ျပည္တြင္းမွာ လူစီးအမ်ားဆံုး Hatchback အမ်ိဳးအစား Honda Fit

Wednesday, June 24, 2015


www.motortrends.com

အခု တစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ လူစီးမ်ားတဲ့ ေမာ္ဒယ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Honda Fit အေၾကာင္းကို ၾကည့္ရေအာင္ပါေနာ္။ အခု ေမာ္ဒယ္ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ကို ၀င္ေရာက္လာတာကေတာ့ ႏွစ္အနည္းငယ္ပဲ ရွိေနေသးတာျဖစ္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္အတြက္ကိုေတာ့ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ေမာ္ဒယ္ တစ္ခုပါ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေစ်းနည္းနည္းန႔ဲ ၀ယ္ယူႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္မွာ လူႀကိဳက္မ်ားတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေကာင္းပါၿပီ၊ Fit အေၾကာင္းကို ဆက္ၾကည့္  လိုက္ရေအာင္ပါေနာ္။

သမိုင္းေၾကာင္း

ဂ်ပန္အေျခစိုက္ ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီ Honda ရဲ႕ ေမာ္ဒယ္္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ Fit လုိ႔ အေခၚမ်ားတာ ျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေစ်းကြက္ေတြမွာ Jazz အေနနဲ႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဆိုပါ Jazz ကိုေတာ့ ဥေရာပ ေစ်းကြက္လုိ အပိုင္းေတြမွာ ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ အေနန႔ဲ သက္တမ္းပိုင္း အေနအထားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္း ကေနစတင္ ထုတ္လုပ္လာတဲ့ ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းပိုင္း အေနအထား လက္ရွိ အခ်ိန္ထိေအာင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ အထိ ထြက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးဆက္ပိုင္း ေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္မႈ အေနအထားအရ အခုခ်ိန္ထိေအာင္ မ်ိဳးဆက္ သံုးဆက္ ေျပာင္းလဲ အဆင့္ျမွင့္တင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ရဲ႕ အမ်ိဳးအစားကို Subcompact တန္း၀င္ အေနအထားနဲ႔ သတ္မွတ္တာ ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး အဆိုပါ အေနအထားကေတာ့ ပံုမွန္ Compact တန္း၀င္ ေမာ္ဒယ္ထက္ အရြယ္အနည္းငယ္ ပိုေသးတာ ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ထည္ပိုင္း အရြယ္အစားနဲ႔မဟုတ္ပဲ ကိုယ္ထည္ ဒီဇိုင္းနဲ႔ အေျခခံၿပီး ေမာ္ဒယ္ကို အမ်ိဳးအစားခြဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Hatchback နဲ႔ Wagon ေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ အေနအထားကိုေတာ့ Hatchback လို ေမာ္ဒယ္ေတြပဲ အ၀င္မ်ားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။


ကိုယ္ထည္ပိုင္း …

ေမာ္ဒယ္ အေနနဲ႔ တံခါးငါးေပါက္စနစ္ ေမာ္ဒယ္ေတြ အေနနဲ႔ ဖန္တီးထုတ္လုပ္တာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အင္ဂ်င္ပိုင္း အေနအထားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အင္ဂ်င္ အထိုင္ပိုင္းက ေရွ႕ဖက္ အင္ဂ်င္ အထိုင္စနစ္ နဲ႔လာတာ ေတြ႔ရၿပီး ေရွ႕ဘီးယက္စနစ္နဲ႔လည္း ေစ်းကြက္တင္္တာ မ်ားေပမယ့္ ခၽြင္းခ်က္ အေနအထားနဲ႔ေတာ့ ဂ်ပန္မွာ ဆိုရင္ ေလးဘီးယက္စနစ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆီစားပိုင္း အေနအထားေတြေၾကာင့္ အဆိုပါ ေလးဘီးယက္စနစ္နဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြက ဒီေလာက္ လူႀကိဳက္မ်ားတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ ကိုယ္ထည္ အထိုင္ပိုင္း အေနအထားကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ထူးျခားတဲ့ အထိုင္္မ်ိဳး မေတြ႔ရပဲ Honda ရဲ႕ တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေအာက္ဖက္ ကိုယ္ထည္ အထိုင္မ်ိဳးနဲ႔ပဲ ဖန္တီးေနတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

သိေကာင္းစရာမ်ား …

ေမာ္ဒယ္အေနနဲ႔ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကေန စတင္ၿပီး ေစ်းကြက္တင္လာတဲ့ အခု ေမာ္ဒယ္ကို တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္း အတာထိေအာင္ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်လာခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ေရာင္းအားပိုင္း တက္လာတာ ေတြ႔ႏုိင္သလို တစ္ဖက္ကလည္း ကုမၸဏီက ေမာ္ဒယ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စရာ Grade အမ်ားအျပား ဖန္တီး ထုတ္လုပ္လာတာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္နည္းသြားတာမ်ိဳး မေတြ႔ရပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ EV ေမာ္ဒယ္ေတြအေနနဲ႔ တြင္က်ယ္လာဖိ႔ု ရွိေနသလို လက္ရွိမွာလည္း ပံုမွန္ အင္ဂ်င္တပ္ ေမာ္ဒယ္ေတြအေနနဲ႔တင္ မဟုတ္ပဲ Hybrid ေမာ္ဒယ္ေတြ အေနနဲ႔ပါ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေရာင္းခ်ေနတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေရာင္းခ်ၿပီး အနီးစပ္ဆံုး စာရင္းေတြအရဆိုရင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွာတင္ Fit အစီးေရ ၅သန္းျပည့္ေျမာက္ေအာင္ ေရာင္းခ် ထားႏုိင္တာေတြ႔ရၿပီး အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာအတြင္းက စတင္ေရာင္းခ်တဲ့ Hybrid ေတြေၾကာင့္ လူႀကိဳက္ပိုမိုမ်ားျပားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ EV ေမာ္ဒယ္ အေနနဲ႔ ဆိုရင္လည္း အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းမွာ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ခဲ့တာ ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္း တစ္လအၾကာမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။

ပထမ မ်ိဳးဆက္ …

ေမာ္ဒယ္ရဲ႕ ပထမ မ်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့တာကေတာ့ စတင္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကေန ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိေအာင္ ထူးျခားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားမ်ားစားစား မေတြ႔ရပဲ ေရာင္းခ်ခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ ေမာ္ဒယ္ကို တပ္ဆင္မႈ စက္ရံုေတြအေနနဲ႔ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ တရုတ္နဲ႔ ဘရာဇီးမွာ ရွိတဲ့ Honda ရဲ႕ စက္ရံုေတြကေန ထုတ္လုပ္ခဲ့တာေတြ႔ႏုိင္ၿပီး အဆိုပါ ေမာ္ဒယ္နဲ႔ ဆက္စပ္ ေမာ္ဒယ္ေတြကေတာ့ Honda Airwave နဲ႔ Honda City ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ပထမ မ်ိဳးဆက္အတြက္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာေတာ့ တပ္ဆင္ အင္ဂ်င္စနစ္ကို ၁.၂ လီတာသံုး၊ ၁.၃ လီတာသံုးနဲ႔ ၁.၅ လီတာသံုး အင္ဂ်င္ေတြ အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး ဂီယာခ်က္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မႈ အပိုင္းမွာ ၅ခ်က္ Manual စနစ္ နဲ႔ ၅ခ်က္ Auto စနစ္ေတြအျပင္ ၅ခ်က္ CVT စနစ္ေတြနဲ႔လည္း ရႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ မ်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ အဓိက ရရွိေစတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေမာ္ဒယ္ရဲ႕ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အပိုင္းပဲ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ စစ္ေဆးခ်က္ေတြ အရဆိုရင္ တစ္စီးလံုး အေနအထားအရ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ထိေအာင္ ရခဲ့တာမိုိ႔ တန္ေၾကးနည္း ေမာ္ဒယ္ေတြထဲမွာ အေကာင္းဆံုး အေနအထား ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ …

၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ေမာ္ဒယ္ရဲ႕ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ကို စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ပထမ မ်ိဳးဆက္ကလည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိေအာင္ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ထူးျခားတဲ့ ေမာ္ဒယ္ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာသစ္ ပံုစံ ထြက္ရွိလာတာ ေတြ႔ႏုိင္သလို ေမာ္ဒယ္ရဲ႕ ေစ်းကြက္ အေနအထားအရ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာတင္ ဆူဇူကာနဲ႔ ေဆယာမေတြမွာ စက္ရံုႏွစ္ရံု ထားရွိ ထုတ္လုပ္လာရတာ ေတြ႔ႏိုင္သလို ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္၀မ္၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ အဂၤလန္နဲ႔ ဘရာဇီးေတြမွာပါ ေမာ္ဒယ္ေတြကို တိုးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္လာရပါတယ္။ Honda City ေတြ Honda Insight ေတြ Honda Freed ေတြနဲ႔ ဒီဇိုင္း အေျခခံခ်င္း တူညီေအာင္ ဖန္တီးထားတာေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီေမာ္ဒယ္ မ်ိဳးဆက္မွာလည္း ပထမ မ်ိဳးဆက္တုန္းက အတိုင္းပဲ အင္ဂ်င္ အရြယ္အစားေတြပဲ ထုတ္္လုပ္ခဲ့တာ ေတြ႔ႏုိင္ေပမယ့္ အင္ဂ်င္ရဲ႕ လည္ပတ္တဲ့ စနစ္ေတြကေတာ့ အဆင့္ျမွင့္လာတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဂီယာခ်က္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ အပိုင္းမွာလည္း ေျပာင္းလဲမႈ မရွိပဲ အရင္ ေမာ္ဒယ္ေတြ အတိုင္းပဲ ထုတ္လုပ္လာခဲ့တာပါ။

တတိယ မ်ိဳးဆက္ …

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကေန စတင္ ထုတ္လုပ္လာတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိေအာင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနဆဲ ျဖစ္သလို ဒီမ်ိဳးဆက္မွာလည္း ေရွ႕မ်ိဳးဆက္ေတြလုိပဲ ေမာ္ဒယ္မ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ခုကို အၿပိဳင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့တာပါ။ ေမာ္ဒယ္ႏွစ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ အေနနဲ႔ပဲ စတင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့တာ ေတြ႔ရၿပီး ဒီေမာ္ဒယ္ကိုေတာ့ ဂ်ပန္၊ ဘရာဇီး၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ တရုတ္၊ မကၠဆီကို နဲ႔ အိႏိၵယႏုိင္ငံေတြမွာ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့တာပါ။ Honda City န႔ဲ Honda HR-V ေမာ္ဒယ္ေတြကို အေျခခံယူ ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အင္ဂ်င္အပိုင္းမွာ ၁.၃ လီတာသံုး အင္ဂ်င္စနစ္နဲ႔ ၁.၅ လီတာသံုး အင္ဂ်င္စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္လာတာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဂီယာခ်က္ အပိုင္းမွာလည္း ၆ခ်က္ Manual နဲ႔ ၇ခ်က္ Semi-auto စနစ္ေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္လာတာေၾကာင့္ ဥေရာပ ေစ်းကြက္မွာ လူႀကိဳက္မ်ားလာတာပါ။

မွတ္သားစရာ …

ေမာ္ဒယ္ အေနနဲ႔ ဂ်ပန္မွာ ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုး ေမာ္ဒယ္အျဖစ္နဲ႔ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေတြမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာ ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေတြမွာ ဒုတိယ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ေတြမွာ တတိယ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး ေမာ္ဒယ္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေတြမွာ Japan Car of the Year ဆုကို ရခဲ့တာေတြ႔ရသလို Top Gear ရဲ႕ အေကာင္ဆံုး ကားေသးဆုကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္ အေနနဲ႔ရခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာလည္း အေမရိကန္ တစ္၀ွမ္း ဆီစားအနည္းဆံုး ကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသလို လံုၿခံဳေရးစနစ္ပိုင္းနဲ႔ စိတ္ခ်ရမႈဆိုင္ရာ ဆုေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရခဲ့ေသးတာပါ။


လင္းထက္ (IA)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved