ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဆုိတာ ဘာလဲ။ ဘယ္လုိကာကြယ္မလဲ။

Thursday, July 23, 2015


photo - humanosphere.org

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကို အ႐ိုးကြဲဖ်ား (breakbone fever) လုိ႔လည္း လူသိမ်ားၿပီး ၎ဟာ ေသြးလြန္        တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုး (dengue virus)ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ကူးစက္တတ္သည့္ အပူပိုင္းေဒသ ေရာဂါတစ္  မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ေရာဂါလကၡဏာကေတာ့ ဖ်ားျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အေရျပားမွာ အနီစက္မ်ား        ထြက္ျခင္း၊ ၾကြက္သားနဲ႔  အဆစ္မ်ား နာက်င္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါဟာ ေအးဒီးစ္ ေအဂ်စ္ပၸတီ ျခင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေလ့ရွိၿပီး ေအးဒီးစ္ အာဘိုပစ္တပ္ ျခင္ မွလည္း ရွားရွားပါးပါး ကူးစက္တတ္ပါတယ္။ ျခင္မ်ား ေပါက္ပြားရာေနရာနဲ႔ ျခင္ေကာင္ အေရအတြက္ကိုနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျခင္ကိုက္ခံရျခင္းမွ နည္းေအာင္ ေနျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္သည္။

မျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ သာမန္အဆင့္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေသာက္ေဆးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးျပန္ေၾကာတြင္းမွတဆင့္ ေရဓာတ္ျပန္လည္သြင္းျခင္း၊ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ အေၾကာေဆး ထိုးျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ေသြးသြင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ေရာဂါကုသမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသူမ်ားဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲ (သို႔မဟုတ္) ႐ိုး႐ိုးဖ်ားျခင္းကဲ့သို႔ သာမန္ ေရာဂါလကၡဏာသာ ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြမွာေတာ့ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ဖ်ားနာမႈမ်ိဳးရွိၿပီး အနည္းစုမွာ အသက္အႏၲရာယ္ ရွိေစႏုိင္ပါတယ္။ ေရာဂါပ်ိဳးသည့္ကာလ(ေရာဂါျဖစ္သည္မွ စ၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္ခ်ိန္)သည္ ၃ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ၾကာပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၄ ရက္မွ ၇ ရက္ၾကာတတ္ပါတယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားေလ့ရွိတဲ့ ေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားခဲ့သူဟာ အိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ၁၄ ရက္အတြင္း အဖ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းမရွိပါက ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကူးစက္ခံခဲ့ရျခင္းမရွိဘူးလုိ႔ ယူဆလုိ႔ရပါတယ္။

ေဆးကုသမႈ အစီအစဥ္

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ လကၡဏာမ်ားမွာ ႐ုတ္တရက္ ဖ်ားျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း (ပံုမွန္အားျဖင့္ မ်က္႐ိုးကိုက္ျခင္း)၊ ၾကြက္သားႏွင့္ အဆစ္မ်ား နာက်င္ျခင္း၊ အနီဖုမ်ား ထြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးရဲ႕ အျခားအမည္ျဖစ္တဲ့ "အ႐ိုးကြဲဖ်ား" ဟူေသာ အမည္ဟာ ၾကြက္သားႏွင့္ အဆစ္မ်ား နာက်င္မႈတို ႔ေၾကာင့္ ဆက္စပ္ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို သံုးပိုင္း ခြဲျခားထားပါတယ္။ ၎တို႔မွာ ဖ်ားနာသည့္ကာလ၊ အေရးႀကီးကာလ၊ နာလန္ထကာလတို႔ပါ။

ဖ်ားနာခ်ိန္တြင္ အဖ်ားႀကီးၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ (၁၀၄ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္) ရွိတတ္ၿပီး ေယဘုယ် နာက်င္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းဟာလည္း တြဲ၍ ပါလာတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအေျခအေနဟာ၂ ရက္မွ ၇ ရက္ထိ ၾကာတတ္တာပါ။ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းက ခြ်ဲသလိပ္ထြက္ေသာ အေျမွးမ်ားမွ ေသြးအနည္းငယ္ ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားနီလာျခင္း၊ ဆံျခည္မွ်င္ေသြးေၾကာေလးမ်ား ေပါက္ကြဲသျဖင့္ ေသြးေျခဥ လုိ႔ေခၚတဲ့ အနီစက္ကေလးမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းတို႔ဟာ အဲ့ဒီကာလေတြမွာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။

အေရးႀကီးကာလ ေရာက္ရွိလာပါက အဖ်ားႀကီးျခင္းဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ တရက္မွ ႏွစ္ရက္ထိ ၾကာတတ္ပါတယ္။ အ့ဲ့ဒီကာလမွာ ဆံျခည္မွ်င္ေသြးေၾကာမ်ားမွ ေသြးမ်ား ယိုစိမ့္ထြက္မႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လာတာေၾကာင့္ ရင္ဘတ္နဲ႔ ဝမ္းေခါင္းတြင္ အရည္မ်ား သိသာစြာ စုပံုလာႏိုင္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ လွည့္ပတ္ေနေသာ ေသြးမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားၿပီး အဓိကက်ေသာ ကိုယ္တြင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားဆီသို႔ ေသြးေရာက္ရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားတာပါ။ အဲ့ဒီအခါမွာ ကိုယ္တြင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈ ပ်က္ျပားကာ (ပံုမွန္အားျဖင့္ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းမွ) အလြန္အမင္း ေသြးထြက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္လာပါတယ္။

ယိုစိမ့္သြားေသာေသြးမ်ားကို ေသြးလွည့္ပတ္မႈလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ျပန္ေရာက္ရန္ပို႔ေဆာင္ျခင္းဟာ နာလန္ထကာလျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီကာလဟာ ႏွစ္ရက္မွသံုးရက္ေက်ာ္ျဖစ္ေလ့ရွိတာပါ။ ေရာဂါသက္သာမႈ သိသာလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပင္းထန္စြာ ယားယံျခင္းနဲ႔ ႏွလံုးခုန္ ေႏွးျခင္းတို႔ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီကာလမွာ ေသြးမ်ား ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆမတန္ မ်ားျပားလာတတ္ၿပီး အကယ္လုိ႔ ဦးေႏွာက္ကို သက္ေရာက္မႈရွိပါက သတိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစြမ္းအား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း ဒါမွဟုတ္ တက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ကူးစက္ျခင္း

ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုးဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ေအးဒီးစ္ ေခၚ ျခင္က်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေအေအဂ်စ္ပၸတီမွ ကူးစက္တတ္တာပါ။ အဲ့ဒီ ျခင္မ်ားဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၃၅ ဒီဂရီႏွင့္ ေတာင္လတၱီတြဒ္ ၃၅ ဒီဂရီ၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ ၁၀ဝ၀ မီတာ (၃၃၀ဝ ေပ)တြင္ ေနထုိင္ပါတယ္။ ၎တို႔ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ေန႔ပိုင္းမွာ ကိုက္တတ္ပါတယ္ ။အျခားေသာ ျခင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေအအာဘိုပစ္တပ္၊ ေအပိုလီနီးဆီးယန္စစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေအစကူတဲလာရစ္ ျခင္မ်ားသည္လည္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုးကို ကူးစက္ျပန္႔ပြားေစတာပါ။ လူဟာ မူလအေျခခံ ေရာဂါပိုး လက္ခံသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူမဟုတ္ေသာ လူဝံ၊ ေမ်ာက္ အစရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ နို႔တိုက္သတၳဝါမ်ားတြင္လည္း သယ္ေဆာင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ပါတယ္ ။ကူးစက္မႈကို ျခင္တခ်က္ အကိုက္ခံရျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္တာပါ။ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေသာ သူရဲ႕ ေသြးကို ရရွိထားေသာ ျခင္ဟာ ၎ကိုယ္တိုင္ ကူးစက္မႈ ခံရလွ်က္ ၎ရဲ႕ အူဆဲလ္ထဲတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား အစီအရီ ရွိေနပါတယ္။ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ ေရာဂါပိုးဟာ ၎ျခင္ရဲ႕ တံေတြးဂလင္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ တစ္ရႉးမ်ားသို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္း၌ တံေတြးတြင္း ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ ေရာဂါပိုးဟာ ျခင္ကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစဘဲ အဲ့ဒီ ျခင္မွာသာ ျဖစ္တည္ရွိေနတာပါ။ ေအေအဂ်စ္ပၸတီ ျခင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ဥမ်ားကို လူတို႔လုပ္ထားေသာ ေရထည့္ရာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဥေလ့ရွိၿပီး လူႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေနကာ အျခားေသာ ေက်ာ႐ိုးရွိ    သတၱဝါမ်ားထက္ လူထံမွ အာဟာရ ရယူရန္ ပိုမိုႏွစ္သက္တတ္ပါတယ္။

ဒါ့ထက္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကို ကူးစက္ခံေနရေသာ ေသြးကို သြင္းမိျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တြင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား လႉဒါန္းျခင္းမ်ာမွတဆင့္လည္း ကူးစက္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားေလ့ရွိတဲ့ စင္ကာာပူကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေသြးသြင္းမႈ ၁၀ဝ၀ဝ တြင္ ၁.၆ မွ ၆ ခါ ေရာဂါကူးစက္မႈ အႏၲရာယ္ ရွိတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ တိုက္႐ိုက္ကူးစက္ျခင္း (မိခင္မွ ကေလးသို႔ ကူးစက္ျခင္း)မွာ ပဋိသေနၶကာလ သို႔မဟုတ္ မီးဖြားစဥ္ကာတို႔မွာ  ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ ရွိရပါတယ္။အျခား လူမွလူသို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္ဟု        ဆိုေသာ္လည္း ရွားပါးၿပီးျဖစ္ေလ့မရွိပါဘူး။

ေရာဂါခံစားရျခင္း

နို႔စို႔ကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေရာဂါျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါတယ္။ အျခားေသာ ေရာဂါျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဟာ အာဟာရျပည့္ဝေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ပိုမို အျဖစ္မ်ားတတ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အႏၲရာယ္ပိုရွိပါတယ္။ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဟာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါတို႔ ရွိေသာ သူမ်ားအတြက္ အသက္အႏၲရာယ္ပါ ရွိေစႏုိင္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုးအတြက္ အတည္ျပဳထားေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ား မရွိေသးပါဘူး။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ေရာဂါကူးစက္ေစေသာ ျခင္အကိုက္ခံရျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကာကြယ္မႈအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက အခ်က္ ငါးခ်က္ပါ၀င္သည့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဗက္တာေခၚ ကူးစက္ေရာဂါပိုး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ကုိ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

(၁) ေထာက္ခံအားေပးမႈ - လူမႈေရးရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္း၊ လူထုက်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ခိုင္မာမႈရွိေစရန္ ဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္း၊

(၂) က်န္းမာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ က႑မ်ား(အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက) ႏွစ္ခုၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္        ရြက္ျခင္း၊

(၃) ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရင္းျမစ္မ်ားကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၄) ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားဟာ ေလ်ာ္ကန္စြာ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သက္ေသ အေထာက္    အထားအေပၚ အေျခခံေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ျခင္း ႏွင့္

(၅) ေဒသတြင္း အေျခအေနအတြက္ လံုေလာက္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ ေသခ်ာစြာ ရရွိေစရန္ စြမ္းအား             တည္ေထာင္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေအ ေအဂ်စ္ပၸတီကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေျခခံနည္းစနစ္မွာ ၎ျခင္မ်ား ေပါက္ပြားရာ ေနရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီး သုတ္သင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရသိုေလွာင္ရာ ပစၥည္မ်ားကို သြန္ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ထဲသို႔ ပိုးသတ္ေဆး သို႔မဟုတ္ ဇီဝ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းမ်ား ထည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူမ်ားဟာ အေရျပားကို လံုၿခံဳစြာ ဖံုး  အုပ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ျခင္းျဖင့္ ျခင္ကိုက္ခံရျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္       အင္းဆက္ အကိုက္မခံရေအာင္ ကာကြယ္ေသာ လိမ္းေဆး(DEET)ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ ျပန္႔ပြားလာခဲ့ရာ ႏွစ္စဥ္ လူသန္း ၅၀ မွ ၁၀ဝ ခန္႔ဟာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ခံခဲ့ရတာပါ။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၀ ေက်ာ္မွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဟာ ကပ္ေရာဂါသဖြယ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိပါတယ္။ ၁၇၇၉ ခုႏွစ္မွစလုိ႔ ေရာဂါအေျခအေန ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအျပင္ ၎ရဲ႕ ေရာဂါပိုးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္ျခင္းတို႔ကို ၂၀ရာစု အေစာပိုင္းတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္မွစတင္လုိ႔ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဟာ ကမၻာ့ျပႆနာ ျဖစ္  လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved