ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ၂၆ ႏွစ္ျပည့္သုိ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ သဝဏ္လႊာ

Friday, August 8, 2014

ဒီကေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ၂၆ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း) က သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ပါတယ္။ 

 ရွစ္ေလးလံုး အခမ္းအနား ဖိတ္စာ၊ ဓာတ္ပံု- အံ့ဘြယ္ေက်ာ္ ( ၈၈ )

သဝဏ္လႊာအျပည့္အစံုကို ေအာက္တြင္ ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

(၂၆) ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနားသို႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း)မွ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ

စာအမွတ္ ။ ။ ၇/၂၀၁၄ (၈၈)
ေန႔စဲြ ။ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၈ ရက္
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၃ ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ျမန္မာ့ သမိုင္းတြင္သာမက ႏိုင္ငံတကာ၌ပါ ထင္ရွားေသာ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္သည္။ လူထုတစ္ရပ္လံုး ကိုယ္ တိုင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ ဆင္ႏဲႊခဲ့ၾကျခင္းမွာ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ ထူးျခားေသာ ဝိေသသ ပင္ ျဖစ္ သည္။

ယေန႔ ၂၆ ႏွစ္တာ ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္မွန္း ခဲ့ၾကေသာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရး ပန္းတိုင္မ်ားကား စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ သည္။ ျပည္သူလူထု၏ေန႔စဥ္အခက္အခဲမ်ားကို ျပည္သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ ပါ ဝင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေစ ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥစၥာဓန မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအားလံုး မွ်မွ်တတ ခံစားႏိုင္ေရးတို႔သည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားပါဝင္ေဆာင္ ရြက္မႈ၊ စစ္မွန္ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈတို႔ျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ပါ၍ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပဲြအဆက္ဆက္တြင္ စြန္႔လႊတ္ေပး ဆပ္ ခဲ့ၾကေသာ သူရဲေကာင္းအေပါင္းအား ဦးညႊတ္အေလးျပဳ ရင္းရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရွစ္ေလးလံုး ပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရာက္ရွိ သည္အထိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တစ္သား တည္း ရုန္းကန္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤ ၂၆ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု
ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ အဓိ႒ာန္ျပဳလိုက္ပါသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း)အိမ့္သံစဥ္ ~  

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved