ေၾကညာခ်က္အတုလုပ္မႈ အေရးယူေပးရန္ NLD ေတာင္းဆုိ

Monday, July 7, 2014

 ~
 မႏၱေလးေဒသ ပဋိပကၡနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး NLD ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္တေစာင္ကုိ "ျပဳျပင္ျဖတ္ေတာက္ၿပီး" အင္တာနက္မွာ ရဲေသြး ဆုိတ့ဲ နာမည္နဲ႔ ျဖန္႔တ့ဲျဖစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခ့ဲတယ္လုိ႔  NLD က ဒီကေန႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။


ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၇၊ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄ (က) တုိ႔နဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္လို႔ ဒီကေန႔ ရက္စဲြနဲ႔ ထြက္ေပၚလာတ့ဲ NLD  ေၾကညာခ်က္မွာ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ဆူပူလႈံ႔ေဆာ္ၾကတ့ဲေနရာဝန္းက်င္မွာ လုံၿခဳံေရးအဖဲြ႔ေတြ ရိွေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းျခင္း မရိွခ့ဲျခင္း အပါအဝင္ "ေသြးရုိးသားရုိးမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွား"တ့ဲ အခ်က္ေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ "မိတၳီလာပဋိပကၡနဲ႔ လြန္စြာ ဆင္တူယုိးမွားရိွပါသည္" လုိ႔ ေၾကညာခ်က္အဆုံးမွာ ေရးထားပါတယ္။

ေလ့လာလိုသူတုိ႔အတြက္ ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
 

  • စာမ်က္ႏွာ ၁


  • စာမ်က္ႏွာ ၂

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved