ဥပေဒနဲ႔မညီတာေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ လုပ္ေနသလား

Wednesday, September 3, 2014


 ~


၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္သည္။
ထုိေကာ္မရွင္၏ တာဝန္မွာ  ေကာ္မတီအသစ္ကို ဖြဲ႔ၿပီး  ထိုေကာ္မတီသစ္က
ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေကာ္မတီအသစ္ကို ဖြဲ႔စည္းေပးႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာ  နည္းဥပေဒမ်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

လက္ရိွ ေကာ္မတီသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္

မရွိဘဲ   နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊
ထုိနည္းဥပေဒမ်ားသည္  အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကို ဆန္႔က်င္ေနျခင္း၊ ဌာနအသီးသီးကလည္း ေကာ္မတီ၏ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္တို႔ကို လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ္မတီကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက  အဆိုတင္ခ့ဲသည္။ 

“ဒီဥပေဒကို ကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒကို လက္ခံတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္တဲ့ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းမႈေတြေၾကာင့္ ဒီလိုေကာ္မတီကို အသစ္ျပန္ဖြဲ႔ဖို ႔ေတာင္းဆိုတာပါ”
ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ရွင္းျပသည္။ 
 
ဥပေဒေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္႔နည္းဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ သူ၏ တင္သြင္းခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္  ရံႈးနိမ့္သြားသည္။

သူက အေလွ်ာ့ေပးျခင္း မရိွဘဲ ခံုသမာဓိရံုးသို႔တင္ပို႔ကာ အဆံုးအျဖတ္ရယူသြားမည္ဟု ဆုိသည္။
 
“က်မအေနနဲ႔ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့အတိုင္း အဆင့္ဆင့္တင္ျပသြားမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ကလည္း “မဖြဲ႕ရေသးဖူးတဲ့၊ မရွိေသးတဲ့ ေကာ္မတီကေန တာ၀န္ေပးတယ္ အမိန္႔ေပးတာေတြျဖစ္ေနတယ္။ လက္ရွိေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့  နည္းဥပေဒေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ခုက အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အရင္ေကာ္မတီကပဲ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ေနတာ” ဟု  ေျပာသည္။

၂၀၁၃  ဥပေဒတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ႐ိုင္ေလးခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလးဦး အပါအ၀င္ ေကာ္မတီ၀င္ ကုိးဦးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို လူထုေရြးေကာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပန္မဖြဲ႕ႏိုင္ေသးဘဲနဲ႔ ေကာ္မတီ မရွိေသးဘဲနဲ႔ ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲေတြကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္  ဥပေဒအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္မွ လြဲေခ်ာ္ေနပါတယ္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ေကာ္မတီကဘဲ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ေတြ ဖြဲ႔ခြင့္ေပးထားတာပါ။
ဒါေၾကာင္ ့ျပည္သူေတြ ပါတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အရင္ဖြဲ႔ရပါမယ္။”
ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

 ၂၀၁၃ ဥပေဒတြင္ ထပ္မံဖြဲ႔စည္းမည္ ႔ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ မည္သူ႔ကိုမွ် ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးမထားေခ်။

ယခုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္႔    နည္းဥပေဒတြင္မူ ဖြဲ႔စည္းမည္ ႔ေကာ္မတီအသီးသီးတြင္ ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရြးခ်ယ္ရန္ အမည္စာရင္းကို မွတ္ပံုတင္ေၾကး ၃  သိန္း ေပးကာ ဝင္ေရြးခံႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“ဒီလို၀င္ေရြးႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ပါေနတာက မူလဥပေဒက ေပးမထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာေတြကိုက်င့္သံုးၿပီး လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္
ဒီနည္းဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကိုကန္႔ကြက္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါထုတ္ျပန္ထားသည္႔ ယင္းနည္းဥပေဒမ်ားအခန္း ၁၁ တြင္  ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊  အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါက
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ျဖစ္ရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ဖို႔ထက္ပင္ ခဲယဥ္းေနေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

“စကတည္းက မမွန္တာပါ။ ခု ထပ္ထုတ္ျပန္တဲ့ နည္းဥပေဒက်ေတာ့လည္း တရားမွ်တမႈ မရွိဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆိုၿပီးသာေျပာတယ္။
ဖြဲ႔စည္းတာ မရွိတာကို အရင္ေကာ္မတီကပဲ နည္းဥပေဒ ထုတ္တယ္။ ဒါက တခ်က္။
 ေနာက္တခ်က္က်ေတာ့ လည္းေရြးေကာက္ခံရမယ့္လူက်ေတာ့လည္း ျပည္သူ မပါႏိုင္ေအာင္ တားထားတယ္။
ဒီေတာ့ ၂၀၁၃ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒကို ျပန္ျပင္မွရမယ္” ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

 ၂၀၁၃   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းေ၀းတြင္လည္း
အတည္ျပဳခဲ့ေသာ  ‘၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒ’ ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းအား ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊
 ၎ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက လက္မခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

  • ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္

“ဒါက တင္သြင္းလာတဲ့သူက ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈနဲ့ ဥပေဒအနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈအေပၚမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ စဥ္းစားတာ မရွိခဲ့ပါဘူး။
စကားလံုး အသံုးကိုသာ ၾကည္႔ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားရပ္အနက္ အဓိပၸာယ္ကို ဖြင့္ဆိုတာမွာ  တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ဥပေဒက လမ္းညႊန္ေတြကို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
ဒီလမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း နည္းဥပေဒကို ေရးဆြဲထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒအရ ဒီနည္းဥပေဒက တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ ညီပါတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးလွျမင့္ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို က်င့္သံုးေနေၾကာင္း၊ ၁၉၉၀ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ ယခုနည္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲမႈအရ အဆို ရံႈးနိမ့္သြားသည္႔အတြက္ ၂၀၁၄  ၾသဂုတ္ ၁   ရက္စြဲျဖင့္  ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္႔  နည္းဥပေဒအတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမခ
 ဆက္စပ္
ရန္ကုန္မွာ ပန္းၿခံနဲ႔ ကစားကြင္းေတြ ဆံုး႐ံႈးလာတာ စည္ပင္ေၾကာင့္လား http://burma.irrawaddy.org/article/2014/07/12/61735.html

ရန္ကုန္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္မရွိေသး http://burma.irrawaddy.org/news/2014/08/27/63768.html

.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved