အသက္ ၁၈ နဲ႔ ၂၅ ၾကား လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ စိတ္ဝင္စားမယ့္ ဖိတ္ေခၚခ်က္

Friday, August 15, 2014

 ~
တယ္လီေနာရဲ႕ ကမကထျပဳမႈနဲ႔ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ သြားေရာက္ ေလ့လာႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးကုိ ျမန္မာျပည္က လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ ၂ ဦး ရပါလိမ့္မယ္။
   • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တယ္လီေနာ႐ံုး (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ဒါဟာ ျမန္မာလူငယ္ေတြကုိ ေနာ္ေဝမွာလုပ္မယ့္ နုိင္ငံတကာေတြ႔ဆုံပဲြတက္ဖို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚျခင္းပါပဲ တ့ဲ။ အသက္ ၁၈ နဲ႔ ၂၅ ၾကား လူငယ္ေတြ

www.telenor.com/youthsummit ကတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိထားတ့ဲ တယ္လီေနာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုပဲြဟာ ေနာ္ေဝရဲ႕ အထင္ကရျဖစ္တ့ဲ ႏုိဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေပးပဲြကာလနဲ႔လည္း တုိက္ဆုိင္ေနပါတယ္ တ့ဲ။


  • မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးအား လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း

ျမန္မာလူငယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေနာ္ေဝးတြင္ Youth Summit တက္ေရာက္ႏိုင္မည္


 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊  ၾသဂုတ္လ ၁၃ - တယ္လီေနာမွ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ Youth Summit အား ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္မည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ရွိေသာ လူမႈစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ လူငယ္ ၂ ဦးကို ရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။  ယခုကဲ့သို႔ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ မိုဘုိင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမွ လူမႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မည္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္မည္ကို သိရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး အားလံုးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္းတီးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 တယ္လီေနာသည္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ Oslo ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ Youth Summit ကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။  တယ္လီေနာမိုဘိုင္းမိသားစုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ပါဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္ႏွစ္ဦးအား ယခုလို ႏိုင္ငံတကာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 Youth Summit သည္ အနာဂတ္ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေရွ႕ေဆာင္ ေတြးေခၚပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ တက္ၾကြမႈ အျပည့္အဝရွိေသာ လူငယ္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။  ယင္းေတြ႕ဆံုပဲြသည္ မိုဘိုင္း၊  ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမွ လူေနမႈဘဝတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳး ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းကို မည္သို႔ ေပးအပ္ႏိုင္ေၾကာင္း မွ်ေဝေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

 ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္ အတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရပါမည္။  www.telenor.com/youthsummit မွ တဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  ေနာ္ေဝး ႏိုင္ငံ သို႔သြားေရာက္ျခင္း ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးအား တယ္လီေနာမွ အျပည့္အဝေထာက္ပံ့ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ စက္တင္ဘာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မိုဘိုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ စတင္ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီ Youth Summit က ရရွိလာတဲ့ အခြင့္အလမ္းနဲ႔ စိတ္ကူးအေတြးအေခၚ အသစ္ေတြက တဆင့္ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းအတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးရွိေစမယ့္ ထိေရာက္မႈကို ရရွိမွာပါ။  ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တက္ေရာက္မယ့္သူ ၿပီးေတာ့ အျပဳအေဘာေဆာင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ နဲ႔ မိုဘိုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈက ဘယ္လိုေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ေဆာင္ျပသႏိုင္မယ့္ ဥာဏ္ရည္ ထက္ျမက္တဲ့ လူငယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ႏွစ္ဦးကို ရွာေဖြေနပါတယ္။ ” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Petter Furberg က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မွ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ Gwen Yi သည္ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားၾကား သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို မွ်ေဝ ႏိုင္သည့္ မိုဘိုင္း app ကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  ဆားဘီးယားႏိုင္ငံမွ Bojana Stajic ကလည္း သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ရွိခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္အခါ အတိတ္တြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ ထိုသမိုင္းဝင္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ျပသေပးႏိုင္သည့္ app ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္လိုသူမ်ာကို ၄င္းတို႔ ေရးသားတင္ျပေသာ စာစီစာကံုး (submission essay) အေပၚမူတည္၍ ဆန္ကာတင္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Project Hub ႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  Project Hub သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပထမဦးဆံုး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူျဖစ္ပါသည္။  Project Hub အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိမိတို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး မိုဘိုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ၏ စြမ္းအားကို အသံုးခ်ကာ ၄င္းတို႔၏ အေတြးအေခၚစိတ္ကူးမ်ားကို လက္ေတြ႔ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္အၾကံဥာဏ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ Mr. Petter Furberg အစရွိသည့္ တယ္လီေနာမွ အႀကီးတန္းအရာရွိ မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္းလက္တြဲေဖာ္မ်ားျဖစ္သည့္ Project Hub, MIDO ႏွင့္ ICT for Development Organization တုိ႔ပါဝင္သည့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ မွ ဆန္ကာတင္ႏွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။  ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သူ Onravee Tangmeesang လည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  ၄င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိေသာ ၄င္း၏ စိတ္အားထက္သန္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၃ Youth Summit တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 Summit ကို တယ္လီေနာအဖြဲ႕၏ President ႏွင့္ CEO Mr. Jon Fredrik Baksaas မွ ဦးစီေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး Nobel Peace Center ႏွင့္ ညွိႏႈိုင္းစီစဥ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  ပြဲကို ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၊  Oslo ၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအပတ္ထဲတြင္ Nobel Peace Prize ပြဲေတာ္မ်ားကို လည္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က Summit အေၾကာင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈလိုပါက www.telenor.com/youthsummit သို႔မဟုတ္ www.facebook.com/telenoryouthsummit တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved