အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္ Life Jacket

Friday, August 14, 2015
လတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေနရာေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူအမ်ားအျပား ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရၿပီး ေရေဘးသင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးကေနကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ လွဴဒါန္းမႈေတြကို တဖြဲ႔ၿပီးတဖြဲ႔ အားတက္သေရာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳး ေရေဘးသင့္ေဒသေတြကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္တာ၊ လွဴဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္တာစတဲ့ အမ်ားအက်ိဳးျပဳ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ သြားေရာက္တဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီေဒသေတြကို သြားေရာက္သတင္းယူတာ စတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရလႊမ္းမုိးေနတဲ့ ေရေဘးသင့္ေဒသေတြကို သြားေရာက္မယ္ဆုိရင္ မပါမျဖစ္ သယ္သြားရမွာက Life Jacket လို႔ ေခၚတဲ့ သက္ကယ္ အက်ႌပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

Life Jacket က သယ္ရတာ၊ ဝတ္ရတာ ေပါ့ပါးသလို Life Jacket ရဲ႕ အသံုးဝင္မႈကလည္း ေရေဘးသင့္ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ မရိွမျဖစ္ အထူးလုိအပ္ အသံုးဝင္ပါတယ္။ ေရလႊမ္းမႈခံထားရတဲ့ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ ေရအနိမ့္၊ အျမင့္ အနစ္ကို ခန္႔မွန္းဖို႔ ခက္သလို ေရစီးမႈ အတိုင္းအတာ ၾကမ္းတမ္းမႈ ရိွမရိွဆုိတာလည္း သိႏိုင္ဖုိ႔ ခက္ခဲတာေၾကာင့္ အဲဒီေဒသေတြမွာ တေနရာကေန တေနရာကို သြားလာမယ္ဆုိရင္ Life Jacket မျဖစ္မေနကို ဝတ္ဆင္ရပါမယ္။

ပံုမွန္ မ်ားအားေသာအားျဖင့္ အဲဒီေဒသမွာ ေနထိုင္သူေတြက Life Jacket နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတ အားနည္းၾကသလို Life Jacket ရဲ႕ အေရးပါပံု အသံုးဝင္မႈေတြကိုလည္း သိၾကတာ နည္းပါတယ္။ အခုဆုိရင္   ေရေဘးသင့္ေဒသေတြကို သြားေရာက္ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးျပဳလုပ္သူေတြနဲ႔ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ေနသူေတြက လွဴ ဒါန္းမႈေတြထဲမွာ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါးေတြအျပင္ Life Jacket ေတြကုိပါ ထည့္သြင္း လွဴဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္လာတာကိုပါ ေတြ႔ရပါတယ္။

Life Jacket က ေရေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳမွ အေရးပါ အသံုးဝင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး၊ Life Jacket ကို အမ်ားစုက သေဘၤာလိုက္ေနတဲ့ သေဘၤာသားေတြနဲ႔ ေလေၾကာင္းနဲ႔ ခရီးသြားလာရတဲ့ Aircraft ေတြမွာ အသံုးမ်ားပါတယ္။ ေရေၾကာင္းနဲ႔ ခရီးသြားလာမယ္ဆုိရင္ Speed Boat စီးတာျဖစ္ျဖစ္၊ ရိုးရိုးစက္ေလွ၊ သမၺာန္ေလွစီးတာျဖစ္ျဖစ္ Life Jacket ဝတ္ဆင္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။
အေရးႀကံဳလို႔ အသက္အႏၱရာယ္ေဘးေတြ႔လာၿပီဆုိရင္ Life Jacket ေကာင္းေကာင္းတထည္က ကိုယ့္ အသက္အႏၱရာယ္ေဘးကို အထိေရာက္ဆံုး ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးေသာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း တမ်ိဳးဆုိရင္ မမွားပါဘူး။ ေလွစီးတာ၊ သေဘၤာစီးတာ၊ ေရတိမ္တိမ္ နက္နက္ Life Jacket ကို ဝတ္ဆင္ထား    မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လို ေဘးအႏၱရာယ္ပဲႀကံဳႀကံဳ အနည္းဆံုး အသက္အႏၱရာယ္ကေန ပထမအဆင့္           လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္မွာပါ။

ရန္ကုန္မွာဆုိရင္ ရန္ကုန္-ဒလ ေျပးဆြဲေနတဲ့ စက္ေလွ သမၺာန္အခ်ိဳ႕မွာ Life Jacket ေတြရဲ႕ သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းတာ၊ အသံုးျပဳမႈ မလုပ္ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး အကယ္၍ အေရး  ႀကံဳလာၿပီး ေဘးေတြ႔လာမယ္ဆုိရင္ အသက္အႏၱရာယ္ေဘးကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္း အရမ္းကို နည္းပါးသြားပါတယ္။

အခုလို ေရေဘးအခ်ိန္ခါမွာဆုိရင္လည္း ကယ္ဆယ္ေရးသြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္တုိင္ ဝတ္ဆင္ၿပီး တေနရာနဲ႔ တေနရာ ကယ္ဆယ္၊ လွဴဒါန္းမႈေတြ သြားေရာက္ျပဳသင့္သလို အခ်ိန္မေရြး ေရေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္တဲ့ ျမစ္ကမ္းနေဘး အနီးနားမွာေနထိုင္တဲ့ ေဒသခံေတြကိုလည္း Life Jacket ရဲ႕အေရးပါမႈ၊ အသံုးဝင္ပံုေတြကို သိလာေအာင္ ပညာေပး၊ ဗဟုသုတေပးလို႔ ေသခ်ာေျပာျပ လွဴဒါန္း ေပး  သင့္တယ္လို႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။

Life Jacket ေတြက လူသားေတြအတြက္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရေဘးအႏၱရာယ္ဆုိတာ လူသားေတြ သာမက လူေတြနဲ႔အတူ ေနထုိင္တဲ့ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလးေတြမွာလည္း ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္တာေၾကာင့္ တိရစာၦန္ေလးေတြ ဝတ္ႏိုင္တဲ့ Life Jacket ေတြလည္းရိွပါတယ္။ ကေလး၊ လူႀကီး အရြယ္ဝတ္ Life Jacket အရြယ္အစားစံု၊ အမ်ိဳးအစားစံုရိွပါတယ္။

Life Jacket ကို သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕လာတဲ့ အခါမွသာ ဝတ္ဆင္ရတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေရလမ္းခရီးသြားတာ သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္မွာ Speed Boat စီးတဲ့အခါ၊ အေပ်ာ္စီးရြက္ေလွေတြ စီးတဲ့အခါ စတဲ့ အ    ပန္းေျဖခရီးေတြမွာလည္း မဝတ္မျဖစ္ ဝတ္ဆင္သင့္ပါတယ္။ လက္ရိွ အေရးေပၚ ေရေဘး အႏၱရာယ္          ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ေဒသေတြမွာ Life Jacket ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳဖုိ႔ အဆင္မေျပဘူးဆုိရင္ နီးစပ္ရာမွာရိွတဲ့ ပလတ္စတစ္ ေရသန္႔ဗူးေတြနဲ႔ ကိုယ္တုိင္ လက္လုပ္ Hand-made Life Jacket ျပဳလုပ္အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

Life Jacket အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ အနိမ့္ဆံုး Life Jacket တထည္ကို ေလးေထာင္က်ပ္၊ ငါးေထာင္က်ပ္၊ ၈ေထာင္ တေသာင္းက်ပ္ကေန သံုး၊ ေလး၊ ငါးေသာင္းအထိ ေစ်းအစားစား ရိွပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Life Jacket ေတြကိုေတာ့ အားကစားပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္ အခ်ိဳ႕နဲ႔ ေရွာ့ပင္းစင္တာေတြမွာ ဝယ္ယူရရိွႏိုင္ပါတယ္။


သီဟတုိး

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved