားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ကိုးကားခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
 
#  တယ္လီေနာ၏ Wikipedia Myanmar အတြက္ ၄င္း၏ဝန္ထမ္းမ်ားမွ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ
 
#  အဂၤလိပ္ဗားရွင္းတြင္ ရွာေဖြ၍မရရွိႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ာကို ျမန္မာ Wiki တြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္မႈ

တယ္လီေနာ ႏွင့္ Wikimedia Foundation တို႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Wikipedia Zero ျဖင့္ တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာ ခဲ့ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အနာဂတ္ တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳခ ေပးရန္မလိုဘဲ Wikipedia မွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိပညာကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိတြင္ Wikipedia ျမန္မာဗားရွင္း (my.wikipedia.org) တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဆာင္းပါး ၃၀,၀၀၀ သာရွိပါသည္။ တယ္လီေနာျမန္မာႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ content ဖန္တီးျခင္းသည္ Wikipedia Zero စတင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ပါသည္။

ဒဂံုတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္  ေဒါက္တာဦးလွေဌးမွ “ယေန႔ပြဲက တယ္လီေနာျမန္မာ၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္နဲ႔ Wikipedia တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပတဲ့ ပဲြတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရး၊ ခိုင္မာတဲ့ အသိပညာနဲ႔ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြလည္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ျပည္တြင္း Wikipedia representative ကိုေဇာ္သက္ေအာင္က ေက်ာင္းသားမ်ားအား Wikipedia ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ယခုလိုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ "အသိပညာနဲ႔ ဗဟုသုတဟာ စြမ္းအားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ Wikipedia က ဘက္မလိုက္ဘဲေရးထားၿပီး အသံုးဝင္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္ေစပါတယ္။ Wikipedia ကို အၿမဲအသံုးျပဳၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြရယူဖို႔ မိမိဘာသာစကားနဲ႔ ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ content ေတြကို ဖန္တီးရာမွာ ပါဝင္ကူညီမယ့္သူေတြ လိုအပ္ပါတယ္။"

 


တယ္လီေနာျမန္မာ၏ CEO, Mr.Furberg က “Content ဖန္တီးႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူေတြ ပါဝင္ႏိုင္တဲ့ platform တစ္ခုကို ဖန္တီးရာမွ တစိတ္တေဒသပါဝင္ရတဲ့အတြက္၊ ေနာက္ၿပီး အခုလို ဥာဏ္ရည္ ထက္ျမက္ၿပီး ငယ္ရြယ္တဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ပါ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးအတြက္ တက္ၾကြၿပီး အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးၿပီး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ တယ္လီေနာရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ အတို္င္း ဒီေန႔ပြဲကို ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီေနာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ထမ္း ေတြကလည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ content ဖန္တီးရာမွာ Wikipedia ကို တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ကူညီ လ်က္ရွိပါတယ္။ တယ္လီေနာမွာ Wikipedia နဲ႔ training ႏွစ္ခါ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈႏႈန္းက ခန္႔မွန္းထားတာထက္ ေက်ာ္လြန္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ “ဒီေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ပြဲဟာဆိုရင္ တယ္လီေနာရဲ႕ လက္တြဲေဖာ္ေတြျဖစ္တဲ့ Wikimedia Foundation နဲ႔ Wikipedia Myanmar တို႔နဲ႔အတူ ျပည္တြင္းလူထုအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒဂံုတကၠသိုလ္ကိုလည္း တယ္လီေနာကို ဖိတ္ၾကားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

###

net Monday အေၾကာင္း


#       net Monday သည္ တယ္လီေနာျမန္မာမွ လစဥ္က်င္းပေသာ ပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ အြန္လိုင္းလူထုအသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

#        အင္တာနက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပြဲစဥ္တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

#      ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားတြင္ ပရိုဂရမ္မာမ်ား၊ web ဒီဇိုင္နာမ်ား၊ Blogger မ်ား၊ developer မ်ား၊ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ရွိ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

 


 
Internet for All အေၾကာင္း


#      မိုဘိုင္းဆက္သြယ္မႈသည္ လူတိုင္းအတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာမွ ယံုၾကည္ပါသည္။  ထို႔အျပင္ အင္တာနက္သည္လည္း လူတိုင္းအတြက္(Internet for All) ျဖစ္ရပါမည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ တြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ တယ္လီေနာမွ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးသည္ အာရွႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူအမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝကို အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားယူေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ျမင္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး က႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအားလံုး အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ရရွိေစရန္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။

#     တယ္လီေနာသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာႏိုင္ငံ ႏွင့္ လူထု အက်ိဳးျပဳေစမည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လည္းလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ထုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အားလံုးအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျပဳလုပ္ေသာ net Monday အစီအစဥ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။

#     net Monday သည္ အားလံုးအတြက္ အင္တာနက္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ဝႏိုင္ေစမည့္ အစီအစဥ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

#     တယ္လီေနာသည္ ၄င္း၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အေျခခံကာ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္သည့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လူတိုင္းတတ္ႏိုင္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈသည္ ျပည္သူလူထု၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

 http://blog.irrawaddy.org/2014/06/blog-post_25.html
 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved