ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္ ပေရာ္ဖက္ဆာယူႏြတ္စ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္

Monday, July 21, 2014

 ~

 
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေနအိမ္မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ  ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္စ္ (ဓာတ္ပုံ - NLD)

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္ ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္စ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အေၾကာင္းကုိ ၿဗိတိသွ်သံရံုးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဖတ္ႏိုင္ပါျပီ။ မူရင္းအတုိင္း ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္စ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိ

တနဂၤေႏြေန ႔ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္

လူမႈစီးပြားစြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ပေရာ္ဖက္ဆာ မိုဟာမက္ ယူႏြတ္(စ္) သည္ ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္ေန႔ မွ (၂၂) ရက္ေန႔အတြင္း ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ လာေရာက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္(စ္) ၏ ခရီးစဥ္သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑အေရးပါမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အစဥ္တစိုက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွလည္း သာတူညီမွ်ရွိျပီး အမ်ားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ စီးပြားေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အေသးစား ေငြေခ်းျခင္းလုပ္ငန္းစိတ္ကူးကို ၁၉၇၀ ခုနစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ပေရာဖက္ဆာ ယူႏြတ္(စ္) သည္ ၁၉၈၃ ခုနစ္တြင္ Grameen Bank ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ဆင္းရဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား က႑ျမႇင့္တင္ေရးတို႔တြင္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းသည္ အင္အားေကာင္းေသာ လက္နက္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ ၂၀၀၆ ခုနစ္တြင္ ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္(စ္) သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္(စ္) သည္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ညေန ၃:၀၀ နာရီ မွ ၅:၃၀ နာရီ အထိ ဖိတ္ၾကားထားေသာ  စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲအစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တာဝန္ရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ကမ္းနားလမ္းရွိ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီရုံး၌ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္(စ္)မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားရန္ မိမိအား ယခုလို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ အထူးဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊  အစိုးရ၊  ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သာမက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေနႏွင့္လည္း လူမႈစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီး မိမိတို႔ အေလးထားေသာ လူမႈအခက္အခဲ တစ္ခုခုကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္(စ္) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၾကိဳဆိုႏွုတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားရာ၌ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Kevin Mackenzie မွ ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္(စ္)အား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊  ပေရာ္ဖက္ဆာသည္ ဆင္းရဲခ်ိဳ ႔တဲ့သူမ်ား မိမိအားကို မိမိကိုး၍ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကူညီရာတြင္ ကမာၻတစ္လႊား ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္ေၾကာင္း၊  ၎၏ သုံးသပ္ခ်က္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ယခုလို အခ်ိန္တြင္ ရရွိျခင္းသည္ အခ်ိန္ေကာင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္(စ္) သည္ လက္ရွိအရင္းရွင္စနစ္ကို အျမဲတန္း ေဝဖန္ခဲ့ျပီး ထိုစနစ္သည္ လူသားတို႔၏ စာနာစိတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။ ၎၏ ထင္ရွားေသာ အဆိုတစ္ခုမွာ "ဆင္းရဲျခင္း ကင္းစင္ေသာ ကမာၻတစ္ခုကို ကြၽန္ုပ္တို႔ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆင္းရဲမႈကို ဆင္းရဲသားမ်ားက ဖန္တီးထားျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔ စိတ္ၾကိဳက္တည္ေဆာက္ထားေသာ လက္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ လူေနမႈစနစ္မ်ားက သာလွ်င္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ဖန္တီးကာ သက္ဆိုးရွည္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။" ဟုျဖစ္သည္။

ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္(စ္)၏ မိန္႔ခြန္းအျပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပးျဖစ္သူ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္မွ ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္(စ္) ေရာက္ရွိလာသည့္ အခ်ိန္သည္ ေလွ်ာ္ကန္ျပီး အေရးပါသည့့္္ အခ်ိန္ေကာင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ လူမႈစီးပြား စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၎၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားသည္ ကမာၻတစ္လႊားသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၎လာေရာက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားက႑အား ျမႇင့္တင္ အားသစ္ေလာင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

အဆိုပါ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ က်င္းပေသာ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ လူမႈစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲမွ လူသိမ်ားေသာ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Proximity Designs အား ထူေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Debbie Aung Din မွ မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခ်ိဳ ႔ငဲ့သူမ်ားကို အကူအညီေပးေသာ ဓေလ့စ႐ိုက္သည္ ဟိုးေရွးယခင္ကပင္ ရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထိုဓေလ့သည္ ေကာင္းေသာ ဓေလ့ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲခ်ိဳ ႔ငဲ့သူမ်ားကို အထက္စီးမွ ကူညီသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူအမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ Customer မ်ားကဲ့သို႔ ဆက္ဆံျပီး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေပးပါေၾကာင္း၊  တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၾကားတြင္ ရွိေသာ ဆက္ဆံေရးဟာ သနားၾကင္နာမႈကို အေျချပဳေသာ ဆက္ဆံေရးဟု ေျပာျခင္းထက္ သာတူ ညီမွ် ေရာင္းဝယ္ဖလွယ္ျခင္းအေပၚ အေျချပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကားပါသည္။

ပေရာ္ဖက္ဆာ ယူႏြတ္(စ္)သည္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ၾကီးဌာနမွ ကမကထျပဳေသာ ေတြ႔ဆံုပြဲတစ္ရပ္တြင္ ထိပ္တန္းအစိုးရ အရာရွိၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေနျပည္ေတာ္ေတြ႔ဆံုပြဲသည္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လူမႈအက်ိဳးအျမတ္မ်ား အျမင့္ဆုံးရရွိေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေရးတြင္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။

 ယူေကႏိုင္ငံမွ Social Enterprise World Forum ၏ နာယက ႏွင့္ Social Enterprise UK ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Peter Holbrook မွ ယေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာက္ပသည့္ အနာဂတ္ရွိေၾကာင္း၊  လူမႈစီပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားမွ လူတိုင္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြား
ပါသည္။

-------------------- ENDS --------------------
 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved