စစ္ကိုုင္း၊ ပလိပ္၊ မႏၱေလးအလုုပ္သမားမ်ား စက္မႈဇုန္မွာဆႏၵျပ

Monday, November 24, 2014

.စစ္ကိုုင္း၊ ပလိပ္၊ မႏၱေလးက အလုုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ ့ဝင္မ်ား တနဂၤေႏြေန႔ မနက္က မႏၱေလးစက္မွဳဇုုန္မွာ ဆႏၵျပရာမွာ အာဏာပုိင္တုိ႔က  ဆႏၵျပႏုိင္မယ့္အေရအတြက္ကုိ အင္အား ၂၀၀ ခြင့္ျပဳခ့ဲပါတယ္။  


 အလုုပ္သမားဆိုင္ရာဥပေဒပါ အခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ဖို႔လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားေတြဘက္က မရပ္တည္တ့ဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မေက်နပ္ေၾကာင္း

ျမန္မာနိုုင္ငံအလုုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္တ့ဲ ဒီဆႏၵျပပဲြမွာ ၾကားခ့ဲရတ့ဲ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

- အလုုပ္သမားအၿငင္းပြားမွဳေၿဖရွင္းေရး ဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ထည္ ့သြင္းသတ္မွတ္ေရး.. တိုု ့အေရး
- အလုုပ္သမားဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အလုုပ္သမားကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေရး…. တိုု ့အေရး
- လြတ္လပ္စြာတရားစြဲဆိုုခြင္ ့ရရွိေရး…..တိုု ့အေရး
- အလုုပ္သမားအေရး မရပ္တည္ေပးေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား
..အလိုုမရွိ
- အလုုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားေလ်ာ္ေၾကးေပးအလုုပ္ထုုတ္မွဳ ..အလိုုမရွိ

(ဓာတ္ပံုုမ်ား - ေတဇလွိဳင္/ဧရာဝတီ)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved